Lonely – transgender blog

Dominika byla proměněna…

Online popovídání

Březen19

Protože jsme zde zavedli online pokec, rády bychom v něm pokračovaly, kluci se mohou také zapojit, jako minule. Jitsi je platforma, kde se můžete anomymně přihlásit do naší skupinové konverzace a probrat s námi vaše/naše témata. Můžete se připojit pomocí mobilní aplikace, ta mi jde asi nejlépe nebo přímo z internetového prohlížeče. Zatím diskuzi nijak nemoderujeme a vycházíme z toho, co je aktuální. Tak vás přivítáme opět tuto neděli 22/3 od 14h00 zde:

https://meet.jit.si/lonelycz

Indépendantes

Březen8

Indépendantes
Marchons dans la même direction
De la même façon la tête haute
N’ayant plus peur n’ayant plus honte
Marchons attirons l’attention
On peut le faire en chansons
Indépendantes
Même si certains nous ont blessées
Mieux vaut se battre, les oublier
Pousser un cri et se pincer
Ce flambeau
En guise de chance et d’avenir
Se relever et le brandir
La tête haute et se nourrir
Indépendantes
Fortes et confiantes déterminées
Freedom bright light
Indépendantes
Marchons sans jamais s’arrêter
Ne plus les écouter
Qui m’aime me suive toutes combatives
Même si certains nous ont blessées
Mieux vaut se battre, les oublier
Pousser un cri et se pincer
Ce flambeau
En guise de chance et d’avenir
Se relever et le brandir
La tête haute et se…

posted under Nezařazené | 1 Comment »

První transgender případ Istanbulské úmluvy v praxi

Březen8

Minulý rok 8. prosince byla v Bordeaux dvěma útočníky napadena 25letá transgender žena, když se vracela ze zábavy, kteří v ní viděli transgender ženu a začali ji urážet. Mladá žena byla zbita a poté hozena z mola příjezdové cesty na parkoviště z dvoumetrové výšky.

Jeden z útočníků však ženu obvinil z toho, že se bránila podpatkem své boty a jednoho z nich jím lehce poranila. Sice se stala sama obětí, ale čelila též obvinění z ublížení.

Trestní soud nyní podle LeParisien osvobodil transgender ženu a oběma útočníkům uložil vyšší tresty s přihlédnutím k tomu, že násilí bylo spáchané na ženě. Oba dostali půl roku nepodmíněně, dva roky podmíněně a povinnost odškodnit oběť.

Z důvodů, aby nebyli souzeni útočníci vůči transgender lidem odmítlo Istanbulskou úmluvu např. Slovensko.

Modrou barvou jsou zvýrazněné státy, kde IM již platí. Slováci a Bulhaři ji sice podepsali, ale posléze odmítli a připojují se tím k Rusku s Azerbajdžánem.

V podstatě se Istanbulská úmluva vůbec nezaměřuje na ochranu transgender lidí, avšak ochrana se nás může také týkat u některých trestných činů jako například výše.

Islanďané blokovali autobus převážející trangender chlapce kvůli deportaci

Únor23

Loňský rok v únoru Transgender chlapec Maní utekl se svou rodinou z Iránu do Portugalska, kde si požádali o cestovní víza a následně kvůli hledání íránských úřadů utekli ještě v březnu dál na Island, kde teprve požádali o azyl.

Islandské úřady se začali odvolávat na novou Dublinskou dohodu, která má vracet uprchlíky do první tranzitní země, avšak to nemusí být vždy důvodem. Do toho se vložili aktivisté, kteří pak následně zablokovali autobus, který Maního s jeho rodinou měl převézt z Ministerstva spravedlnosti.

Petici za nevydání Maního podepsalo už 9tisíc lidí.

Maní se z nucené deportace nervově zhroutil a zatím je léčen v Reykjaviku, což prozatím pozastavilo celý proces, jak napsal Reykjavik Grapevine.

V Chorvatsku upálili na protest proti LGBT komunitě figurínu dvou homosexuálů s dítětem za doprovodu pohřební hudby.

Celé video pak zde od 1h40

Katolíci, kteří vládnou v Polsku, skončí v pekle – antihejt

Únor8

Zvrácený katolický pedofil Marek Jędraszewski, který má na svědomí výrok:

„Rudý mor už po naší zemi nechodí, ale objevil se nový, neomarxistický, který chce ovládnout naše duše, srdce a mysli. Není rudý, ale duhový.“

si vybral další daň. Byl jím 15letý transklučina Wiktor, kterého jeho vrstevníci ale i učitelé a ostatní dospělí z nesnášenlivosti šikanovali a odpírali mu pomoci. Nejenže Poláci vraždili židy za druhé světové války a spolčovali se s nacisty a dodnes to odmítají přiznat, i přestože to už uznali i sami židé, tento národ je tak zvrácený, že i dnes pálí knihy, které jsou trnem v oku fundamentálnímu katolicismu nebo odpírají demokratické soužití a službu na úřadech všem LGBT lidem formou LGBT free zón. Polsko přerostlo v totalitní stát, který si dnes nebere jako cíl židy, i když do Maďarského Jobbiku nemají svým myšlením daleko způsobem vykonávání své nadřazenosti, ale nepřítel no 1 jsou LGBT lidé.

Wiktor ze zoufalosti skočil pod soupravu metra, přitom už v minulosti se několikrát pokoušel o vyřešení své situace, avšak bezvýchodně, přitom řešení mohlo být o mnoho jednoduché. Jenomže zdá se, že Poláci nejsou schopni být ani primitivně tolerantní a nenávist v nich přetrvává a hledají si nepřátele i mezi sebou, což jim jistě kazí karmu včetně té, se kterou se budou svému Bohu ospravedlňovat.

Každý den zemře kvůli nesnášenlivému jednání jeden transčlověk a pokaždé k tomu nevede nic jiného než nesnášenlivost. Varující je to, že nesvoboda, která se vyhýbala státům EU je najednou tak blízko a reálná. Šikana patří mezi patologické formy lidského soužití a Polsko je v tomto určitě nemocné. Poláci nedovedou žít s nacismem a komunismem, ale zároveň si ho sami mezi sebou vytváří, když ho nemají. Odvracejí se od Boha, nepochybně.

Výzkumy ukazují, že dlouhodobé šikaně je v České republice vystaveno zhruba 18% dětí. Tři čtvrtiny případů se přitom odehrávají ve škole, zbytek na cestě do školy nebo z ní. Obětí šikany se stává každé třetí až páté dítě. Postihuje tedy asi pětinu dětí na základních a desetinu na středních školách. Nenechte své děti šikanovat kvůli tomu, že je jiné a nenechte si otevírat své oči tím, že si to nejprve vyzkoušíte na translidech.

Portál krytykapolityczna.pl přinesl zprávu, že LGBT lidé v Polsku zažívají šikanu ve všech případech a 70% polských LGBT má sebevražedné myšlenky, což nebezpečně převyšuje světový průměr a blíží se suciditě u černošských transgenderů v USA navíc bez domova a bez práce a také zároveň u mnoho nižších číslech WHO píše o epidemii nesnášenlivosti. Stigmatizace probíhá na mnoha úrovních říká Joanna Skonieczna, která vede pomoc a linku bezpečí a dodává, že léčba LGBT lidí frivolním nebo dokonce výsměšným způsobem zhoršuje jejich duševní stav.

Stejně jako patnáctiletý Wiktor, spáchala z donucení sebevraždu 24 letá Milo nebo 14letý Kacper, kterým říkali, že nemohou být těmi, kým jsou. Wiktor i Kacper měli přes to všechno plnou podporu svých rodičů a ani to nepomohlo jim žít alespoň spokojený život.

Není to poprvé, že bych jen já obviňovala Polsko z nepřátelského jednání. V Polsku vyšel článek Janusze Schwertnera „Miłość w czasach zarazy“ Láska v době moru, ve kterém obviňoval politické představitele z cílené nesnášenlivosti vůči LGBT lidem.

Geny translidí nalezeny!

Únor7

Již několikrát jsem psala o tom, že pokud se v budoucnu naleznou některé genové modifikace, které by znamenaly, že jedinec je transgender, znamenalo by to nepříjemný paradox. Na jednu stranu by bylo snadné určit, kdo je a kdo není transgender, na stranu druhou stejně jak s s genetickými variacemi je mnoho intersexuálních lidí, dálo by se stejně tak předpokládat, že by se takový výzkum nedal použít jako vodítko pro stanovení, jestli jedinec je nebo není transgender.

Nicméně výzkum vědců z Lékařské univerzity v Alabamě pod vedením Dr. J. Graham Theisena zkoumali DNA 30translidí(13 transmužů a 17transžen), kdy analýza byla potvrzena Sangerovými sekvencemi, a došli k závěru, že existuje minimálně 21 variací 19ti genů, které u translidí proestrogenově ovlivňují mozek v jejich životě a je tedy tímto možné stanovit, jestli je dimorfní vývoj mozku bude více mužský nebo ženský. Píši slovo „více“ záměrně, neboť bude určitě ještě záviset na dlouholeté absenci estrogenového působení, jak se mozek vyvíjí a kolik genových variant dostal člověk do vínku.

Dr. Lawrence C. Layman, vedoucí sekce MCG reprodukční endokrinologie, neplodnosti a genetiky na oddělení porodnictví a gynekologie univerzity říká, že nezáleží na tom, jaký máte pohlavní orgán. V prenatálním období je mozek schopen u uvedených variací měnit androgeny na estrogen a vystavit tím mozek takové emoční zátěži, která i později po narození, kdy se mozek vyvíjí bez estrogenového působení, mozku chybí. Časopis Scientific Reports a Science Daily, kde byla studie zveřejněna, píší o estrogenové koupeli. Jediné řešení je pak estrogeny doplnit v medikaci nebo u transmužů opačně je vyřadit a nahradit androgeny.

Varianty, které vědci našli, porovnávali s dalšími 88mi jinými studiemi cislidí a dalšími 120tisíci jinými variantami v daných úsecích, kde buď nalezené chyběli nebo byli vzácné a jedná se vůbec první studii, která nyní dovede stanovit rámec odlišností u translidí. Před lety jsem psala o tom, že podobná studie se začíná realizovat a získává se teprve grant, avšak nedovedla jsem si představit, jaký by mohla mít konečný dopad na translidi, pokud by se ukázalo, že pouze jen jedna varianta může určit, kdo je a kdo není trančlověkem. Něco mi teď říká, že těch variací může být nakonec více.

Studie na zvířatech pomohly identifikovat čtyři oblasti mozku, které mají za důsledek rozvoj mozku proestrogenově nebo naopak. Laboratorní studie u primátů pak prokázaly, že narušením těchto drah vede k projevům napříč pohlavími. Narozdíl od primátů, u lidí doposud nebyl vývoj mozku napříč pohlavími důkladně vyhodnocen, předpokládá se však, že genderová dysphorie se projevuje více v odobí puberty nebo ve věku 5let.

Theisen poznamenává, že jsme všichni plni genetických variant, které nám dávají buď modré oči nebo tmavé vlasy a většina z nich nezpůsobuje nemoce, jenom nám dávají možnost se s nimi vyrovnat. Myslí, že pohlaví je stejně rozmanité jako každá jiná vlastnost, kterou máme.

J. Graham Theisen, Viji Sundaram, Mary S. Filchak, Lynn P. Chorich, Megan E. Sullivan, James Knight, Hyung-Goo Kim, Lawrence C. Layman. The Use of Whole Exome Sequencing in a Cohort of Transgender Individuals to Identify Rare Genetic Variants. Scientific Reports, 2019; 9 (1) DOI: 10.1038/s41598-019-53500-y

Tohle mi přistálo do datové schránky

Únor1

Naposledy jsem kvůli tomuhle dotazu byla zatčená v práci, kde mne tři těžkoodděnci odvedli a umístili do vazby, abych pak řekla, že mi mají doručovat do datovky.

Na slovensku mají také dobré exempláře a postoje nově zvolené poslankyně

Jak o nás politici smýšlí nahlas

Leden11

Já mám penzion a neubytovávám tam homosexuálně nemocné lidi. Tady jde o to, aby jednou třeba za 20 nebo 30 let jsme se nedostali do takových obludných rozměrů, že bych najednou mohl být třeba označený slovem homofob nebo tak, za tenhle můj zcela normální přístup.

Na základě čeho se určují gender pohlaví, kdo bude určovat, který z těchto exotů, ješte udou moct děti adoptovat a kdo ne. A potom jakým způsobem, kdyby se nedejbože přijalo manželství pro všechno, se zabrání právě tomu, že sezdaní ve více osob právě nebudou provozovat tu polygamii. A dále ještě, jak to genderové pohlaví, které se bude ztotožňovat třeba s faunou, nezabráníte tomu v budoucnu, že opravdu nedojde k těmhlectěm absurditám a někdo nebude chtít sezdat se psem.

Řekl kříženec s čoklem Jan Čáka, který provozuje umuzeapenzion cézet a je hrdým sexuálně frustrovaným latentním heterosexuálem. Je jasné, že ten výplach mu v hlavě udělal takový zmatek, že mele vlastní blitky, které se zasekly na začátku lidského chápání. Ale třeba je jen pomalejší student, co občas chybí nebo je trochu s mentální retardací a přirozeně byl už pomalejší od spermie a já ho tu těď jako ta vychýlená ryba, co mění pohlaví podle teploty řeky, za to hejtuji.

Ale i židé v ČR se mají na co těšit stejně jako v Maďarsku.

Co takhle znovu online skupinka za dva týdny 25tého ve 13h?

Jak jsou na tom transděti oproti cis dětem?

Leden6

Studie zkoumala 317 transgender dětí ze zajištěných a podporujících rodin, přičemž bylo zjištěno, že na tom jsou transgender děti úplně stejně jako ostatní.

Německo je žalováno za sterilizace translidí

Leden1

58letý Tsepo Bollwinkel zažaloval Německou republiku za to, že byl před lety sterilizován v době, než se v roce 2011 změnil zákon pro uznání úřední změny pohlaví a který od roku 1980 vyžadoval podmínku psychického onemocnění. Bollwinkel k žalobě uvádí, že v roce 1994 cítil příležitost být sám sebou, kdy mohl získat právní uznání. Dnes v 58letech lituje, že nemohl za svůj život založit rodinu, k čemuž se připojuje i další transgender žena, která zůstala v anonymitě a která byla sterilizována před 30lety.

Prostě si nemohli představit, že by muž mohl otěhotnět nebo že by žena mohla otěhotnět jinou ženou. Ukradli nám to a neexistovalo žádné ospravedlnění. Dodává.

V daném období se odhaduje, že bylo chirurgicky převedeno na 10tisíc translidí, ale Bollwinkel doufá, že pomůže dosáhnout satisfakce, alespoň tisícům translidí.

Švédsko od roku 2018 nabídlo jako kompenzaci translidem 225tisíc švédských korun, což je 23 882 dolarů a chtělo, aby je Německo následovalo. Jenomže to naráží na neustálé překážky u CDU, která celá včetně Angely Merkelové hlasovala např. proti homosexuálním partnerským svazkům. Avšak homosexualita byla zde v roce 1969 dekriminalizována a parlament schválil v roce 2017 odškodnění pronásledovaným homosexuálním lidem.

Ve straně CDU však poslední dobou sílí její LGBT frakce, kterou vede Alexander Vogt a ministr zdravotnictví za CDU Jens Spahn je otevřeným gayem a ke konci roku 2019 navrhl zákon na absolutní zákaz konverzních terapií zejména pro dospívající do 18let, kteří mohou být těmito snahami doživotně poznamenáni.

Přijďte si s námi popovídat

Prosinec25

Kdy: 28.12. ve 13:00

Kde: https://meet.jit.si/transgenderlonelycz

vyzkoušíme tuhle platformu, jestli to bude fungovat a pak bychom si mohly dělat pravidelné dýchánky

Téma: Také vám tohle připadá jako když někomu smrdí z pusy?

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/lecenych-transsexualu-v-cesku-pribyva-vice-premen-je-na-muze/r~1cc7612a20c511eab1410cc47ab5f122/

J.K. Rowlingová se zastala autorky transfóbních komentářů

Prosinec22

Soudnictví ve Velké Británii tento týden překvapilo rozhodnutí , které se zastalo translidí a hlavně zaměstnavatele, který ve své práci nechtěl strpět urážlivé výroky ze strany jedné své zaměstnankyně.

Maya Forstraterová pracovala jako daňová účetní ve společnosti Centre for Global Development do března tohoto roku, kdy se začala jak na pracovišti tak na svém twitteru chovat transfóbně vůči svým kolegům, které misgenderovala a popírala jejich nové identity a kteří prošli změnou pohlaví. Centre for Global Development CGD je nadnárodní společnost zabývající se měřením emisí oxidu uhličitého. S globalizujícím se světem a nedostatkem kvalitních zaměstnanců si stále více firem, které již mají nějakou zkušenost s rasovou nesnášenlivostí, uvědomuje, že nepřátelské prostředí na pracovišti snižuje výkonnost svých zaměstnanců a diskriminační dusno způsobuje odliv těch, kteří pro své zaměstnavatele jsou a byli přínosem. Mezi takovéto zranitelné zaměstnance patří i translidé, kteří se s větší viditelností často i významně také podílejí na spoluvytváření hodnot těchto firem. Nepřátelské a odmítavé prostředí stojí za většinou sebevražd translidí, kdy suicidita dosahuje až 51% a je 15x větší než u zbytku populace. Nepřijetí mezi ostatními zaměstnanci způsobuje pak častěji druhotné faktory jako je nezaměstnanost u translidí i v době, kdy je jinak vysoká poptávka po zaměstnancích a je pro firmy těžké si kvalitní pracovníky s potenciálem udržet.

Začalo to komentáři Mayi Forsterové na jejím osobním twitteru. Pro značné množství nesouhlasných názorů od ostatních lidí včetně svých kolegů a také prvním upozorněním od CGD z října minulého roku, aby s vytvářením nedůstojné atmosféry na pracovišti přestala, si založila další twitterový účet @2010Equality, kde své transgender kolegy dál ponižovala. CGD počkala půl roku do března, kdy Forsterové končila smlouva a rozhodla se ji neprodloužit z důvodu fearmorgeringu. Nejedenalo se o propuštění, jak některá média uvádí, že za misgendering hrozí propuštění, ale o neprodloužení smlouvy na základě vytváření nepřátelské atmosféry na pracovišti, kdy zaměstnavatel nemá zájem v takové spolupráci pokračovat.

Fearmorgering je manipulující chování, které ve společnosti šíří neoprávněný strach z neznámého. Prvním příkladem fearmorgeringu byla v roce 1964 reklama nazvaná „Daisy“, kdy malá holčička počítá okvětní lístky, zatímco v jejím pozadí vybuchuje radioktivní hřib, za který pak mohli jiní. Reklama pak dávala na výběr jen jednu z možností, kterou může člověk chtít. Je zde tradiční nebo nevinné jednání dáváno do kontrastu se strachem z odlišných lidí, kteří vás chtějí zbavit nějakých vydobitých výhod a připravit vás tak o bezpečí. Tato reklama byla použita v prezidentských volbách, dále pak v šíření lží o různých nebezpečných nemocech a dodnes jej používají strany jako je SPD, Trikolora apod., aby nabrali co nejvíce voličů, protože je jednodušší takto ovlivnit lidské myšlení než přesvědčit na volební program. Dnes jsou však terčem fearmorgeringu LGBT lidé nebo uprchlíci.

Soudce James Tyler ve svém výroku pronesl, že takovéto chování není hodné úcty v demokratické společnosti. Maya Forsterová zažalovala CGD z důvodu diskriminace s odkazem na britský zákon o rovnosti z roku 2010, což je doslova paradoxní. Její advokát najatý z Crowfundingové kampaně prohlásil, že jen uvedla svůj názor, ale jinak má translidi ráda, že jen chtěla vyvolat veřejnou debatu o rozdílech mezi pohlavími. Něco ve smyslu my vás tolerujeme, doteď jste mohli pracovat a podnikat, ale už byste mohli odejít do toho plynu sami.Na toto zareagovala J.K. Rowlingová, která ještě navíc názory Fosterové podpořila. Dříve pak lajkovala názory, které prohlašovaly, že transgender ženy jsou jen muži v šatech.

A zde pak vzniká ten největší paradox fearmorgeringu, že vám translidé berou svobodu projevu, kdy za nevinné prohlášení J.K. Rowlingové navíc autorky Haryho Pottera hrozí negativní zpětná vazba od translidí a můžete být propuštěni ze své práce nehledě na to, co svým vytvářením negativní atmosféry na pracovišti jinak vytváříte. Co kdyby J.K. už nikdy nic kvůli vám nenapsala? To sice nehrozí, hrozí ji akorát odliv těch tolerantních lidí, avšak první se toho chytli manipulativní weby, jak jinak.

V době, kdy vznikala tato aféra, J.K. Rowlingová se přikláněla k názorům Tomi Lahren a sama šířila strach, že kdyby armáda neměla mezi sebou translidi, bylo by snazší porazit např. Bin Ladina.

Za translidi se postavila organizace HRC, která do problematiky vidí víc než ostatní a nepodléhá názorům krátkých článků na bulváru a nebo FakeNews. Sama osobně si myslím, že takové iniciativy jsou od podobných organizací obzvláště v těchto případech vítané a správné.

\2 TV Nova pak na svých stránkách psala, že za spálení LGBT vlajky hrozí 16 let vězení a že je to nepřiměřeně tvrdý trest za nesouhlas s homosexualitou, což je opět typický příklad ovlivněného šíření strachu z kauz, které jinak ohrožovali životy a zdraví jiných lidí, ale do médií se dostávají jen v této podobě. Ale že se tak stalo v klubu, kde ten dotyčný hrozil, že ho celý vypálí a že dotyčný nedostal trest za spálení vlajky, ale za nebezpečné vyhrožování o tom se píší jen některá média jako reddit.

\3 Někteří byste rádi dali se mnou řeč a nejen se mnou ale i s ostatními. Ráda bych vás některé mé čtenáře a čtenářky poznala a určitě i vy mne. Co takhle zkusit naplánovat společné audio sezení? 28.12. ve 13h bude vám to vyhovovat? Zkusím něco s Eliškou vymyslet a dát vám to předem vědět. Byla bych moc ráda, kdyby se vám dostalo nějaké podpory a rad.

Jak negativně působí noviny

Prosinec10

Mnohé české deníky dávají více prostoru překrucujícím xenofóbům než osvětě týkající se změn pohlaví a translidí. Roman Joch, katolík, je manžel té Jochové, která by své dítě raději dala do ústavu, než aby žila s tím, že je homosexuální nebo odlišné, přesto nerozumím tomu, proč např. Lidové noviny dají přednost takovému vyšumělému neúspěšnému xindlovi a když už, tak proč podobný článek nevyváží i z druhé strany? Téma transgender ideologie, což je směšné tohle považovat za ideologii, se však dostává do mainstreamu.

Český člověk se snadno ztotožní s negativními předsudky, protože to je pro jeho myšlení jednodušší, než aby si vytvářel svůj vlastní názor, který by vycházel ze zkušeností nebo dal prostor opačným názorům, což je v dnešní době stále příznačné pro státy, které měly delší zkušenost s normalizací a totalitou a svým politickým vystupováním se řadí na východ. A pak tu jsou populistické strany, které toho rádi zneužijí a které podle volebního průzkumu ČT mohou získat až 19,5% dohromady. Strany, které v minulosti zneužívaly nenávist k LGBT komunitě k získávání svých voličů byly částečně STAN, SPD a nově Trikolora, přidám-li k tomu katolický pošuky z KDU a části TOP09, mohli by v příštích volbách v koalici získat více jak 20%. Ti všichni sází na pofidérní tradice, které jim ale nikdy v historii nepatřily a díky globalizovanému světu a rychlému šíření informací zjišťujeme a víme, že ani pro tuhle skupinu lidí nebyly příznačné. Rozvodovost je na stejné úrovni a o své děti se starají stejně, ne-li někdy hůře, ve větší míře pak je u nich větší výskyt sexuálního zneužívání dětí nebo latentní vysazenosti vůči LGBT lidem s posedlostní nesnášenlivostí jakou předvádí tradičně manželské duo Jochových. A tito lidé nám budou říkat, že jsme psychicky nemocní a že když změníme pohlaví, tak jsme propadli ideologii transgenderu. Samozřejmě, že si nevybíráme své pohlaví, ale s postupem času zjišťujeme, že nám vrozené pohlaví nevyhovuje nebo je pro někoho binární rozdělení společnosti více sužující a nekonformní.

K tomu se pak přidávají některé autority a velcí zaměstnavatelé jako např. SŽDC.

Myslím, že LGBT komunita je v osvětě ohledně transgender lidí méně aktivní a letargická, některé novinové deníky dokonce odmítají osvětu a dávají přednost xenofóbům, viz novinky se Zvěřinou a LGBT lidé, kteří zavinili pád Říše římské, ti se mi na nesouhlasný email, proč nedají šanci druhé straně ani nesnažili odpovědět. Už však víme z bulváru, jak fungují pipky Tores a Péti Nitky a mnohých dalších, ale je tohle to, co bychom od osvěty očekávaly? V době, kdy finská premiérka Sanna Marin byla vychována dvěma lesbami a senátor Zach Wahls to samé se v ČR raději řeší jak pojmout změnu pohlaví jako nebezpečnou ideologii. Píšu vám, že zrušení diagnózy psychického onemocnění přišlo právě včas. Sama jsem toho přesvědčení, že ještě déletrvající stigmata by mohlo být pro populistické strany snadno uchopitelné, což by mohlo přerůst ve veřejné lynčování LGBT lidí, které jsme mohli vidět v Polsku.

PS: opět vám tu předám prostor k diskuzi. Mne berte s ohledem, právě jsem zaplatila kauci na úžasný byt ve FR a musím ho nějak zařídit, do toho práce nad hlavu a nějak nemám čas přispívat na tento blog. Berte tedy moji indispozici s rezervou.

Antihejt – musíme zničit tradice

Listopad29

Některé tradice by měli zaniknout a jestli se vám zdá, že tento blog boří hranice mezi nimi, pak se vám to samozřejmě nezdá. Stávající rozdělení společnosti na muže a ženy, které navíc nadržuje spíše mužům a v horším případě pak otcům církví je na spadnutí. Čím dříve se lidstvo oprostí od staletých závadných myšlenek nadřazenosti některých lidí, tím lépe.

Každé velké město hostí každým rokem pochody hrdosti LGBT lidí a křesťanští věřící, potažmo katoličtí, případně ti, co se k nim hlásí, mají strach o to, že přijdou o své tradice. Stíráme rozdíly mezi pohlavími, stíráme rozdíly mezi láskou dvou osob a stíráme rozdíly v péči o děti. Nadávají nám však do zrůd a předpokládají, že s každým takovým pochodem to dojde do takové fáze, že ty zrůdnosti přerostou v tolerovanou pedofílii. Ale kdo jsou tihle zastánci tradic?

Tradice a katolické hodnoty stvořili ale ještě větší zrůdy jako je například Jana Jochová z Aliance pro rodinu, která v Rozstřelu uvedla, že vyškrtnutí homosexuality z klasifikace nemocí bylo jen politické gesto a LGBT lidi se mohou nadále léčit konverzními terapiemi a sami se bojí skutečnosti, kdyby jejich dítě bylo odlišné. Za tohle tedy určitě Jochová v nebi neskončí a může doufat, že než zemře, nakyne víc, že se pak do tradiční sirné lázně v pekle nevejde. Myslím, že jí tohle přeje 10 z 10 translidí a homosexuálů, které svými zásahy přivedla konverzní terapie k sebevraždě. Co to je za matku, která by svého jinakého syna poslala na léčení a rozmlouvala mu být šťastný? To je hnus, pěkně se tyhle organizace vybarvují.

Tradice a zejména ty katolické stvořili další zrůdičky. Skutečné pedofily, ne ty pofidérní, kteří by měli údajně chodit po pridech. Dnešní Le Monde rozebírá krizi v církvi vygradovanou sexuálním zneužíváním dětí. Olivier Bobineau, sociolog se specializací na religionistiku, provedl průzkum pedofílie u kněžích a popisuje jak je církev svým patriarchátním přístupem nebezpečná. Nikdo nebude trestat otce, to je to hlavní, proč se tyto případy méně trestají a řeší se v uzavřeném kruhu věřících, který nahrazuje rodinu, tu vaší tradiční samozřejmě. Katolická církev založila svou moc na otcích, která má být morální, sociální, právní a duchovní autorita, která zároveň dávala legitimní moc nad dětmi po celá staletí a nakonec mezi nimi existuje taková důvera, která je vrácena muži Bohu. Jejich oběti jsou pak v potenciálně nebezpečném stavu uvádí Oliver Bobineau. Problémy se stejnou mírou rozvodovosti nebo sexuálním zneužíváním žádná církev na světě vyřešit neumí.

Tradice nejenomže stojí za přehnanou latentní nesnášenlivostí a pedofílií, ale i za nerovnými podmínkami napříč genderu, což v dnešní době je nezpochybnitelné.

Stávající binární rozdělení podpoří buď jen šílená feministka s opačným směrem do středověku nebo některé true trans, které se bojí toho, že by bez rozdílů mezi muži a ženami sami nebyly ženami. To je však jedno velké cliché. Většina translidí si však nerovné zacházení uvědomuje a snaží se podpořit snahy o zrovnocení vztahů, jedná se jen o ty vážně nemocné s diagnózami duševní poruchy a latentní nevyspělosti.

A do čtvrtice se tradice stávají alibistickým nástrojem, jak krýt násilí na ženách, proti kterému protestují ženy po celém světě jako např. v tradičně katolickém Chile.

Některé tradice a stereotypy by měly být zničeny, protože ničí životy dětem, ženám a odlišným lidem, viz výše. A jestli si někdo myslí, že je tento svět postavený na tradicích a křesťanských zásadách, tak se mýlí. Svět se totiž mnohem rychleji rozvíjí bez nich a církev rozvoj vždycky brzdila. A jaké ve skutečnosti tihle zastánci tradic zastávají hodnoty? Rozhodně takové, které neposkytnou ochranu dětěm, které kvůli válce přišli o rodiče a bydlení a ani svým soukmenovcům čínským křesťanům, jak je všeobecně známo, že Čína věřící zavírá do pracovních táborů a perzekuuje. Ze 78 Čechistán poskytl ochranu pouze 10ti a zbylé hezky česky vyhostí zpátky. To jsou křesťanské hodnoty. Nejhorší je, že tohle všechno podporují i některé duševně nemocné transosoby, za které se samozřejmě stydím a nepatřím mezi ně.

Transgender osoba hrdinou videohry

Listopad24

U příležitosti XO19 představilo pařížské studio a společnost Dontnod Entertainment hru Tell Me Why, která osobitě líčí příběh transgender postavy Tyler, která byla představena se „závazkem pravosti“, který by byl co nejpřesnější prezentací transgender lidí. Ředitel společnosti uvedl, že chtěli původně vytvořit příběh dvou dvojčat, které by později žili dva odlišné způsoby života. A až pak je později napadlo uvést jednoho z nich jako transgendera a o to víc má hra silnější příběh, když se snaží zkoumat vzpomínky a komplikovanost rozdílných cest translidí.

Jedna zpáva ze Zimbabwe: V roce 2014 byla Ricky Eugene Nathanson zatčena za použití dámské toalety u hotelu v městě Bulawayo. Ta se narodila jako muž, ale prošla přeměnou. Dva dny byla držena v policejní vazbě a s ponižováním vyšetřována, aby policisté prokázali, že je stále muž. Poté byla souzena ze zločinného obtěžování a byla ji udělena pokuta 25tisíc dolarů. Nyní po pěti letech byla soudem osvobozena i s náhradou škody ve výši 400tis dolarů. V zemi však stále hrozí vysoká míra xenofóbie a tehdejší prezident Robert Mugabe v roce 2010 označil LGBT lidi za horší jak prasata a psy.

A další z Mexika, kde se tamní VOGUE na své obálce rozhodlo věnovat otázce transgender lidí a představit je veřejnosti.

V Mexiku jsou transgender lidé označováni jako „Muxe“, což pro ně značí třetí pohlaví a pochází ze španělského slova mujer. 37letá transgender žena Estrella Vazquez představuje tradiční oděv „huipils“. Mnoho Mux v Mexiku zažívá diskriminaci a trpí stigmatizací a tak tento krok o větší viditelnost vítají, je to poprvé po 120letech tohoto mexického magazínu, kdy se o nich píše. Ve městech, kde se nacházejí, se většinou starají o staré občany, jelikož tato práce je pro ně daná silným vlivem mačochistické kultury. V roce 2017 se ve francouzském VOGUE objevila modelka Valentina Sampaio.

Organizace Human Rights Campaign píše ve spojitosti s násilím vůči transgender lidem jako o epidemii. Většina vražd od roku 2013 se stala na Jihu USA a středozápadě, které jsou více fundamentální a více rasistické než zbylá část a ve spojitosti s tím poukazuje na to, že nesnášenlivé činy se dějí zejména tam, kde je absence ochrany vůči těmto skutkům. Drtivá většina 80% obětí byla později v médiích misgenderována a neobsahovaly objektvní informace.

« Older Entries
  • Přihlásit se