Lonely – transgender blog

Dominika byla proměněna…

TS, geny, hormony a proteiny VI. – zmatek v pohlaví a transgenní myši

Březen28

pokračování předchozího seriálu o genech, hormonech a proteinech

Před 300 milióny lety, poté co se savci oddělili od plazů, existovali u novodobých lidoopů dva druhy chromozomů X a Y(u zvířat existují i jiné typy chromozomů) a v této době se vytvořil také první gen, který určuje samčí pohlaví a který na chromozomu X chyběl. Později se k němu podrobněji dostanu. Oba pohlavní chromozomy obsahovali okolo 1400 genů a mohli si tak mezi sebou předávat informace. Kromě pohlavních chromozomů známe i jiné, kterých je dohromady 46(23 párů) a které také nesou genetické informace a při vzájemné kombinaci mají tu schopnost se sami do určité míry opravovat, tj. porušené geny spárované v chromozomech s těmi neporušenými si sami opraví jejich mutace zpět na původní. Jenomže tato vlastnost neplatí u pohlavních chromozomů právě kvůli přítomnosti samčího genu(a proteinu) SRY v chromozomu Y. Buňce, která ve svém jádře nese pohlavní chromosom X, to může být jedno, ta se v přítomnosti jiných samičích buněk sama opraví, ale buňka s jádrem, který obsahuje chromosom Y, to už nedokáže. Tato vlastnost vedla k tomu, že chromosom Y začal v průběhu historie ztrácet své geny, které nesl a také zároveň svou informační délku. Y si totiž s X dovede předat jen pouze 5% informací. A jeho i do určité míry s tímto následoval chromosom X. Podle toho také bylo možné vypátrat prvního člověka s nejmenším počtem mutací a největším počtem genů v chromosomu Y, kterým byl afričan žíjící před 60tisíci lety, Adam tak nebyl jediný. Chromosomy tak mají kromě předávání informací o pohlaví úlohu kronikáře dějin. V USA lze díky veřejné genetické databázi vyhledat anonymního dárce spermatu.

PBB_Protein_SRY_image

Chci číst dál »

TS, geny, hormony a proteiny V. – akné vulgaris

Září1

Trochu jsem pátrala po příčinách tvorby akné a jiných kožních neduhů v závislosti na hormonech, protože se mne tohle téma týká už delší dobu. No z mé strany se o některých neduzích moc mluvit nedá, protože s HRT se mi o něco zvýšila pigmentace okolo nosu, za což jako zrzka jsem nesmírně ráda. Sice to nejsou přímo pihy, ale takové menší flíčky, co pihy připomínají, ale přesto jsem je doposud jiným záviděla. Zjišťovala jsem toho moc o příčinách, avšak moc jsem toho opět o tématu nenašla, jak s podivem se na TS lidech toho moc nezkoumalo a tak si ze všeho musím dělat výtahy, pominu-li že mnoho článků jen pojednává o tématu akné vs hormony jen všeobecně. Stěží se zde budu třeba rozepisovat o kombinované HA.

Akné se mi objevuje po celou dobu HRT a nejvíce ho bylo vždy v době po ošetření pleti epilátorem IPL, kdy pleť byla za celou dobu nejhladší, bez ochlupení, váčky byly epilátorem poškozené a zároveň pleť v tu dobu byla nejcitlivější, dokonce se doporučuje po epilaci nevycházet ani na přímé sluneční světlo. V noci jeho tvorba byla vyšší než přes den. Zjistila jsem, že se nikdy nepodařilo prokázat souvislosti mezi klinickou mírou akné a hladinou hormonů. Stanovení jedné hodnoty při zkoumání nemělo vůbec žádný význam. V tomto případě je řeč o androgenech(testosteronech, kortikoidních steroidech a některých progesteronech), protože jejich stimulace je nezbytná pro jeho vytvoření. Ženy, které měly problémy s akné, nikdy neměly nadměrnou produkci testosteronů oproti ostatním, a tak největším faktorem pro jeho vznik je citlivost pleti a kůže na působení androgenů. Jak z předchozích dílů víme, tak testosteron se v kůži mění na čtyřikrát silnější dihydrosteron a ten způsobuje tu mazivost a růst tmavších a pevnějších chloupků. Akné není jediný problém spojený se zvýšenou funkcí androgenů, o kterém píši, a tak pro mne zde opět zůstává velký otazník v množství přeměněného testosteronu na dihydrosteron bez ohledu na původní hodnoty. Z praktického hlediska si vemte, že i některé slečny mají chloupky na rukou tmavší a to produkci testosteronu nemají skoro vůbec žádnou nebo mají ji menší než ty se světlými, přesto jsou u nich projevy androgenů daleko více patrné. Přes minimální rozdíly v počáteční hodnotě se v pokožce toho testosteronu pomocí 5-alfa hydroxylázy přeměňuje u každého jinak. Někomu stačí toho testosteronu opravdu málo a k tomu jisté predispozice k jeho přeměně a problémů se bude zbavovat jen ztěží.

Graf antiandrogenního účinku

ucinekaa

CPA = cyproteronacetát, NGM = norgestimát, CMA = chlormadinonacetát

Chci číst dál »

TS, geny, hormony a proteiny IV. – Antiandrogeny

Červenec25

Před tím, než si přečtete tento článek přečtěte také:

Způsob užití estrogenů
Moje hladiny hormonů po 7mi měsících
Transsexualita a geny
Alpha receptory nereagují na fytoestrogeny
O KissPeptinu
Úvod do hormonů

Kde se testosteron bere:

Testosteron je Androgenní steroidní hormon vznikající v Leydigových buňkách, je odvozen z progesteronu a vzniká uhlíkovými úpravami molekul cholesterolu. Jeho tvorba v těle je z 66-95 procety zajišťována právě ve varlatech(testes) a zbytek tvoří nadledvinky, zpravidla se uvádí poměr 2:1. Androgeny jsou jimi vylučovány přímo do krve, kde jsou vázány na globulin SHBG, odkud se buď dál vážou na jaderné receptory v případě mužů nebo je u žen měněn na estrogeny, které zpětně difundují do Leydigových buněk. Protože androgeny procházejí krevním řečištěm, jsou metabolizovány v játrech a jejich metabolity jsou následně vylučovány močí. Největší zátěž játrům při substituční terapii nezpůsobují estrogeny samotné, jak jsem uvedla v článku o způsobech užívání estrogenů, ale největší zátěž jim způsobuje vylučování metabolitů androgenů(testosteronu). S čímž jsou spojené různé nežádoucí účinky jako běžně zvýšená potivost, kdy se minerály nevyloučí močí a vylučují se tak potem. A protože se 40 procent potu vylučuje hlavou, měníme se v ufuněná a nepřitažlivá monstra 😀 Sama s tím mám občas velký problém. S nedostatkem minerálů je souvislost i se zvýšenou únavou, proto při jakékoliv hormonální substituční terapii nezapomeňte na každodenní doplňování minerálů.

Antiandrogeny metabolizovány játry nejsou, což u mne na začátku substituční(nahrazující) terapie vedlo k tomu, že tabletu androcuru užívám Per OS(běžně spolknu) a není potřeba zde cokoliv vymýšlet, všechny antiandrogeny fungují spolehlivě tak, jak uvedu níže.

Aldosteron, dehydroepiandrosteron, zkráceně DHEA, je hormon vznikající v kůře nadledvin. V podstatě se jedná o nejméně účinnou formu testosteronu, která primárně řídí vylučovací mechanismus a s jeho nadbytkem ztrátu minerálů převážně draslíku a volných iontů vodíku. Neplní tedy hlavní roli steroidního hormonu jako je tomu v případě testosteronu, ale je to především mineralokortikoid, který se enzymy může měnit na účinnější formy steroidních hormonů. Jeho syntéza je řízena pomocí ACTH z podvěsku mozkového a jeho poločas rozpadu je velmi krátký cca 20 minut, tedy se v těle vytváří neustále.

5-α-dihydrotestosteron je vlastní 5x účinější forma testosteronu, která vzniká v semenných váčcích, prostatě, zevních genitáliích, kůži a váčcích ochlupení za pomocí katabolického enzymu. Tj. ze základů chemie základní školy znamená to, že změní zdroj, aniž by sám původce katabolizace byl změněn. Tento enzym je příznačný jak pro ženy tak pro muže. Vzniká u většiny savců a u člověka hraje největší roli v diferenciaci zevního genitálu a sekundárních pohlavních znaků. Toto je hodně důležité znát, proč někdy ke změnám dochází a někdy ne, i malé množství méně neúčinného aldosteronu může napáchat velké škody a nebo naopak. Antiandrogenní látky mohou v těchto tkáních působit buď proti množství přeměňovaného testosteronu nebo mohou snižovat působnost katalyzátorů. Obojí má v průběhu přeměny své místo. Viz níže.

K antiandrogenním látkám:

Chlormadinon-acetát, cyproteron-acetát(Androcur) a dienogest jsou silnými, perorálně účinnými gestageny, které mají antiandrogenní účinky a s částečnou androgenní aktivitou. Působí především tak, že blokují receptory androgenů v cílových orgánech, ale také snižují aktivitu kůže a 5alpha-reduktázy, enzymu odpovědného za konverzi testosteronu(ale i aldosteronu) na silnější androgen, 5alpha-dihydrotestosteronu, v mazových žlázách a vlasových folikulech. Chlormadinonacetát a cyproteron-acetát také potlačuje sekreci gonadotropinu, čímž se sníží ovariální a adrenální produkce androgenů.

Post-The-Endocrine-Journey-1

Chci číst dál »

TS, geny, hormony a proteiny III.

Březen18

…aneb můžou za transsexualitu geny? Jisté anomálie se přeci jen podařilo nalézt, avšak je to stále jakoby k tomu byly opět jen jisté predispozice a ne něco, na čem by se dalo stavět. Jsem asi hloupá, když jsem vám teď celý obsah postu hned vysypala na úvod. I když? Po předchozím díle o fytoestrogenech a ještě po předchozím o kisspeptinu a úvodu do hormonů je zde ještě otázka, zda-li transsexualitu nemáme přímo v genech.

Autorka studie pod číslem PMC3402034 National institutes of health Lauren Hare zkoumala tři faktory sta transsexuálních lidí v porovnání s běžnou populací. Z větší míry nezkoumala přímo transsexualitu jako samotnou, ale to co má později vliv na androgenní vývoj jedince a dispozice k genderové dysphorii. Zkoumala se délka a opakování se jednotlivých částí v genech spojené s androgenními receptory AR, β estrogenovými receptory ERβ a aromatázy CYP19, která působí jako enzym při přeměně testosteronu na estrogen. V několika studiích bylo prokázáno, že zvýšené působení těchto tří receptorů má za vliv v pozdějším věku genderovou dysphorii. U female-to-male byla zjištěna významná souvislost mezi genem CYP19, který kóduje 17α-hydroxylázu. Švédská studie zas prokázala souvislost s CA polymorfem v ERβ, kdy estragenové receptory β v mužském mozku na základě studií myší hrají defeminizační roli. A z těchto důvodů se porovnávaly délky genů.

Chci číst dál »

TS, geny, hormony a proteiny II.

Březen1

Fytoestrogeny jako doplněk stravy, aneb po Fytoestrogenech vám prsa nevyrostou. Jiný pohled na alternativní hormonální substituční léčbu.

V předchozím postu jsem popsala situaci, která se děje při samém začátku období puberty. V tom dnešním bude posána situace, kdy už všechny hormony fungují a estrogenní receptory jsou aktivované. Některé TS mají ve zvyku ještě než zahájí HRT nebo i v průběhu ní, brát jako doplněk stravy přípravky, které obsahují přírodní fytoestrogeny. Tím si však vůbec nepomůžou a mohou si taky pohoršit.

estrogeny

Chci číst dál »

TS, geny, hormony a proteiny I.

Únor28

Nejprve jsem chtěla napsat příspěvek o jedné či dvou skupinách estrogenů a protože jsem na tomto blogu takový „pokusný králík a laboratorní myš“, tak se to tak nějak sešlo a bude to na pokračování. Některé věci je přece dobré odlišit.

Na úvod poznamenám, že transsexualita všeobecně znamená rozpor mezi biologickým pohlavím a tím pocitovým. Ač některé si toto uvědomujeme dříve nebo později a mají také na to vliv různé aspekty života včetně podpory ostatních a sociálního zázemí, osobnosti, sebeprosazení apod., náš osud je tak často již předem daný a nebývá jen výmyslem v naší hlavě a nebo ano?

Myšší a lidský kisspeptin

Myšší a lidský kisspeptin

Chci číst dál »

Ze života chemických poslíčků

Únor15

Menší teorie o pohlavních hormonech. Uvádí se, že centrum pro pohlavní identitu se nachází v hypothalamu, kde také nalezneme hypofýzu, podvěsek mozkový, nejvyšší endokrinní žlázu nadřazenou všem ostatním. Je to takový vesmír v našem mozku, který ovládá ostatní žlázy, jež pak ničí naše tělo. Jak u žen, tak u mužů se pro někoho překvapivě v našich tělech tvoří všechny pohlavní hormony akorát s různým rozdílem jejich hodnot. Jakoby jen stačilo přepnout a začnou se v těle víc prosazovat jedny oproti těm druhým.

hormony
Chci číst dál »

  • Přihlásit se