Lonely – transgender blog

Dominika byla proměněna…

Budu znovu zatčená kvůli své identitě

Říjen21

Jak jsem v předchozím článku psala, obdržela jsem od Ministerstva spravedlnosti vyjádření k mému nezákonnému zatčení, které proběhlo cca před rokem a něco. Byla jsem zatčená, odvezená 150 km mimo na vymyšlené vyšetření ohledně mé sexuality ve věci, která s tím nemá co dočinění a odkud jsem se ani nemohla dopravit domů. S kým máte sex, jak často, jak se uspokojujete zkoumali nejen Weiss. Se divím, že se ve věcech, do kterých mu už nic není ještě angažuje místo toho, aby se staral o rodinu, kterou nedávno zabil v autě. Evidentně z toho kazit jiným lidem život žádné noční můry nemá a soudní znalci by měli rozhodovat jen v případech, pro které byli zvoleni. Toto omezení mé svobody bylo podle Ministerstva spravedlnosti nezákonné. Po předzhozích rozhodnutích o nezákonných postupech, které mám na papíře, šikana začíná opět znovu nanovo a mne už to nebaví, nejsem žádnou sběratelkou rozhodnutí, ve kterých bych se cítila ukřivděná. Soudkyně znovu vyhrožovala mé advokátce, že mne znovu nechá zatknout, až jsem vyšla ze své bubliny a napsala opět svoje vyjádření. Po předchozích zkušenostech jsem si naivně myslela, že když budu zastoupená advokátkou, tak si na mne přestanou dovolovat, i když si běžné věci dohledat a sepsat sama dokážu.

Za níže uvedené vyjádření, které jsem napsala soudu, očekávám, že během krátké chvíle budu znovu zatčená policií kvůli své sexuální orientaci a genderové identitě.

Vzhledem k tomu, že transsexualita v současné době není již duševní poruchou, není ani žádnou jinou a byla po relativně krátké době vyškrtnuta z mezinárodní klasifikace nemocí ve své poslední revizi ICD11 letos v květnu, není ani důvodem zkoumat mou sexualitu ve vztahu se změnou pohlaví, na kterou se odkazuje návrh o zákaz styku. Ten v řadě již několikátý považuji nadále za šikanozní a odmítám se ke své sexualitě nadále vyjadřovat a to ať už před sexuologickým ústavem nebo před soudem.

Otázky typu s kým dosahuji orgasmu… jak často… jak si to při tom užívám… jestli jsem s tím spokojená a jak si to sama udělám případně nechávám od své drahé polovičky udělat = dosáhnout orgasmu samozřejmě jak jinak než ve svém soukromí…atd. s odkazem na položené otázky předchozího vyšetření u sexuologického ústavu, nemohou být tyto cílem zkoumání mých výchovných kompetencí ani jiných otázek položených soudem, protože byli nezákonné. V tomto způsobu vyšetřování odmítám pokračovat a nebudu dále spolupracovat! Neztotožňuji se ani s vyšetřením doposavaď vedeným nezákonným postupem a to ani v případě, že by následně vedlo v můj prospěch. Neztotožňuji se ani s všeobecnými názory Weisse, že kdo nemá orgasmus je psychicky nemocný, protože je to už z principu sexistické.

S odkazem na doporučení CM/Rec(2010)5 Výboru ministrů členských států EU o opatření pro boj s diskriminací z důvodu sexuální orientace nebo genderové identity:

Uznávajíc, že lesby, gayové, bisexuálové a transgender osoby byly po staletí a stále jsou vystaveni homofobii, transfobii a jiným formám intolerance a diskriminace dokonce i ve vlastní rodině – včetně kriminalizace, marginalizace, sociálního vyloučení a násilí – z důvodu sexuální orientace nebo genderové identity a že je třeba podniknout konkrétní kroky, aby se zajistilo, že tyto osoby budou plně požívat lidských práv,

Vzhledem k judikatuře Evropského soudu pro lidská práva (dále jako „Soud“) a dalších mezinárodní orgánů, které považují sexuální orientaci za zakázaný důvod diskriminace a přispěly k posunu vpřed v ochraně práv transgender osob,

Připomínajíc, že v souladu s judikaturou Soudu jakékoliv rozdílné zacházení musí mít objektivní a opodstatněné odůvodnění, tedy sledovat legitimní cíl a použít prostředky, které jsou přiměřeně úměrné sledovanému cíli, jinak bude diskriminační,

Nadále považuji požadavek soudu v pokračování vyšetřování u sexuologického ústavu za diskriminační a neopodstatněný. Dále dle článku IV. Bodu 19 je zakázáno shromažďování a zpracování údajů o mé sexuální orientaci a identitě včetně soudů.

19. Členské státy by měly zajistit, aby osobní údaje týkající se sexuální orientace nebo genderové identity osoby nebyla shromažďována, ukládána či jinak používána veřejnými institucemi a to zejména orgány činných v trestním řízení s výjimkou případu, kdy je to nutné pro plnění konkrétních, zákonných a legitimních účelů. Stávající záznamy, které nevyhovují těmto zásadám, by měly být zničeny.

A dále

26. Berouc v úvahu, že při rozhodování o rodičovské odpovědnosti nebo opatrovnictví dítěte by měly být hlavně zohledněny nejlepší zájmy dítěte, měly by členské státy zajistit, aby byla tato rozhodnutí přijímána bez diskriminace z důvodu sexuální orientace nebo genderové identity.

Oznamuji soudu, že ve vztahu s mou sexuální orientací a genderovou identitou u Sexuologického ústavu v otázce rodičovské odpovědnosti a styku se svým dítětem resp. konkrétně v rozhodování o zákazu styku z důvodu změny pohlaví jak je v návrhu uvedeno se dobrovolně nepodrobím. S odkazem na proces revize klasifikace nemocí pod označením ICD11 Světové zdravotnické organizace WHO, která vešla v platnost v červenci tohoto roku, došlo k vyškrtnutí transsexuality pod kódovým označením F64.0 z této klasifikace, přičemž ji nenahradila žádná jiná. Tímto považuji požadavek podrobení se vyšetření za diskriminační a neopodstatněný bez sledovaného cíle. Chápu to tak, že kdybych nezměnila pohlaví, nebyla bych dnes nuceně vyšetřována u Sexuologického ústavu, protože by o tom soud nevěděl. Není pochyb o tom, že zde přímá vazba na mou sexuální orientaci a genderovou identitu existuje a ani není ustálenou praxí v rozhodování o styku s dítětem podrobování se podobných sexuologických vyšetření pro ostatní.

Mé předchozí omezování svobody za zjištěním mé orientace a genderové identity u Sexuologického ústavu bylo jak dle odvolacího soudu tak dle Ministerstva spravedlnosti nezákonné, což mne tak staví do horší pozice a nelze z toho vyvozovat jakékoliv další závěry. Je nesporné, že k nezákonným postupům dochází v souvislosti s mou sexuální orientací a genderovou identitou. Tři rozhodnutí o nezákonných postupech za dobu během pěti návrhů o zákazu styku značí určitou systematičnost a pravidelnost vyvíjet na mou osobu nátlak a zasahovat mi do soukromého a rodinného života nejen mne ale i dceři, dochází přitom k mým zraněním a tímto žádám, aby soud od nátlaku upustil.

Toto odmítnutí je formou obrany proti nesprávně zvolenému a z hlediska Evropské legislativy i nedovolenému postupu.

posted under Můj RLT - život
5 komentářů to

“Budu znovu zatčená kvůli své identitě”

 1. On Říjen 26th, 2018 at 12:39 :-) Says:

  Nejspíše zatčená budeš, hlavně proto že jsi transgender. Nesnášenliví cisgender jsou totiž vůči transgender lidem stále v převládajícím procentu silně zaujatí a nepřátelští a nesnáší transgender lidi už ze samé podstaty.
  Tady přeci musí vítězit majoritní silní cisgenders nad slabými minoritními transgenders.
  Primitivismus a síla a zbabělost vítězí, např. zde:
  https://www.info.cz/svet/trump-omezi-prava-transsexualu-vase-pohlavi-je-to-se-kterym-jste-se-narodili-je-jedno-jak-se-citite-37277.html

  a zde: https://www.euro.cz/politika/pohlavi-jako-nezmenitelny-biologicky-stav-trump-chce-ukoncit-pravni-ochranu-transgenderovych-osob-1426295

 2. On Říjen 27th, 2018 at 12:34 :-) Says:

  Které současné nesnášenlivé síly nám to jen připomíná?

  https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/43620172_2098009546905425_5699558727212859392_n.png?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=2130006ef26ad12b78eb076ea43b175a&oe=5C4E59F3

 3. On Říjen 28th, 2018 at 11:10 Erin Says:

  Ahoj Dominika. Neskutocne cim si musis prechadzat, odporne co si dovoluje sudkyna . Vsetko zacina na zaklade tych sudnych potahovaciek s byvalou? To chce takto zabranit kontaktu a vychove zo strany druheho rodica ?! Velmi smutne. Drzim Ti palce a hlavne pevne nervy, nedaj sa psychicky zlomit. ❤️

 4. On Listopad 3rd, 2018 at 17:50 :-) Says:

  Zde je úkázkový příklad nenávistného transfobního štvaní samotnými trangender lidmi, proti jiným transgender lidem : http://…zmeneno…/1811/jakub-nebo-tereza-a-co-tores
  Primitivismus, nenávist, zloba, závist, škodolibost, a nadřazenost takovýchto transgender osob vůči jiným transgender jedincům je zavrženíhodná.
  Tito poslušní přisluhovači a poturčenci českých zlovolných sexuologů vytvářejí akorát ještě větší zlo mezi transgender lidmi.

 5. On Listopad 3rd, 2018 at 20:28 Dominika Says:

  to jsou šmejdi, že se ještě snaží psát…nechápu
  a pak se nedivím té nesnášenlivosti všude jinde, když tomu dávají ještě podnět…a přitom jde jenom o banalitu s neutrálním jménem, které pro někoho může být spíš naobtíž zvlášť ve veřejném živnostenském nebo obchodním rejstříku. Zkrátka autorce chybí trocha té empatie a o to víc té ženskosti. A víš ty co? mažu ten tvůj odkaz, nebudu zde dávat prostor těmhle individuím.

Email will not be published

Website example

Your Comment:

 
 • Přihlásit se