Lonely – transgender blog

Dominika byla proměněna…

Katolíci, kteří vládnou v Polsku, skončí v pekle – antihejt

Únor8

Zvrácený katolický pedofil Marek Jędraszewski, který má na svědomí výrok:

„Rudý mor už po naší zemi nechodí, ale objevil se nový, neomarxistický, který chce ovládnout naše duše, srdce a mysli. Není rudý, ale duhový.“

si vybral další daň. Byl jím 15letý transklučina Wiktor, kterého jeho vrstevníci ale i učitelé a ostatní dospělí z nesnášenlivosti šikanovali a odpírali mu pomoci. Nejenže Poláci vraždili židy za druhé světové války a spolčovali se s nacisty a dodnes to odmítají přiznat, i přestože to už uznali i sami židé, tento národ je tak zvrácený, že i dnes pálí knihy, které jsou trnem v oku fundamentálnímu katolicismu nebo odpírají demokratické soužití a službu na úřadech všem LGBT lidem formou LGBT free zón. Polsko přerostlo v totalitní stát, který si dnes nebere jako cíl židy, i když do Maďarského Jobbiku nemají svým myšlením daleko způsobem vykonávání své nadřazenosti, ale nepřítel no 1 jsou LGBT lidé.

Wiktor ze zoufalosti skočil pod soupravu metra, přitom už v minulosti se několikrát pokoušel o vyřešení své situace, avšak bezvýchodně, přitom řešení mohlo být o mnoho jednoduché. Jenomže zdá se, že Poláci nejsou schopni být ani primitivně tolerantní a nenávist v nich přetrvává a hledají si nepřátele i mezi sebou, což jim jistě kazí karmu včetně té, se kterou se budou svému Bohu ospravedlňovat.

Každý den zemře kvůli nesnášenlivému jednání jeden transčlověk a pokaždé k tomu nevede nic jiného než nesnášenlivost. Varující je to, že nesvoboda, která se vyhýbala státům EU je najednou tak blízko a reálná. Šikana patří mezi patologické formy lidského soužití a Polsko je v tomto určitě nemocné. Poláci nedovedou žít s nacismem a komunismem, ale zároveň si ho sami mezi sebou vytváří, když ho nemají. Odvracejí se od Boha, nepochybně.

Výzkumy ukazují, že dlouhodobé šikaně je v České republice vystaveno zhruba 18% dětí. Tři čtvrtiny případů se přitom odehrávají ve škole, zbytek na cestě do školy nebo z ní. Obětí šikany se stává každé třetí až páté dítě. Postihuje tedy asi pětinu dětí na základních a desetinu na středních školách. Nenechte své děti šikanovat kvůli tomu, že je jiné a nenechte si otevírat své oči tím, že si to nejprve vyzkoušíte na translidech.

Portál krytykapolityczna.pl přinesl zprávu, že LGBT lidé v Polsku zažívají šikanu ve všech případech a 70% polských LGBT má sebevražedné myšlenky, což nebezpečně převyšuje světový průměr a blíží se suciditě u černošských transgenderů v USA navíc bez domova a bez práce a také zároveň u mnoho nižších číslech WHO píše o epidemii nesnášenlivosti. Stigmatizace probíhá na mnoha úrovních říká Joanna Skonieczna, která vede pomoc a linku bezpečí a dodává, že léčba LGBT lidí frivolním nebo dokonce výsměšným způsobem zhoršuje jejich duševní stav.

Stejně jako patnáctiletý Wiktor, spáchala z donucení sebevraždu 24 letá Milo nebo 14letý Kacper, kterým říkali, že nemohou být těmi, kým jsou. Wiktor i Kacper měli přes to všechno plnou podporu svých rodičů a ani to nepomohlo jim žít alespoň spokojený život.

Není to poprvé, že bych jen já obviňovala Polsko z nepřátelského jednání. V Polsku vyšel článek Janusze Schwertnera „Miłość w czasach zarazy“ Láska v době moru, ve kterém obviňoval politické představitele z cílené nesnášenlivosti vůči LGBT lidem.

Antihejt – musíme zničit tradice

Listopad29

Některé tradice by měli zaniknout a jestli se vám zdá, že tento blog boří hranice mezi nimi, pak se vám to samozřejmě nezdá. Stávající rozdělení společnosti na muže a ženy, které navíc nadržuje spíše mužům a v horším případě pak otcům církví je na spadnutí. Čím dříve se lidstvo oprostí od staletých závadných myšlenek nadřazenosti některých lidí, tím lépe.

Každé velké město hostí každým rokem pochody hrdosti LGBT lidí a křesťanští věřící, potažmo katoličtí, případně ti, co se k nim hlásí, mají strach o to, že přijdou o své tradice. Stíráme rozdíly mezi pohlavími, stíráme rozdíly mezi láskou dvou osob a stíráme rozdíly v péči o děti. Nadávají nám však do zrůd a předpokládají, že s každým takovým pochodem to dojde do takové fáze, že ty zrůdnosti přerostou v tolerovanou pedofílii. Ale kdo jsou tihle zastánci tradic?

Tradice a katolické hodnoty stvořili ale ještě větší zrůdy jako je například Jana Jochová z Aliance pro rodinu, která v Rozstřelu uvedla, že vyškrtnutí homosexuality z klasifikace nemocí bylo jen politické gesto a LGBT lidi se mohou nadále léčit konverzními terapiemi a sami se bojí skutečnosti, kdyby jejich dítě bylo odlišné. Za tohle tedy určitě Jochová v nebi neskončí a může doufat, že než zemře, nakyne víc, že se pak do tradiční sirné lázně v pekle nevejde. Myslím, že jí tohle přeje 10 z 10 translidí a homosexuálů, které svými zásahy přivedla konverzní terapie k sebevraždě. Co to je za matku, která by svého jinakého syna poslala na léčení a rozmlouvala mu být šťastný? To je hnus, pěkně se tyhle organizace vybarvují.

Tradice a zejména ty katolické stvořili další zrůdičky. Skutečné pedofily, ne ty pofidérní, kteří by měli údajně chodit po pridech. Dnešní Le Monde rozebírá krizi v církvi vygradovanou sexuálním zneužíváním dětí. Olivier Bobineau, sociolog se specializací na religionistiku, provedl průzkum pedofílie u kněžích a popisuje jak je církev svým patriarchátním přístupem nebezpečná. Nikdo nebude trestat otce, to je to hlavní, proč se tyto případy méně trestají a řeší se v uzavřeném kruhu věřících, který nahrazuje rodinu, tu vaší tradiční samozřejmě. Katolická církev založila svou moc na otcích, která má být morální, sociální, právní a duchovní autorita, která zároveň dávala legitimní moc nad dětmi po celá staletí a nakonec mezi nimi existuje taková důvera, která je vrácena muži Bohu. Jejich oběti jsou pak v potenciálně nebezpečném stavu uvádí Oliver Bobineau. Problémy se stejnou mírou rozvodovosti nebo sexuálním zneužíváním žádná církev na světě vyřešit neumí.

Tradice nejenomže stojí za přehnanou latentní nesnášenlivostí a pedofílií, ale i za nerovnými podmínkami napříč genderu, což v dnešní době je nezpochybnitelné.

Stávající binární rozdělení podpoří buď jen šílená feministka s opačným směrem do středověku nebo některé true trans, které se bojí toho, že by bez rozdílů mezi muži a ženami sami nebyly ženami. To je však jedno velké cliché. Většina translidí si však nerovné zacházení uvědomuje a snaží se podpořit snahy o zrovnocení vztahů, jedná se jen o ty vážně nemocné s diagnózami duševní poruchy a latentní nevyspělosti.

A do čtvrtice se tradice stávají alibistickým nástrojem, jak krýt násilí na ženách, proti kterému protestují ženy po celém světě jako např. v tradičně katolickém Chile.

Některé tradice a stereotypy by měly být zničeny, protože ničí životy dětem, ženám a odlišným lidem, viz výše. A jestli si někdo myslí, že je tento svět postavený na tradicích a křesťanských zásadách, tak se mýlí. Svět se totiž mnohem rychleji rozvíjí bez nich a církev rozvoj vždycky brzdila. A jaké ve skutečnosti tihle zastánci tradic zastávají hodnoty? Rozhodně takové, které neposkytnou ochranu dětěm, které kvůli válce přišli o rodiče a bydlení a ani svým soukmenovcům čínským křesťanům, jak je všeobecně známo, že Čína věřící zavírá do pracovních táborů a perzekuuje. Ze 78 Čechistán poskytl ochranu pouze 10ti a zbylé hezky česky vyhostí zpátky. To jsou křesťanské hodnoty. Nejhorší je, že tohle všechno podporují i některé duševně nemocné transosoby, za které se samozřejmě stydím a nepatřím mezi ně.

Tříbarevný antihejt

Září29

Asi jste si všimli prvního sjezdu hnutí, které se také hlásí k pošlapávání práv menšin, které jsou více než dlouhou dobu součástí nejen české kultury, ale i evropské. Na sjezdu hnutí svého syna, který je ještě větší křivák, než se zdá, vystoupil také jeho latentní fotr Kikina. O křivosti píšu s ohledem na to, že právě křivohubý syn s lehčí mentální retardací a o to větší společenskou škodlivostí rozdává přes twitter samolepky na auta, které se dají kdykoliv sundat, pokud náhodou jedete na jednání s pirátem nebo sluníčkářem. Bavit se tedy s tříbarevnými můžeme, ale stejně všichni skončíme v pracovním táboře s konfiskovaným majetkem, hlavně nevědět, odkud úder tyčí přišel.

Hnutí tříbarevných se totiž hlásí k tomu, že je potřeba vzít Českou republiku zpátky do jejich rukou, tím je myšleno těm nedoceněným, ale místo toho, aby si na paškál vzali privatizační rozkrádače a novodobé daňové podvodníky jako je řepkový nebo uhelný baron, kterého tu ve FR stejně všichni podezírají z křivostí a nechtějí mu ten deník dát a nebo jeho vlastní neziskovka, která Hrad okrádá na levném nájemném, tak největší nepřátelé jsou enviromentalisté, multikulturně založení lidé, homosexuálové a genderisté a ten největší úhlavní nepřítel je proevropský multikulturně založený/á genderista/ka s odlišnou sexuální orientací a feministickým cítěním. A kdeže si tu svoji jinakost tedy mohu odpracovat a nastoupit do tábora? Ať jsem hnutí k něčemu užitečná?

Kromě toho Kikina také kritizoval, že se pochody LGBT lidí staly součástí našich životů, no fůj, a módní ideologie nepříchází z východu, ale ze západu. S tím se nedá než souhlasit, protože i za totáče slintalo mnoho lidí po tuzexovém zboží. Vše ostatní tedy považuje za národní zájem. Takže už tu máme oficiálně mezi xindly Pitomia, Piťhu, počůrávajícího se Senilu, Křivohubého a ještě Kikinu. Dva z nich jsou prezidenti a tak si myslím, že Češi nedovedou žít v demokracii a dřív než vás někdo napadne, tak si tu totalitu vytvoříte sami a jen někoho o další okupaci už pak poprosíte, aby se to dalo na něco svést. 30 let ve svobodě je stejně rekord, to bude stačit na nějaké to domácí chlubení v roce 2519.

Mimo to si Kikina ani nevidí do huby, protože v současné době nepředsedá EU západ, ale sever a když už nespatřuje největšího nepřítele v zeleně smýšlejících lidech, tak to byl zrovna on, který říkal, že v důsledku GO se svět přizpůsobí právě migraci lidí, kteří budou utíkat z míst, kde dochází k zvětšování hladin moří, což se dokonce celkově týká necelé miliardy lidí. Kašlete na GO, ekonomicky si poradíme, tvrdil on. Najednou však ze všeho obviňuje již Schengenské elity, ke kterým naštěstí Kikina nepatří, což v něm zcela pochopitelně vzbuzuje latentní vzteklost. Nemáme nepřátele? Tak si je vytvoříme, hlavně být zas jednou nohou v totalitě.

Tím, že jsme odlišní, útočíme na národní stát a nejsme demokratický? To se vylučuje? Oh SHIT. Mimochodem VKml gratuluji k jeho zvolení, k dojemnému solidárnímu projevu v rámci tradiční rodiny a všem tříbarevným přeji mnoho statisticky rozpadlých vztahů a podle toho, co jsem si zas přečetla, tak tohle asi nejspíš bude dědičné a měla bych být víc tolerantní, i když napadlo mne to už několikrát, ale vždycky jsem se bála zeptat: Že lidé s křivou pusou víc slintají?

Poláci opět napadli LGBT průvod

V Lublinu na východě Polska tento víkend opět na LGBT pride zaútočili katoličtí radikálové. Pride měl být jeden z posledních, protože nejprve jej starosta zakázal prý údajně kvůli obavám o bezpečnost účastníků, ale nakonec jej soud povolil. Proti LGBT pridu, kterého se zúčastnilo cca 1500 lidí, házeli extrémisté lahve a vajíčka. Policie proti radikálům musela nasadit vodní děla a slzný plyn.

Extrémisté, kteří nesli transparenty s nápisy „Ježíš kázal lásku“ a „Polské rodiny ohrožují homosexuálové“ se s policií prali a jako oddaní Ježíše Krista zrovna moc nevypadali.

Post Edit: Některé statistiky jsou daleko horší jako např. Sociologického ústavu AV, které na oblibě VKml. dávají až 42% na oblíbenosti. S takto jednoduchým programem proti nepřítelm si můžete udělat obrázek o celkovém stavu smýšlení.

Pro Poláky jsou největší hrozbou translidé

Září17

Podle současných průzkumů, které provedl internetový magazín OKO.press se Poláci bojí více translidí z LGBT komunity, které považují za ideologisty, daleko více než třeba finanční krize až 6x a dvakrát jsme pro Poláky větší hrozba než třeba Rusko, přičemž nejvyšší míra homofóbie a transfóbie je mezi postaršími muži.

Nedávné nepadení účastníků Pride pochodu nebo nesnášenlivé výroky a samolepky státního deníku Gazeta Polska ukázali Polsko ve světle nesnášenlivosti a ne moc příjemného místa pro život.

NTVG člověk se jednou splete

Září13

Poslední dobou pracuji pokaždé do noci i o víkendech a když ještě něco napíšu, tak je to ve stavu vyčerpanosti. A v minulém článku jsem spletla číselnou diagnózu bez toho, aniž bych si ji půl hodiny na google ověřovala a Eliška mi to naservírovala na talíř. Dodělávla jsem dvoufázovou autorizaci dokumentů pro jednu nemocnici. A k tomu jsem po paměti napsala F58 místo F52.8, přičemž obojí spadá do poruch chování a stejně ani jedna z nich vám nezajistí „A“ v bezpečnostních sborech.

Opět mi začaly chodit nemístné emaily od lidí, které poruchu chování zřejmě mají. Já se tomu nedivím, díky vám že mi dokazujete, jak jste všichni skvělí a lepší než já. Věřte, že třeba po francouzské večeři nejsem schopná ničeho, tak alespoň to horší se mnou už nebude. V takovém stavu nepíšu nic ani před tím, vím že do jedné hodiny v noci stejně nevydržím, tak mne berte s rezervou. A jestli píšu jako tatar, tak to taky neřešte a pokud v takových chvílích chcete vést intelektuální diskuze, může to dopadnout takhle.

Chtějí translidé víc při prosazování svých práv? – antihejt

Srpen30

Pridová sezóna končí a i když moc nestíhám se věnovat tomuhle blogu, sešlo se mi zde pár názorů ohledně práv translidí. Pokládáte si otázku k čemu to vlastně je, že se pořádají pridy, když LGBT lidé ve skutečnosti mají stejná práva jako ostatní? Vážně si to myslíte? V ČR existují lidé, kteří vám vylijí olej na schody, jen aby nemohl projít průvod, případně se uchýlí k agresivitě nebo k násilí. A teď si představte, že takového člověka budete mít za souseda, který vám podobné naschvály a výlevy bude dělat permanentně, protože je stále pořád dost xindlů, kteří neřeší jen ten svůj mizernej život.

Nikdo z translidí nechce být vyhazován z restaurací a barů jen proto, že jsme něčím odlišní.

Nikdo z translidí nechce být vyhazován z práce, jen kvůli tomu, že jsme odlišní, tak jako tomu je v zemích, kde mají velké slovo katolíci a jak se tomu snaží Trumpova kancelář nebo blízké Polsko. Nikdo z nás nechce mít podobné kolegy ani v práci. Pro korporátní zaměstnavatele jsou poslední dobou čím dál víc vzácnější a cenější produktivní zaměstnanci a produktivní zaměstnanec potřebuje mít prostředí bez frustrace a šikany, aby mohl dobře dělat svou práci. A co jsem po Česku před dvěma lety jezdila a bavila se majiteli menších řemeslných firem, tak i ti mají nedostatek zaměstnanců a rozhodně nikdo nechce řešit to, že jsou někteří zaměstnanci šikanováni tím, že musí např. chodit na dost vzdálené toalety mimo firmu, protože na toalety je nikdo nepustí, jak už jsem o tom zde párkrát psala.

Z vlastní zkušenosti jsem znala jednoho kamaráda, který přešel před víc jak dvaceti lety. Měl na starosti kuchyni, kde pracoval s kolegyněma kuchařkama, díky kterým byl v kuchyni občas bordel, ne špína ale ten organizační a do toho taky dvě češky z té kuchyně kradly docela ve velkém, čechistán. „Vždycky jsem mu říkala, že je chlap, tak ať si v té kuchyni udělá pořádek.“ Lepšího člověka by vážně svět pohledal, ale raději byl se všemi za dobře. Nikdy by mne nenapadlo o něm mluvit jako o ženské, protože na to ani nevypadal. Jenomže našli se lidé, kteří ho při jakémoliv rozporu pomlouvali za jeho zády.

Pokaždé si na něj vzpomenu, když slyším o různých firemních školeních zaměřených proti xenofóbii. Proč bych měla být na straně kolegů, kteří se ujišťují, že je všechno v pořádku, že zas tak netrváme na svých právech. Ale jaká to jsou práva? Být oslovován podle toho, co máte v rodném listě a podle toho také chodit na toalety, nebát se o zaměstnání jen kvůli tomu, že si někdo hojí ego? Zaručeně vás za zády pomlouvají a to se zatím ještě nenašel ten správný zamindrákovaný nadřízený, který by vás chtěl vyštípat. Většina zaměstnavatelů nechce řešit podobné výlevy a tak se staví na stranu LGBT lidí. Najdou se i tací, kteří by vás za přechod vyhodili a ČR v tom opravdu není výjimka, co znám ze zkušeností některých z nás.

Je stále dost lidí, kteří jako sexuolog Paul McHugh z „už zase ta scary“ John Hopkins University věří, že vrozené pohlaví je striktně binární a že genderová identita se týká něčeho jiného např. jako systém víry založený na kulturních konstruktech a proto ho Trumpova legislativa dosadila do role znalce. Dále uvádí, že

Americká lékařská asociace (AMA) a Americká psychiatrická asociace (APA) důkladně zaměňují sexuální a genderovou identitu nebo ji transponují, jako by genderová identita byla vrozená a pevná při narození, zatímco pohlaví je poddajné a tělo konfigurovatelné podle smyslu genderové identity. Pokoušejí se zatemňovat svá ideologická prohlášení jako vědu. „Nicméně,„ hypotéza, že genderová identita je vrozená, pevná vlastnost lidí, která je nezávislá na biologickém sexu – že osoba může být „muž uvězněný v ženském těle“ nebo „žena uvězněná v mužském těle“ „- není podporována vědeckými důkazy.“

K tomu uvádí pár odkazů na svoji knihu a nikoliv jiné studie, což má zřejmě znamenat, že to, co člověk napíše, je asi také pravda, přičemž vůbec nechápe, že změnit tělo vůči genderové identitě je jednodušší pro lékaře než naopak. Naopak to totiž přispívá k frustraci translidí, které vedou často k sebevraždám a většímu počtu těch zamindrákovaných lidí, který s transsexualitou nemají nic společného. Nicméně ve své knize Sexuality and Gender Findings from the biological, psychological, and Social Sciences popírá, že by jakákoliv neheterosexuální orientace mohla být vrozená. A tak v pokračování svého znaleckého posudku uvádí a to si přečtěte důkladně:
Ve skutečnosti neexistuje dostatečný vědecký důkaz, že řešením je život někoho z opačného pohlaví. Změnu pohlaví považuje za duševní poruchu, která si zaslouží porozumění, léčbu a také prevenci. Transsexualitu přirovnává k anorekcii, že člověk si jen představuje, že je štíhlý nebo v opačné roli a ve skutečnosti je toho pohlaví, kterého se narodil.

A tak tím zřejmě chce asi říct, že projednávaný případ vyhazovů z práce je vlastně v našem zájmu, že bychom stejně nebyli štastní v oné opačné roli. A tak si říkám, jak taková katolická groupe de merde mohou dělat sexuology a vůbec lékaře? Když to teď vím, tak už mohu rovnou s klidem skočit ze skály nebo pod vlak. Už si zase připadám jako masochistka, že kvůli tomu, abych zde napsala něco o tom, jak někteří mají omezené a xenofóbní myšlení, kolikrát čtu podobné nesmysly. Ale ono se mi to nezdá, vážně je to napsané jako znalecký posudek k poslední dobou projednávané snaze vyjmout translidi z antidiskriminačního článku ústavy té svobodné USA, protože se na nás ustanovení diskriminace na základě pohlaví netýkají. A ptám se, co přijde pak? Budou USA následovat i jiné státy? Sem se to asi moc nedostane, ale Polsko nebo ČR? Jen jestli Paul Mc Hugh také nežije v nějakém bludu, že vše je ovládané Bohem a ne našimi životy. Myslím si, že stále stojí za to to vyvracet třeba i těmi pro někoho nesmyslnými personálními školeními o LGBT lidech nebo se účastnit Pridů. Cynicky musím konstatovat, že naše životy jsou opravdu v těch správných rukou.

Znalecký posudek na Supreme Court gov

Antihejt na koblihy

Červenec1

Také jste si všimli toho, že na koblihovém iDnesu poslední dobou vycházejí články, které spíše přináší víc dezinformací ohledně transgender lidí? Další článek má čtenáře přesvědčit, že vzrůstající počet mladých translidí, kteří navštíví pomoc za účelem přeměny je sociální nákaza a módní výstřelek. Ano některé průzkumy zejména vychází také na lifesitenews, katolickém internetovém magazínu, který je sbírá a pravidelně zpochybňuje genderový nesoulad, protože to jak jinak katolíkům hroutí představy, že Bůh stvořil jen muže a pak ženu a iDnes se ho začal držet a plní svoje koblihy hnusnou zkaženou marmeládou, ze které je tak akorát žaludeční nevolnost.

Některým rodičům se zdá, že si svůj genderový nesoulad jejich děti vymysleli a vůbec nestačí, že vlastně každý druhý rodič zaujme odmítavý postoj vůči svému dítěti a začne mu bránit. Neinformovanost rodičů a stigmatizované a tabuizované téma navíc s odmítavými postoji katolické církve způsobují, že dochází často k nucení dětí být někým, kým nejsou a v některých případech to končí konverzními terapiemi, depresemi a sebevraždami. Odmítavý postoj je často účinou metodou jak zabít svoje dítě, což si někteří věřící vymaštěnci neuvědomují. Takhle pak vypadá láska k bližnímu svému v té nejčistější podobě. Ale pojďme si poprávu zkritizovat vědeckou práci Lisy Littmanové z Brownovy univerzity na Rhode Island, ať také patřím k těm nenáviděným aktivistkám.

Co zcela jistě víme a psala jsem o tom zde několikrát, je že s odmítáním má zkušenosti celá LGBT komunita, přičemž nejsilnější odmítavé postoje jsou vůči translidem jak ze strany rodičů, školy, spolužáků atd. Víme také, že děti a dospívající, kteří žijí v nepřátelském prostředí trpí častěji depresemi a úzkostí než jejich vrstevníci, kteří naopak žijí v podporujícím prostředí a dokonce ti se pak neliší od jiných svých cisgender vrstevníků. Škála míry úzkostí je někde od nuly až po 85% v závislosti na sociálním prostředí, ale to nevylučuje výskyt genderového nesouladu.

A teď co Lisa Littmanová udělala? Podle marmelád v diskuzi je to chytrá žena, která se nebála to konečně říct na plnou pusu a jít proti proudu že transsexualita je výstřelek a ti „zasraní aktivisti“(to nejsou moje slova, ale sexuologa Weisse) ji nenechají dýchat. Jenomže ten její průzkum je ovlivněn zaujatostí a do seriózního průzkumu má opravdu daleko. Vůbec se netýkal transexuálních dětí a mládeže, ale toho co si myslí jejich rodiče. Lisa Littmanová v postupu své práce uvádí, že do něj dala logiku, která však spočívala v tom, že jakmile rodič neodpověděl, že na svém dítěti nezpozoroval, že by s dítětem něco bylo špatně a pak přišla náhlá změna, tak byly tyto dotazníky vyřazeny.

Zůstaly tedy jen ty dotazníky, kde rodiče odpověděli, že na svém dítěti pociťovali náhlou změnu. Co naplat, že se s tím nedokáží vyrovnat, to se přeci nevylučuje, že vše je v životě 100ready, od toho jsou tu organizace a blogy jako je tento, aby na problémy upozorňovaly. A nakonec studie došla i k tomu samému závěru, že transsexualita je náhlá změna podléhající světovému trendu a to se podržte, může za to organizace Transgender Trend, která byla založena teprve v roce 2015 a Youth Trans Critical Professinals z roku 2016, což i také ve své práci zmínila a tak na to Lisa kápla a už nemusíte nic zkoumat, translidi jsou prostě jen naočkovaní a našli si to všechno na internetech. Kdyby totiž nebyli ty internety, tak bychom zas byli na úrovni dřívějších let, jak osvětové. Logika hadru na mytí tabule.

Vůbec nikoho nezajímá, že počet translidí zůstává stejný v prevalenci, avšak se s větší otevřeností a dostupností informací průměrný věk daří snižovat k pomyslnému ideálu, kdy nedochází k nevratným změnám jak jedním tak druhým směrem.

A pak si Brownova univerzita dovolila stáhnout propagační informace o tomto průzkumu. Jenomže to bylo hlavně kvůli použité metodě, která si dotazníky vyškrtala podle sebe, aby z toho nakonec udělali stejný závěr. Na jednu stranu se studie odkazuje na diagnostický manuál DSM a kritéria pro stanovení genderového nesouladu, ale zároveň zřejmě pro nedostatek času nebo odfláknutí nebyl ani pouhý šestiměsíční požadavek na změnu pohlaví zahrnut, což je ale základ pro genderový nesoulad. Namísto toho se dotazník ptal rodičů na to, jak dítě zvládá silné emoce nebo jak se s nimi vyrovnává, což mělo napovědět, jestli to či ono dítě je transgender. A nakonec, kdo se o sebevraždu nepokusí není správný transgender? Musíme to nechat dojít tak daleko a pak to dítě začneme brát vážně? Ach jo, skvělá práce iDnesu v šíření nesnášenlivosti. Pro masochisty celá studie zde.

Že je ANO zabořená po kolena ve fekálu však znamená, že se budou nesnášet měnšiny a groupe de merde si tím udrží pozornost voličů. Kopání do menšin je totiž vděčné téma, když dojde na přerozdělování veřejných peněz. A protože je to antihejt, tak sakra, já zapomněla tenhle článek poslat na korekci infantilním. Alespoň se držím max. tří vulgárních slov u antihejtů, tak snad mi to u zbytku komunity projde.

PS pro smajla: Já to vím, že píšu občas jako dement a že mi toho hodně telefon sám opraví. Nejhorší je to, že mám na něm už tříjazyčné korekce najednou bez možnosti přepínání a stávají se mi i horší věci.

Transgender lidé opět na programu Rady EU + tr.an.ti.hejt

Červen23

Tento týden bylo opět na programu jednání Rady Evropy téma zlepšování podmínek a uvádění nedostatků jednotlivých zemích, jejíž závěr vám zde zprostředkovávám v bodě 5., který se týká LGBT lidí.

5. Rada připomíná, že právní stát je jednou ze základních hodnot, na nichž je EU založena a která je ústředním prvkem procesu rozšíření i procesu stabilizace a přidružení. Jelikož v této zásadní oblasti pokročili pouze někteří partneři, jednou z významných výzev zůstává věrohodný a udržitelný pokrok, na který je třeba se prioritně zaměřit, zejména při zajišťování nezávislého, nestranného, odpovědného a účinného soudního systému a v oblasti boje proti korupci a organizované trestné činnosti, jakož i proti praní peněz. Je rovněž zapotřebí zintenzivnit úsilí v oblasti ochrany základních práv, včetně práv příslušníků menšin, provádění závazků, jež byly přijaty ve vztahu k objektivnímu a svobodnému sebeurčení, nediskriminačního zacházení s národnostními menšinami a řešení problematiky diskriminace zranitelných skupin, jako jsou Romové a lesbické, gay, bisexuální, transgender a intersexuální (LGBTI) osoby. Rovněž by mělo být zaručeno právo na vlastnictví. Stále vážnější znepokojení vyvolává situace v oblasti svobody projevu a nezávislosti sdělovacích prostředků, kterou je třeba řešit přednostně, a to rozhodným a účinným způsobem. Rada znovu připomíná, že je třeba učinit bezodkladné a konkrétní kroky, které zamezí zastrašování novinářů a jiných mediálních subjektů a na ně zaměřenému vyhrožování a útokům a které budou takové případy řešit, jestliže k nim dojde.

Zodpovím pár otázek z diskuzí:

Přeměnu jsem měla pohodovou a vlastně dopadla hooodně dobře. Myslím, že nevypadám špatně, na ulici by to do mne nikdo neřekl a i ty hormony zapůsobily velmi dobře, viz např. můj twitter. Nijak se po ránu moc upravovat nemusím, většinou mám jen řasenku, hlas mám vysoký, že se ani nemusím hlídat a prsa mi narostla sama. Jsem v tomhle ohledu spokojená mladá žena, mám se ráda a umím se za to odměňovat.

V pubertě jsem to měla hodně těžké, nejenže mne šikanovali cigoši ale do toho jsem měla šílené stavy nutkání si to nechat uříznout a jediné proč bych se kdy cítila nějak nemocná by mohly být mé stavy lucidního snění, které mne v té době popadalo kolikrát i ve dne a já upadala do bezvědomí, ale to bylo částečně také stresem z útoků a už v té době nucené tlumené touhy, že nemůžu být, kým chci. Viz některé mé předchozí články pár let dopředu. Dnes však moje nejlepší kamarádka je paradoxně romka a mám i větší pochopení pro jiné diskriminované menšiny. F64 je stigmatizační a patří na smetiště dějin jako jeden z největších omylů týkající se translidí.

Nejsem travestita, i když jsem jednoho kamaráda znala a občas s ním šla ven v přeměně v domění, že si něco uvědomí. No, neuvědomil si, ale zase o té víc jsem si já uvědomovala, že mezi námi jsou fakt rozdíly. A když zde napíšu transgender, tak mi to je úplně jedno, jestli si do toho chcete zamíchat travestity a různé fluidy a queer či nikoliv, já s těmito lidmi problémy nikdy neměla a stejně zde víte, o čem píšu já. TVčka nechtějí přeměnu, netouží po ní, netouží po ni ani cis lidi, jako kdo by do takového risku společenské sebevraždy šel? Tak se proberte někteří z vás a přestaňte se bát, že toho bude někdo zneužívat a když už, tak výjimky potvrzují pravidlo a tihle lidi stejně na to narazí. Strach by klidně mohla být další diagnoza v ICD12.

Také mne některé z vás mohou nenávidět za to, že jsem do toho šla a byla pro SRS předem rozhodnutá, což mi některé daly hodně najevo na začátku. S pár lidmi se vyrojilo mnoho jiných blogů, které byly spíše nechutné a vulgárně pomluvačné, některé buď byly dost stigmatizační nebo zastávaly názory různých xenofóbních xindlů. V transgender komunitě? WTF. Ale post-op mi to začalo být víc volný, protože SRS dopadla opět velmi dobře a statisticky bych musela přepočítávat na 1:… a určitě bych se s někým z vás musela opět dohadovat na kolik jsem měla to štěstí. Sexuální život mám, mám ho ráda, drahou polovičku mám také už tři roky a co jsem požádala o mezinárodní ochranu ve Francii, jsem trávila společný čas zatím třikrát. Je to pro mne tedy těžké. A chcete vidět mou drahou polovičku? Fuck Off stalkeři. Máme kvůli vám oddělené sociální sítě a píšeme si jen přes můj server.

Po tolika letech si myslím, že když si někdo chce kopnout do ležícího, tak to to udělá. Češi moc morálky nepobrali, kolaborovali s nacisty, se sovětským svazem, udávali se mezi sebou a jestli si někdo myslí, že tomu je v dnešní době jinak ve vztahu k menšinám, je na omylu. Lidi si dokonce nechají rozkrást republiku, jen aby mohli někoho nenávidět a demokracii si nechají tak prohnít, že ani na nápravu demonstrace nestačí. Vážně jsem z toho unavená a nebaví mne to mezi vámi. Mám ráda Francii, kde je i prodavačka stejný člověk, který si zaslouží říct bon journée s pár slov navíc zatímco ostatní čekají ve frontě až se dopovídá, rozmanitost je přínosem pro společnost, pokud samozřejmě ti lidé chtějí být lepší.

Poslední půl rok mne advokátka stála 25tis., i když si spoustu věcí umím napsat sama, protože jsem v tom proškolená. Mám dceru velkou a má mne ráda, ale už nechci řešit věci, které si správněsoudní aparát pořád vymýšlí jako např. Budeme vás oslovovat v mužském rodě, protože jste byla muž nebo že výživné, které posílám každý měsíc jsem vlastně platila na telefon, tablet, notebook, pro dovolenou pro ex apod. jenom protože jste … občas vás zatkneme v práci, protože co kdyby a z toho další rozhodnutí o nesprávných postupech včetně ubožejších odškodňování Ministerstva spravedlnosti. A sorry od největší horlivé aktérky soudkyně, že si neuvědomila, že to může mít takový dopad, to ještě dlouho budu dávat dohromady. Nejsem sběratelka soudních výblitků, i když nejeden jsem zde napsala a pravděpodobně jich časem bude víc.

Řešit to medializací? A to jak jde v ČR? Objíždět bulváry jako to dělají jiné a být za anomálie? Mám tedy tento blog, za posledních pár let jsem nevynechala ani jednu vědeckou studii o nás, nic komplexnějšího jinde nenajdete, bojuji s předsudky a podle návštevnosti to není zas až tak marné. Nechci se v boji s omezenci zároveň ponižovat a zde na tomto blogu je svět ještě v pořádku. Mne to občas i baví sem něco dopsat, i když už těch věcí o mne je vážně dost málo. Možná se vám tím také oddaluji, když nad tím tak přemýšlím.

Postupujme systematicky a využívejme toho, co máme a vycházejme z toho, co jsem zde shromáždila za poznatky a napsala. Nepostupujme jako stádo zamindrákovaných ovcí někde na bulváru. To by mi ještě scházelo, trápit se tím, co o mne píší jiní. Vznesla jsem tedy dotaz na Ministerstvo spravedlnosti, ať se vyjádří k nedávnému rozsudku Nejvyššího správního soudu. Napsala jsem ho tak, že sice nemohu od nich dle zákona očekávat právní posouzení, avšak v souvislosti s prohraným soudním sporem s ČR jim hrozí sankce za nedodržování rozsudku ESLP a zda-li jej nadále chtějí dodržet, přičemž jim jejich rozsudek v plánu brání, když je v něm napsáno, že ČR nebude následovat ostatní státy. A také že dodatečnou stížnost zvažuji a že ji mám defacto po cestě přes rychlostní silnici a napsat ji v angličtině nebo ve francouzštině s korekcí není problém.

Vím, že to všechno trvá dlouho a i když mne policisté před dvěma lety mlátili a kopali do mne, dnes to mohu napsat, protože nepíšu nic nepravdivého, přestože jsem poslední dva roky čelila trestnímu stíhání, že jsem si to vymyslela. Nic nelze uspěchat a važně něco zvěřejňovat přes bulvár a ponižovat tento blog na úroveň mindráků a zakomplexovanosti nechci.

Ne že bych z toho byla nějak odvařená a angažovaná, ale neskutečně mne nasírá, že jsme v očích moci soudní a vykonatelné anomáliemi a povl, který nelze dopustit, aby o něčem rozhodoval. A jestli některé víc trans tvrdí, že se s xenofóbií nesetkali/y spíš y, tak je moc neberte vážně, protože mají hormony za 150 jinak zadarmo a SRS je jinak v každém státě, kde jsou lidská práva všeobecně popírána dokonce i v Iránu je to také gratuit.

PS: seznam vulgárních slov jsem vyčerpala zas do dalšího antihejtu.

Antihejt – Heterosexuální pride

Červen9

Určitě jste v poslední době zaznamenali, že se heterosexuální lidé cítí být také frustrováni tím, že je jejich heterosexualita opomíjena a utlačována do pozadí a že mnoho heterosexuálních lidí skrze to není schopno nalákat dostatečně jiné samičky či si s nimi udržet takový vztah, který by mohl vést k pravidelné kopulaci, protože nejen dle české sexuologie a katolické církve lidé degradovali na zvířátka a hlavně za to mohou menšiny, než kdo jiný samozřejmě. Ale jde skutečně jen o heterosexualitu na těchto akcích nebo o pokus se vyhranit k extrému a považovat to za jakýsi druh svobody? Jak to asi na takovém heterosexuálním prajdu vypadá? Detroit 2019, 8.6. 2019, jsme v roce 2019?

Nicméně na koblihovém idnesu už vyšlo pár oslavných blogů těchto průvodů, protože někteří češi se toho museli chytit a zidealizovat si to.

Na toto téma se mi líbilo pojednání Nikol Šubrtové z Lui.cz.

Proč mají organizátoři pochodu a jejich příznivci tendenci parodovat myšlenky tolerance, která směřuje vůči všem právě bez ohledu na orientaci, věk či barvu pleti, to je vlastně celkem otázka. Čím jsou přesně heterosexuálové utlačováni, to není jasné, zda samým požadavkem nenapadat homosexuály jen pro jejich orientaci či třeba tím, že jednou ročně mohou ve městě vidět karnevalový LGBT pochod, kam jsou zváni. Těžko říci…

Nic hlubšího v tom vážně nečekejte.

Už mají i svou vlajku. Sice je to Straight pride vlajka hnutí, co existuje zatím 0,4 roku, je spíchnutá horkou jehlou, ale všimněte si, že si zastánci tradic vybrali teplé jemné odstíny barev. Ptám se proč vybrali zrovna teplé barvy? Na heterosexuální vlajce to vůbec nechápu.

Tohle jsou chladné barvy. Tak už pro ně vlajku máme, nechala jsem se inspirovat tou, co nesli v průvodu, ta se jim bude určitě líbit víc. A je na řadě jim pomoct s programem pro after-pride, máte někdo nějaký nápad? Mne toho moc nenapadá, protože tihle lidi moc na pikniky v parku nejsou a jestli chtějí potvrdit rychlosvazek, tak se mohou opít a zajet do LA. Každopádně by ten jejich program mohl vyžadovat kněze, notáře a pojišťováka a mohli by to mít koncipované jako děti pohádkovou cestu. Nejprve si zajdi k notáři, tam dostaneš bonbónky a pak přes temný les k pojišťováku, pak ke knězovi a nakonec zas k pojišťováku přes les a notáři. Dnešní realita poloviny tradičních svazků.

Jenomže tyhle hnutí vznikají a ihned zanikají právě kvůli své přitažlivosti a absence zábavy. Už vidím to jejich stanové městečko a artefakty, které by v něm prodávali a kromě Mein Kampfu a trik s nazi symboly by jako opravdová nefalšovaná oslava mačo heterosexuality mohly být tak jedině penisové přívěsky nebo penisové sladkosti, ale to by si stejně žádný macho chlap nekoupil a cukrovou vatu v těchto barvách taky neuděláte. Třeba na další pokus dají něco lepšího.

Jaké to je zajít si do hospody jako transgender? + RIP

Duben29

Velmi zajímavý sociální experiment a rozbor přinesl článek Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kde si sami na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je být transgender, který se jde někam bavit v Brně. Podle fotografií přestrojení nebylo nejhorší.

munimedia.cz

Násilí na transgender ženách dotřetice.

V ruském Kursku 27letý Mikhail Tikhonov zabil a uvařil 25letou Ninu Surtgutskaya poté, co se s ní vyspal a následně zjistil, že je transgender. Nina však byla po operaci a byla úředně uznána ženou.

Tikhonov nejprve Ninu zabil a když nejevila známky života, rozhodl se zbavit těla. Nejprve ji rozřezal v koupelně, pak vyřízl její vnitřní orgány a rozsekal na malé části, které spláchl do záchoda. Zbylé tělo vložil do trouby, aby se zbavil přebytečné vnitřní tekutiny, rašplí pak odřezal zbylé končetiny a žebra, ty vyhodil u popelnic, hlavu s páteří měl schovanou v kufru.

I když vrahovi hrozí trest 20let odnětí svobody, pro ruské soudy však neexistuje možnost spáchání činu z nesnášenlivosti vůči LGBT lidem. Pokud si pamatujete na 25 letou Rainu Aliev, která byla také zabita a rozřezána tak, že ji nešlo identifikovat, protože ji její Čečenská rodina odsoudila k purmanu, nebyl nikdo z rodiny obviněn ani potrestán.

A co na to Češi?

Březen12

O těhotných mužích bych tu jinak moc nepsala, kdyby o nich nepsali ostatní jako např. Mafra patřící do koncernu Agrofertu. V ČR je okolo jednoho až dvou tisíc translidí, kteří se rozhodli pro celkovou přeměnu. Podle údajů největší zdravotní pojišťovny nás je cca kolem tisíce. Stejný přibližný počet je i narozených dětí párům v USA, kde jeden z nich je transgender muž a která má navíc cca ‎32 765 krát více obyvatel. Statisticky to tedy vypadá, že předpověď sexuologa Zvěřiny o těhotných mužích v ČR je málo pravděpodobná. To dřív tu budou homosexuální páry, které vychovají děti a ty tu už přeci jsou.

a) To, jak se člověk cítí, jestli jako žena či muž, nebo spíš sám sebe pojme jako nevyhraněné pohlaví mající od obou něco neurčuje to, jakou má ten člověk orientaci. Je omyl si myslet, že transsexualita má něco společného se sexem a orientací a tento fakt je již dávno vyvrácen.

b) Existují páry, kde jeden změní pohlaví a oba dva spolu zůstanou. Dokazuje to, že vnitřně se během tranzice člověk moc nezmění a partneři v polovině případů s námi zůstanou.

c) Rodičovské pudy má zkrátka téměř každý. V ČR je také kolem tisíce dětí, které mají homosexuální rodiče. Můžeme zavírat oči a myslet si, že tu nejsou a snažit se tím zachraňovat pseudotradiční rodiny, ale opak je pravdou.

d) Tisíc dětí z USA dokazuje, že transsexuálním mužům se rodí zdravé děti. Takže to zas tak až proti přírodě není, když ta si vždycky najde cestu, kde stvořit život.

e) Nechci moc zevšeobecňovat čí výchova je lepší, ale přeci jen je ten rozdíl ve výchově mezi vaší pseudotradiční rodinou a homosexuální nebo transgender párem znát v jedné věci. Dítě je dar, který se nedostává každému a podle toho k tomu tak někteří přistupují a o to víc si to menšiny uvědomují.

f) Lidi by si měli uvědomit, že xenofóbní komentáře a projevy šikany vedou právě jen oni sami ve svých hlavách s malými Zvěřinami.

g) Jestli si někdo myslí, že kastrace je řešení, jak někomu zakázat mít dítě, tak není.

Protože si Češi myslí vesměs opak a když jsem nakoukla do komentářů, tak jsem se rozhodla vykašlat se na celé GDPR a posílám rovnou některé do xenofóbní síně slávy. Člověk by si myslel, že se ocitl někde na webu, který Balda už nečte a on to je jen Babišov.

Nepřeháníte to? To nás transsexuální rodiče opravdu vážně chcete nahnat do uranových dolů nebo zabíjet? Podívejte se na svoje děcka, jak je kolikrát vychováváte, vy voliči Agrofertu a podobných. Každé druhé manželství se vám rozpadne a nevydrží ani pět let a budete na diskuzích moralizovat?

Antihejt – trestný deadnaming

Únor12

Médii prolétla zpráva, kde byla chudinka Kate Scotow z GB, mimochodem matka autistického dítěte a batolete, zatčena na sedm hodin za to, že se dopustila harašení a kyberšikany vůči transgender ženě na internetu. Některá média jako jsou tn.cz, idnes.cz, lidovky.cz to pojali tak, že jen pouze za deadnaming vám hrozí vězení, aby ve svých čtenářích jednoduchého smýšlení vyvolali obavy, že nad nimi se stahují Orwellovská mračna a je třeba je všechny nahnat někam ke skále a začít tlačit. Místo hejtaření by asi měla jít raději uklízet sníh, AB epic.

Podívala jsem se tedy na Twitter Stephanie Hayden, která měla být chováním Kate Scotow obtěžována a z vyjádření tak nějak vyplývá, že jenom za ten deadnaming to nebylo a že Kate Scotow jako stalkerka o ní šířila ještě některé další citlivé informace.

Jít a podívat se na ten její Twitter, abych si udělala obrázek i z druhé strany, mi trvalo pouhé 2 minuty. Věřím tomu, že pro některá média je lepší, když to bude trochu paraziticky skandálnější na úkor těch druhých, transgenderů.

Pamatujete se na pámbíčkářského pošahance Joshuu Sutcliffa? To byl úplně stejný beznadějný případ jako je Kate Scotow. O něm také některá média psala jako o oběti genderového šílenství. Já o něm ve svých antihejtech napsala toto:

Jushua Sutcliffe je britský učitel, tedy byl. Je také evangelickým farářem a na škole, kde vyučoval založil školní klub Bible. Ten byl však školou zakázán kvůli homofóbním názorům ohledně svazků mezi muži a ženami na popud studentů. Poté si zasedl na transgender chlapce, kterého častěji trestal oproti jiným studentům a kvůli tomu si na něj stěžovala jeho rodina. Škole tak s pánbíčkářem, který si ve škole prosazoval svou nauku jiným způsobem než měl a míchal náboženství do hodin matematiky, došla trpělivost a zakázala mu učit. Svého transgender studenta jako křesťan kromě častějšího trestání také často úmyslně misgenderoval v domění, že tím neporušuje žádnou z jeho svobod navzdory školnímu řádu. Misgenderování se nevyhýbal ani v pořadu dobrého rána, kde ho několikrát opravovali moderátoři.

Antihejt – FTM dospívající děti mají periodu, co je na tom k nepochopení?

Prosinec26

The Telegraph přišel s článkem informujícím o tom, že ve městě Brighton and Hove se radní rozhodli vyjít vstříc transgender teenagerovi, aby mohl jako ostatní děvčata ve škole používat stejné hygienické pomůcky, které jsou nyní na všech toaletách. Mám-li být konkrétnější, jednalo se o transgender chlapce v procesu přeměny, který se však narodil jako dívka, avšak protože je ještě teenager, tak nemůže podstoupit operativní změnu pohlaví, tudíž dole má pohlavní orgán, který funguje jako všechny jiné. Jak nám je známo, tak v pubertě pro mladé teenagery je dostupná tak maximálně léčba potlačení projevů puberty a je celkem logické, že kluk, který se narodil jako dívka, ještě bez nějakého vlivu hormonů a bez operace, bude mít menstruaci. Co je na tom k nepochopení, že se tělo začne v pubertě ozývat?

Pro The Telegraph se k hygienickým pomůckám, protože jak jinak média nemají co důležitějšího probírat, vyjádřil Tory MP David Davis:

„Learning about periods is already a difficult subject for children that age, so to throw in the idea girls who believe they are boys also have periods will leave them completely confused.“

Jenomže na Tadesco.cz napsali

Musím přiznat, že mne to vaše tradiční složení rodiny, co nám všem vnucujete z každé strany už vážně sejří a zde v pravém panelu máte i odkaz na to, jak jsou tradiční rodiny ty velmi vzorové co do stability a příkladu, jak má vypadat správná rodina katolického vyznání. Za vaše tradiční rodiny máte totiž odpovědnost jen vy sami. Musím zmínit, že před krachy vás to stejně nijak nezachrání, ale odkazovat se na tradiční rodinu a nadávat přitom transgenderům do úchylů kvůli tomu, že má někdo v těle holky také nárok na pitomý vložky, protože menstruuje a jako dítě si je bez kapesného asi nekoupí, to není hejt, to je stupidita a absence pochopení se smyslem vidět za vším nějaké spiknutí transgender lobby. Že má člověk, který se narodí jako dívka menstruaci a potřebuje vložky, tak v tom vidíte útok na ostatní ženy? Útok? WTF Odkaz nepřidávám, ti inteligentnější než Tereza si dovedou odkaz dohledat a pamatujte, že za vším spiknutím nestojí nikdo jiný než veverky, které čekají až ovládnou svět. Obama byl a je sice mimozemšťan, ale tomu bude konec, protože příští prezident už bude mít chlupatej ocas a bude mít velkou zásobu oříšků a komodita lískáčů bude lepší než bitcoin, tomu věřte.

Deviace a úchové kolem nás…čtete dobře „úchové“ píší ve vlasteneckých novinách, které Kanadu pojmenovali jako Kanda, což se mi hrozně líbí a evokuje to ve mne něco sladkého, takový ty pouťový cumlátka. Ve vlasteneckých novinách píší konečně o něčem sladkým a tak jsem se rozhodla něco milého napsat i o nich, něco sluníčkového s láskou.

a co víc „dvě úchlyné buzny…“

ne že bych byla „grammaire nazzi“, ale tak teda Hail a co na tenhle rádoby fake plátek jiného napsat? Ještěže se přiznají, že čerpají ze sputniknews. Já jako psát seriózní zprávičky, bych se tím asi vůbec nechlubila. Ale tak co, přitvrdíme proti těm úchlyúm, vezmeme fotku Hannah a jejího tradičně pojatýho manžela ze společné dovolené z newyorkského muzea umění, které vypadá jako plátno na focení filmových hvězd a napíšeme k tomu, že se Hannah na roli dalšího Jamese Bonda nesmírně těší a všichni šovinističtí mačochisti se … jak jinak než zblázní radostí. „Doháje přeci tyhle hodinky, na který jsem dvacet let poctivě šetřil nebude nosit nějaká trans a jezdit v lepším autě!“ Chudáci čeští muži, co po těžké práci a sedmi průměrných pivech luští ještě přesmyčky, aby mohli v diskuzích projevit své xenofóbní názory. Psát pro VN, tak bych hlavně asi začala křížovkou, kterou 99% lidí stejně nemá šanci vyluštit a příště může být i s Okamurou, bylo by to víc zábavnější. Za gramatiku dávám 4-, moc jste mne tedy nepotěšili a taky za ten sud v Temži.

Martina Navrátilová má den před vánoci na starosti řešit svoje postoje vůči transgender sportovcům na twitteru. Není však jediná, protože když jsem jela z vánoční besídky autobusem domů, měla jsem možnost si zároveň přečíst polemiku na toto téma od novináře Soukupa v prosincovém čísle. Ten jak je známo vyhodil všechny zprávičkáře a víc jak polovinu pořadů ve své televizi si moderuje sám a co víc začal vydávat magazín s názvem „Faktor Soukup“. Jako lidi, přiznám se vám, že takovéhle ego bych chtěla někdy mít taky a asi ho nikdy mít nebudu a nedodají mi ho ani nové kozačky, co jsem si nadělila pod stomeček, protože zkrátka a jedině nemám koule a Martina Navrátilová si to myslí taky, že bez koulí je ve sportu vždy pouze ta druhá. Spíš ji lituji, že prohrála svůj jediný zápas proti muži(1992) a od té doby si nedovede přiznat, že je nejen v tenise pořád lepší než většina mužů a i transgenderů a na to být nejlepší přeci jenom mít ty koule fakt zdaleka nestačí. Jenomže Faktor Soukup, byť v článku začal trochu stereotypně a nás transgendery nazývá „babochlapy“ i přestože ani tak nevypadáme, nakonec došel k závěru, že mít trochu toho testosteronu navíc není žádná výhoda a tak dal i za pravdu závěru, ke kterému došla mezinárodní atletická federace, jež prohrála spor s Dutee Chandovou. Nakonec stejně tak i Soukup dochází k závěru, že intersexuální Sarah Gronertová dosáhla roku 2010 na pouhé 254. místo WTA a že to fakt jenom tím testosteronem nebude.

…já vám nevím, ale mne moc Sarah jako babochlap nepřipomíná, že by to ale bylo těmi předsudky? Dokud budou vládnout předsudky a podobné postoje, tak na sportu se nic nezmění.

Statistika na sport.cz. Máš koule, tak nezávodíš a i když jsem na začátku přeměny běžela půlmaratón s F na hrudi, nevyhrála jsem ho, ale čas odpovídal tomu, kolik jsem týdně naběhala a dala tomu svoje odhodlání, ještě aby mi to někdo záviděl. A chcete ještě něco říct tajného, co nikdo ještě nikdy neslyšel? V Kickboxu jsou některé hoky lepší než jsem já, ale nikomu to neříkejte s ohledem na moje ego, jež bývalo…bývalo a hlavně na ega těch, co tomu ještě stále věří, asi se půjdu mezitím obkreslit.

TDOR 2018

Listopad20

Dnes je Transgender Day of Remembrance, kterým si připomínáme všechny translidi, kteří zemřeli z důvodů xenofobie a nenávisti za poslední rok. Zastavte se na chvilku a zapalte svíčky za všechny ubité, ubodané, zastřelené, ukamenované, umučené, upálené, udušené, vláčené svázané za autem apod. To co se děje každý rok není nijak ojedinělé a zde je smutná statistika za poslední rok, která se nijak moc oproti posledním letům nezměnila a ve které opět vede nejnesnášenlivější země Brazílie s Mexikem. Za poslední rok bylo zabito z nesnášenlivosti celkem cca 308 transgender osob. Mnohé další případy nelze dohledat, protože chybí prokázání, že skutečně byli zabiti z nesnášenlivosti nebo se často stává také to, že se identita utajuje a nezvěřejňuje. Tato statistika se každý rok eviduje pouze podle námi nahlášených případů, kam sama občas přispěji, když na některé případy narazím při psaní zpráviček.

Argentina 8
Bangladéš 1
Brazílie 143
Bolívie 2
Chile 1
Columbie 14
Dominikánská republika 1
Ekvádor 1
El Salvador 6
Francie 2
Fiji 1
Filipíny 1
Guatemala 4
Honduras 1
Indie 6
Itálie 3
Jižní Afrika 2
Mexiko 62
Nový Zéland 1
Pakistán 7
Paraguay 2
Peru 2
Španělsko 1
Trinidad 1
Turecko 7
USA 23
Venezuela 5

Jako každý rok to píšu asi hodně obecně, že to moc lidí zřejmě není schopno pochopit, dokonce co mne překvapuje tak ani těch trans. Takže jinak polopatě:

Jestli nedovedete pochopit, proč je tolik translidí diskriminováno a zabíjeno, tak je to právě kvůli marginalizaci a stigmatizaci. Pro ty, které nerozumí cizím slovům a stěžují si, že je zde často používám, tak Stigmatizace je např. když někoho považujete za duševně nemocného nebo úchyla kvůli něčemu, co ani duševní nemocí není nebo svými nosokomiální duševními nemocemi, které jste chytli třeba čekáním v čekárně na sexuologii, přispíváte ke stigmatizaci jiného. Na slovo nosokomiální zapomeňte, to vysvětlovat nebudu, studovala jsem na zdrávce a ne že bych se chtěla povyšovat, ale vážně vám prozradím jeden fakt, který jste možná nevěděli. Všichni, ale vážně všichni nejste stejně duševně postižení jako ostatní. Nejste a svým omezením, pokud jste navíc jednodušší bytosti, samozřejmě také můžete přispívat ke stigmatizaci jiných a to třeba například svým vyjadřováním ve smyslu Triple T, což je česky zkratka „Jsem víc trans než ty“, protože tím přesně těm xenofóbním šmejdům přispíváte a jestli vás to těší takto trýznit někoho jiného, tak sem rozhodně nepatříte.

Misgenderujete = schválně kvůli své omezenosti zaměňujete zájmena

používáte deadnaming = schválně někoho oslovujete původním jménem

nebo zacházíte do krajností a používáte doxxing a clocking = obtížně stalkujete a zveřejňujete údaje o jiných translidech

Chcete ještě něco vědět? Tak vážně: buzny nebo buzeranti nejsou běžně používané výrazy pro homosexualitu a nejsou uchycené ve společnosti a nesvádějte to na to, že taky byli na tom obdobně jako translidi dnes. To asi čtete Okamiu, Konvalinku a Klause mladšího na vlasteneckých novinách, tam mají buzny svůj tag, což o vás dost vypovídá, ale v běžných médiích tyhle výrazy samozřejmě nenajdete. A opět vážně Tereza není nikdo jiný než Tereza, i když si osobně myslím, že vypadá lépe než většina těch, kteří ji oslovují mužským jménem a to i když ona sama občas hejtuje a stigmatizuje Motol, to se mi samozřejmě také nelíbí. Jenomže jestli někoho chcete misgenderovat, tak shořte v pekle, odkud jste přišli, protože začít potisící nějaký další štvavý blog či web deadnamingem s misgenderováním přispívá zrovna k té stigmatizaci, ze které se mi chce zvracet bez ohledu na to, že to ještě podtrhnete fotkami svých neovagín prý pro blaho společnosti. A jestli já na to zareaguji a ve svých anihejtech(nemusím tohle slovo překládat) vás zařadím mezi ostatní xenofóbní blogy, které přispívají k nesnášenlivosti jiných jako odstrašující příklad, jakože bych s tím neměla svoje zkušenosti teď i v dětství, tak se mi vůbec nedivte a zkrátka vám ze srdce přeji, ať váš blog skončí tam, kde začal. Tento blog kvůli tomu přeci vznikl a bude pokračovat v destigmatizaci(opak stigmatizace). No nedivte se, že jsem na vás zlá, já mrcha zákeřná, když si dovolím poukázat na vaši omezenost a rozhodně si kvůli vašim komplexům a mindrákům psychologa hledat nebudu.

Vrátím se k Brazílii, kde je všeobecně známé, že travestismus je trestný, avšak transsexualita není. Zapřemýšlejte dnes, proč je to země, kde je nejvíc zabitých z nesnášenlivosti, když všichni translidi by vlastně měli být relativně v pohodě. Já to vím, ale neporadím, protože když vám to napíšu, tak mi odpovíte, že jsem arogantní. Zkuste si na to přijít sami. Raději zapálím tu svíčku a budu doufat, že to opravdu pochopíte. A jestli ne, tak příští rok mne tu máte znovu.

OMGanesha „Buzny“,… to neřekne ani ten největší mačo u nás v gymu.

Antihejt na tradiční rodinu

Listopad17

Vlastně to ani antihejt není, když to někdo před vámi napíše takovým hodně slušným a tolerantním způsobem. Přečetla jsem si článek „Lépe je dvěma než jednomu“ umístěném na denikreferendum.cz od Benjamina Rolla, studenta evangelické teologie UK. Článek se snaží zaujmout postoj k stejnopohlavním svazkům a komplexním způsobem zahrnout veškeré aspekty, kterými si církev v historickém sledu prošla a dospívá k závěru, že vlastně není ani důvod, proč přijetí zákona a stejnopohlavním manželským svazkům z pohledu církve dál bránit. Odkazuje se mimojiné také na dokument, který přijala Českobratrská církev evangelická roku 2005 před třinácti lety. Na církev se zdají tyto názory být velmi osvětové až dokonce v rozporu s tím, co je nám poslední dobou předkládáno ve verzi o tradiční rodině z pohledu církve a celkem mne tento upřímný článek potěšil, že ne všichni věřící mají jednotný postoj k nastíněné problematice až se to zdá být úplně banální, protože tu teď někdo píše, že se přijetím zákona církev jen tak nezhroutí.

Pro informaci Českobratrská evangelická církev patří mezi ty protestantské církve, které zastávají novodobé myšlenky a navazují na dřívější odkazy známých reformátorů katolické církve. To je potřeba si uvědomit, že ač článek Benjamina Rolla je sice osvětový, nejedná se o hlavní proud katolíků, dokonce ani počet věřících se nerovná té největší Římskokatolické církvi. Jenomže položme si otázku: Co bylo dřív? Co nebo kdo byl před tím než církev přijala svobodu kázání a šíření Bible, zbavení se od hmotných statků, trestání hříšníků bez ohledu na postavení? Odpověď je: Jan Hus, reformátor. Co bylo před postoji jako jsou Sola scriptura et fide et gratia? Opět reformátor Martin Luther. Kdo položil základ tolerance? Znovu další reformátor Erasmus Rotterdamský. Ještě do 16století, než přišel další reformátor Jan Luther, žili nejvyšší představitelé církve zhýřilým životem atd. atd. a církev potřebovala trochu změnit.

Jestli v této době, kdy se všeobecně ví, že homosexualita či transsexualita není nemoc, deviace a ani svévole, ale vrozená danost, není žádným překvapením, že se bude dál církev reformovat směrem k myšlence, kterou Benjamin Roll zmínil:

Gayové a lesby mají v církvích své místo a mají být přijímáni do společenství farních sborů jako všichni ostatní.

a také

Láska dvou rovnocenných lidí stejného pohlaví se od lásky heterosexuálních párů neliší. Pokud křesťané přiznávají partnerské lásce hlubší význam, mělo by právě tohle být hlavním argumentem pro uznání homosexuálních vztahů.

a vlastně to z historického hlediska není ani žádná revoluce nebo něco co by popíralo tradiční hodnoty, ale jedná se jen o přímý vývoj tolerance uvnitř církve, která ji občas chybí. Možná je právě tohle, co církev potřebuje a kam by měla směřovat, aby si tu statistiku rozvodovosti vylepšila z těch 50% hetero vs 300 z 2322 homosexuálních za posledních deset let. Jestli je zde církev, která tvrdí, že jí to nijak neovlivňuje, protože s homosexuálními svazky má už několikaletou zkušenost, tak asi všichni jen tak nevymřeme a neohrozí to ani ostatním tradičně založené rodiny typu chlap na gauči a žena v kuchyni a děti možná pomocí IVF někdy v budoucnu.

Pardubická farářka Hana Ducho, která už takhle požehnala několika homosexuálním svazkům na otázku, jestli cítí podporu v církvi odpovídá:

Trochu ano, cítila jsem tu potřebu se o něco opřít, ale pak jsem cítila, že prostě jde o vztah dvou milujících lidí a brala jsem ho jako každý jiný. Z důvodu podpory by to asi existovat mělo, ale není to nezbytně nutné.

Projednání návrhu zákona bylo opět odloženo na prosinec. Můžeme to brát jako takovou malou přípravu na další projednávání o možnostech změny pohlaví bez sterilizací, které následně PSP také čeká. Evropský výbor pro sociální práva došel k závěru, že legislativa ČR v tomto porušuje čl. 11 Charty o lidských právech z roku 1961 a bude potřeba legislativu podle toho upravit. Anotace.

Odpůrci by měli předložit pádné argumenty, proč by homosexuání svazky neměli mít právo na dědění, společný majetek, společný nájem, zastupitelnost druhým apod. a co se týče adopcí dětí partnera, o tom už přeci před dvěma lety rozhodl Ústavní soud, že je to diskriminační,  o tom tedy již nemůže být žádný pochyb.

PS: Nechce se mi moc reagovat na infantilní blog, který pomlouvá ostatní, ale krátce vyvrátím některá stigmata, které transtetky šíří. Transsexualita není v ICD11, zůstala v ní jen dětská a to ještě nezpůsobená duševním nesouladem, ale třeba intersexualitou. ICD již platí a pokud chcete sporovat některé poznatky vycházející z té předchozí, tak můžete a ICD11 je v současnosti ve stavu překladu do jednotlivých jazyků, to že někdo anglicky neumí, není výmluva. S ohledem na duševní nemoci se vůbec necítím být duševně nemocná a netrpím žádnou duševní poruchou, rozhodně o další dg nestojím jen kvůli tomu, abych měla zdarma hormony a vyšetření. Když před vámi stojí Weiss a na tenhle argument nepříčetně řve, že je to dílo posraných aktivistů a vyhrožuje, že tím budou operace hrazené, tak si řeknete, že ryba smrdí od hlavy, že zrovna tenhle na tom nechce nic změnit, i když to některé stigmatizuje. A některé se toho xenofóbně chytaj. Jestli někdo chce mít další sexuální poruchu chování jen kvůli pětistovce za čtvrt roku za doplatek na estrogeny, když je předepíše někdo jiný než endokrinolog, tak nechť ji má, ale mne do toho netahejte. Netahejte mne ani do stigmatu, že translidi jsou duševně nemocní. A naopak myslím, že když tu bude možnost změnit pohlaví na úřadě, bude naopak stát mít větší povinnost zajistit dál i operativní změny, když tak jako všichni podle sexuologické institutu včetně s představitelem Zvěřinou tady nechcete mít ženy s penisy a naopak. Všude, kde se taková změna prosadila k žádnému hrazení nebo komercializaci SRS operací nedošlo. A navíc pojišťovna neproplácí všechno, když je celkový účet za SRS jen něco přes 30tisíc, stejně jako mne stál nos. Pojišťovna za vás neplatí žádné velké sumy a než mít Dg sexuálního úchyla, tak to za to nestojí. Spíš se divím, že někomu další diagnózy vůbec nevadí a jsou za ně rádi.

Ze statistik VZP z roku 2014, kterou pojišťovna poskytla, vydala za 751 translidí 5 700 000,-Kč přičemž 94 bylo hospitalizováno. Počítejte se mnou 3mil 800tis za operace pro 94 lidí a necelé 3tisíce za sexuologa a hormony pro 751lidí. Díky solidárnímu systému se peníze vynaložené na SRS operace a hormony vrátily pojišťovně od 751lidí za 4měsíce a 10dní, většina společnosti nám na ně nepřispívá. Zbytek zas znovu přispívám na nemoci způsobené nesprávným životním stylem. Pojišťovny nemají žádný zájem na tom, aby se zde zpoplatnila SRS nebo se zrušily, je to desinformace.

Na závěr se loučím s infantilní kočkou, která nemá nic společného s tím, co jsem výše napsala. Pápá lálá, jsem žena.

« Older Entries
  • Přihlásit se