Lonely – transgender blog

Dominika byla proměněna…

Androcur stojí za některými nádorovými onemocněními

Září8

Je tomu již delší dobu, co jsem zde psala článek o tom, že se mi příčí dlouhodobé užívání Androcuru jako antiandrogenu, který tlumí projevy a účinky testosteronu. Důvodem byly obavy, které vycházely přímo z příbalového letáku a nedovedla jsem si představit užívat takový lék dalších pět či deset let. Ze sdělení Hanky Fifkové vyplývá, že tento lék bude také užívat ještě dva roky po SRS více jak polovina jiných transgender žen, i přestože tento lék může způsobovat zhoubné i nezhoubné nádory jater a nezhoubné nádory mozku. Androcur po operativní změně u mne však přestal mít význam, abych ho nadále užívala a po domluvě se svou endokrinoložkou jsem ho raději nahradila Verospironem, který ač je původně diuretikum, spironolocaton působí prokazatelně proti účinkům aldosteronu, slabšímu testosteronu tvořeném v nadledvinkách, které post-op stále zůstanou jediným zdrojem testosteronu.

Nic proti cyproteronu acetátu, který je obsažen v Androcuru. Stále myslím, že není žádný lepší lék, který by stejně tak dovedl mírnit účinky testosteronu jako jiný(spionolacton, medroxyprogesteron). Myslím také, že svou roli v mé přeměně odvedl velmi dobře a jsem za to vděčná. I ANSM uzavírá, že tento lék nemá konkurenci.

Jenomže mé obavy se vyplnily. Francouzská Národní agentura pro bezpečnost léčiv ANSM vydala prohlášení o bezpečnosti tohoto léku. Hormonální léčba, kterou od 80-tých let uvedla na trh společnost Bayer se nyní zodpovídá za několik nádorů mozku. Ve Francii je z 80% předepsán ženám jako lék tlumící projevy hirstuismu a podle údajů pojišťoven tam tento lék užívá až 57tisíc pacientek. Čísla však mohou být vyšší, protože se v menším množství vyskytuje i v hormonální antikoncepci(Diane-35, Vreya, Minerva, Chloe).

S odkazem na studii, kterou provedla ANSM, má Androcur od roku 2008 na svědomí již více jak 500 nádorů mozku, přičemž pravděpodobnost nádorového onemocnění se zvyšuje přímo úměrně s dobou užívání. U pacientů, kteří užívali Androcur více než půl roku je riziko vzniku nádoru násobeno sedmi a 20násobně pokud expoziční doba trvá pět let. První výstraha tak přišla celkem pozdě před deseti lety od neurochirurga Sébastiena Froelicha nemocnice Lariboisière v Paříži, který se začal ptát, proč jeho pacienti s nádory oslepli nebo přestali mluvit, či jinak se stali hendikepováni. Bylo na čase prokázat spojitost s tímto lékem a to i přesto, že zaměstnanci společnosti Bayer vydali v roce 2011 studii, která prokazovala, že tento lék nemá přímou spojitost s nezhoubnými nádory. Varování však v příbalovém létáku zůstalo. Jenomže podle profesora Froelicha nebylo ve studii zkoumáno dlouhodobé užívání vyšších dávek a tak vytvořil v roce 2015 pracovní skupinu, která začala účinky androcuru hlouběji zkoumat. Došla pak k závěrům jak je výše uvedeno v pravděpodobnosti výskytu nádorů. Výsledky také donutily francouzské úřady, aby prozatím neschválili Androcur jako lék určený pro léčbu akné, endometriózy a hormonální antikoncepce. Navíc varují lékaře, aby se dlouhodobému předepisování vyhnuli.

Při zkoumání účinků byl zajímavý ještě jeden optimistický fakt a to ten, že po ukončení léčby se nezhoubný nádor začal zmenšovat. Na obrázku je velikost nádoru rok po ukončení hormonální substituce.

Hormonální subsituce není dostatečně účinná

Prosinec17

Možná si řeknete, že to je až skandální nadpis pro tento blog, avšak není. Takový článek nyní opravdu vyšel v JCEMu, deníku klinické endokrinologie a metabolismu a jež zveřejňuje studii nizozemských, belgických a italských klinik, které se zaměřili na průzkum 229 transgender žen na začátku přeměny a růst prsou při hormonální substituci. Ve výsledku pouze 21 žen po roce hormonální substituce získalo velikost podprsenky A a nebo větší.

Většina růstu prsou se vyskytla během prvních šesti měsíců. Během prvních tří měsíců byl průměrný nárůst o 1,8cm a další tři měsíce o 1,3cm, poté se ve třetím kvartálu snížil o 0,5cm a v poslední roční fázi končil na 0,2cm. Téměř polovina transgender žen dosáhla po jednom roce hormonální substituce velikosti AAA nebo méně než 8cm. Dalších 26% dosáhlo velikosti AAA od 8 do 10cm a 14% dosáhlo velikosti AA od 10 do 12cm. Největší objem dosahovaly trangender ženy více při těle, avšak hubnutí nebo nabírání hmotnosti nemělo na výsledek žádný vliv.

Účastnice byly pacientky na klinikách v Amsterdamu, Gentu a Florencii, kterou vedl vedoucí studie Dr. Christel de Blok z centra odborných znalostí genderové dysphorie na University Medical Center v Amsterdamu. Jeho závěr, který zmínil pro agenturu Reuters, je jak jinak než nepřekvapivý.

„Podle našich zkušeností trangender ženy mají příliš vysoká očekávání, které chtějí získat od hormonální substituce. Tato studie poskytuje lékařům nějaké důkazy o tom, že je lepší někdy méně myslet nebo doufat.“

Musím konstatovat, že toto je velmi vědecký postoj. Konstatování mírní Dr. Stuart Chipkin, výzkumný pracovník na School of Public Health and Health Sciences na univerzitě v Massachusetts, která se studie nezůčastnila.

„Velmi málo víme o tom, jak dlouho trvá tento proces u transgender žen a to je jeden z důvodů, proč je tato studie důležitá. Velmi málo víme také o tom, jaká jsou přiměřená očekávání u transgender žen. Společnost má pravděpodobně tendenci klást větší důraz na větší prsa, než je potřeba…Je také možné, že by vývoj mohl vypadat jinak po delší dobu nebo s různými dávkami estrogenu.“

Před čtvrt rokem také vyšla nová revize doporučení světové endokrinologické společnosti, která neobsahuje téměř žádné změny. Záměrně jsem se tedy zde o ní nezmiňovala, ač jsem si ji celou přečetla. Můžete si je obě porovnat. Zde je původní z roku 2009 a zde nová. Ta nová za určitých podmínek alespoň připouští možnost začít u dětských transgederů s hormonální substitucí dříve než při dosažení šestnácti let věku a to samé platí i o blokátorech puberty. Nereviduje však žádné změny v množství podávaných estrogenů a vychází z tabulek podle hmotnosti člověka, stále však jsme a budeme na 6mg denně Per Os. Sub Linguální užívání(rozpouštění pod jazykem) nebo stabilní a čtyřikrát více vstřebatelnější než PO transdermální užívání(v podobě mastí) se v tomto případě jeví jako velmi dobrá alternativa ke klasickým způsobům užívání, avšak ani tyto dva způsoby nejsou spásné.  Opět zde více než hladina estrogenů v krvi hrají velkou roli predispozice, což již čtvrtým rokem na hormonální substituci mohu potvrdit.

Výsledky HRT po 21měsících

Srpen4

Přestala jsem počítat měsíce a trochu mi to trvalo je teď spočítat do nadpisu tohoto postu, ale jako každý rok jsem byla na vyšetření krve. Už nechodím k endokrinologovi Weissoj II. a po operaci jsem si našla svojí endokrinoložku v místě bydliště, kterou jsem přemluvila, aby mi namísto androcuru s cyproteron acetátem předepsala verospiron se spironolaktonem. Verospiron je účinný lék proti andosteronu, tedy již jedinému testosteronu, který si vyrábí nadledvinky jak u můžu tak u žen. Proto jsem usoudila, že již není potřeba ničit ten původní testosteron, že by bylo dobré omezit rizika, která mohou být z dlouhodobého užívání androcuru a začít užívat něco jiného. Verospiron užívám dva měsíce, 4měsíce jsem post op.

Metodu, kterou užívám je SubLinguální užití estrogenů. Ta je známá počátečními výkyvy hladin, než se vytvoří nějaká stálá hladina v krvi oproti časovému odbourávání a vylučování estrogenů. Později je stejně tak jako u jiných metod hladina v krvi stálá neboť vylučování estrogenů z krve probíhá cca tři dny až jeden týden zatímco užívání je dvakrát denně. SubLinguální metodou se dá dosáhnout vysokých hladin estrogenů v krvi, ale ani ty vám nezaručí, že změny v přeměně budou o to víc intenzivní nebo rychlejší. Za pozornost stojí srovnání, že ač u mne je hladina estrogenů v krvi desetkrát větší než při klasickém užití per os, přesto některé MtF i s PO dosahují pěkných výsledků. Je to tím, že estrogen při per os užití více cirkuluje játry a vytváří se sex globulin binding hormone SGBH.

Pro srovnání s minulým rokem:

Testosteron před rokem 0,76pg/ml a nyní post op 0,38pg/ml

Pozn.: zde je vidět, že o mnoho slabší lék verospiron si post op se zbytkovým testosteronem poradí. Není potřeba zvyšovat dávku androcuru nebo ho dál užívat.

Estradiol před rokem 1,230nm/l (335ng/l) a nyní post op 2,519 nm/l (686ng/l)

dvakrát větší hodnota, wow, ale že by byl znatelný nějaký extra posun to ne.

Prolaktin před rokem 57,89ng/ml a nyní 40,2ng/ml

zajímavé je, že s dvakrát větší hodnotou estragenů jeho hodnota klesla, ale to je jen dobře.

18 měsíců HRT a měsíc post-op

Květen1

K HRT to dnes bude nejstručnější. Jsem u konce. Lepší a ani horší to už zřejmě nebude.

Včera jsem šla od pěti do osmi s malou na čarodějnice a po pohádce jsme se zařadily do fronty na malování na obličej. Vždycky je u nich šílené čekání a spousta lidí se snaží předbíhat a děti se cpou dopředu. Čekala jsem tam hodinu a půl, než na nás přišla řada a já myslela, že se mi to celé dole roztrhne. Ale během té hodiny a půl jsem slyšela od ostatních mamin jen, že „Tahle paní je tu po nás,“ „Tahle maminka je ještě před námi a k ní patří tahle holčička,“ „My tu s paní čekáme už hodinu,“ „Neee, pání, pusťte nááás, my tu byly dřív,“ řvala cikánka, která před hodinou odešla, že nebude tak dlouho čekat a pak se cpala zpátky zatímco já po operaci tam sotva stála. Asi před dvěma týdni mi malá říkala, jak dva malí cikánský spratci do ní strkali a kopali ji do housliček, když šla na hudebku. Vzpoměla jsem si na to a „Nikdo jako vy tu nestál!“ odpovídala jsem. A pak mi přizvukovali zbylé maminky ať si jde na konec. Už dlouho mám svůj vysněnej život a tohle je taková pěkná tečka za HRT. Závěrem však znovu dodávám, že vyšší hladiny estrogenů nemají vliv na rychlost a účinnost přeměny, jak jsem již psala v ročním porovnání a nyní již změny už moc nepokračují. Většina té přeměny je stejně na vás a ne jen pouze na hormonech. Hodně záleží na laserové epilaci, jaký si necháte udělat účes, upravíte obočí, nesmím také zapomenout na vaší sebeprezentaci atd. atd., to vše vás změní tak, aby vás lidé vnímali jako ženu snad i z toho největšího křováka. Jenom stačí se nebát a dělat stále malé krůčky dopředu. A jednoho dne se to i s tím HRT povede.

18_months

Pro informaci z lékařské zprávy mohu vyčíst, že před operací byla testes bez spermatogeneze, tedy došlo již k úplné chemické kastraci.

Chci číst dál »

TS, geny, hormony a proteiny VI. – zmatek v pohlaví a transgenní myši

Březen28

pokračování předchozího seriálu o genech, hormonech a proteinech

Před 300 milióny lety, poté co se savci oddělili od plazů, existovali u novodobých lidoopů dva druhy chromozomů X a Y(u zvířat existují i jiné typy chromozomů) a v této době se vytvořil také první gen, který určuje samčí pohlaví a který na chromozomu X chyběl. Později se k němu podrobněji dostanu. Oba pohlavní chromozomy obsahovali okolo 1400 genů a mohli si tak mezi sebou předávat informace. Kromě pohlavních chromozomů známe i jiné, kterých je dohromady 46(23 párů) a které také nesou genetické informace a při vzájemné kombinaci mají tu schopnost se sami do určité míry opravovat, tj. porušené geny spárované v chromozomech s těmi neporušenými si sami opraví jejich mutace zpět na původní. Jenomže tato vlastnost neplatí u pohlavních chromozomů právě kvůli přítomnosti samčího genu(a proteinu) SRY v chromozomu Y. Buňce, která ve svém jádře nese pohlavní chromosom X, to může být jedno, ta se v přítomnosti jiných samičích buněk sama opraví, ale buňka s jádrem, který obsahuje chromosom Y, to už nedokáže. Tato vlastnost vedla k tomu, že chromosom Y začal v průběhu historie ztrácet své geny, které nesl a také zároveň svou informační délku. Y si totiž s X dovede předat jen pouze 5% informací. A jeho i do určité míry s tímto následoval chromosom X. Podle toho také bylo možné vypátrat prvního člověka s nejmenším počtem mutací a největším počtem genů v chromosomu Y, kterým byl afričan žíjící před 60tisíci lety, Adam tak nebyl jediný. Chromosomy tak mají kromě předávání informací o pohlaví úlohu kronikáře dějin. V USA lze díky veřejné genetické databázi vyhledat anonymního dárce spermatu.

PBB_Protein_SRY_image

Chci číst dál »

15 měsíců HRT

Leden31

Za posledních čtvrt roku se udály už jen asi ty formální věci než nějaké změny na mém těle. HRT mám nyní už předepsanou od endokrinoložky namísto od sexuoložky a pořád to jsou ty samé pilulky jako byly dřív. Naposledy po ročním užívání HRT jsem došla k závěru, že vysoké hladiny estrogenů tak jako u mne 1.230nm/l nemají vliv na rychlost a výsledný efekt změn během toho prvního roku. Mohu však jen konstatovat, že očekávané změny se projevily všechny a tak, jak měly. Přesto jsem si na SubLinguální užití zvykla a pokračuji v něm, co funguje nebudu měnit. Daleko důležitější jsou v přeměně antiandrogeny, bez kterých by se změny ani nezačaly dít.

finish

Dnes už velmi zřídka si říkám, že ten ztracený čas od prvního comingoutu z puberty mi nikdo nevrátí, že jsem už dávno mohla mít po a že je to takové vakuum v mém životě. Jsem teď se sebou víc a víc spokojená a není nic, co by mi tu spokojenost vzalo. Jsem teď běžná ženská s běžnýma starostma, zálibama a chováním, přesto jsem ráda, že jsem se moc nezměnila a že zůstávám tam uvnitř pořád stejná a že jenom schránka se vyměnila. Po psychické stránce vás HRT téměř nezmění, možná jenom až na pár maličkostí. Určitě mne to uvolnilo a udělalo veselejší.

Chci číst dál »

První rok HRT a první rok lonely.cz

Říjen31

Před tímhle výročím jsem se pokusila o Fake žertovné oznámení, že raději budu zase chlap…ale ono by mi to, upřímně, stejně málokdo z vás věřil. Vždyť já mám do chlapa tak daleko, že by to nakonec byla asi dvakrát tak těžší přeměna zpátky než teď. Nee, navíc ve společnosti chlapů jsem si s nimi nikdy nerozuměla a asi to tak i nechám. Ne že bych zrovna skákala do stropu, že jsem ženská, ale jsem takto spokojená a mám se ráda.

Co se týče té captchy, tak ji opravdu zvažuji, ale asi to nakonec skončí jen v plánování a vážně kovoobrábění nerozumím, abych vše uvedla na pravou míru. Zase jsem na druhou stranu ráda, že znám teď pár holek, které si věřily ji dát. Nejenže mezi námi jsou krásní lidé, ale taky i chytří. Já jsem nadšená, že alespoň touhle formou o vás vím. Jsem také ráda, že vím o lidech, kteří tu krásu mají i uvnitř. Na mém napůl blogu/napůl magazínu je tohle odměna. Nebojte se zde ozvat.

SONY DSC

A teď jdeme oslavovat a balancovat. A pak si dnes udělám den sama pro sebe a budu se hýčkat.

Chci číst dál »

TS, geny, hormony a proteiny V. – akné vulgaris

Září1

Trochu jsem pátrala po příčinách tvorby akné a jiných kožních neduhů v závislosti na hormonech, protože se mne tohle téma týká už delší dobu. No z mé strany se o některých neduzích moc mluvit nedá, protože s HRT se mi o něco zvýšila pigmentace okolo nosu, za což jako zrzka jsem nesmírně ráda. Sice to nejsou přímo pihy, ale takové menší flíčky, co pihy připomínají, ale přesto jsem je doposud jiným záviděla. Zjišťovala jsem toho moc o příčinách, avšak moc jsem toho opět o tématu nenašla, jak s podivem se na TS lidech toho moc nezkoumalo a tak si ze všeho musím dělat výtahy, pominu-li že mnoho článků jen pojednává o tématu akné vs hormony jen všeobecně. Stěží se zde budu třeba rozepisovat o kombinované HA.

Akné se mi objevuje po celou dobu HRT a nejvíce ho bylo vždy v době po ošetření pleti epilátorem IPL, kdy pleť byla za celou dobu nejhladší, bez ochlupení, váčky byly epilátorem poškozené a zároveň pleť v tu dobu byla nejcitlivější, dokonce se doporučuje po epilaci nevycházet ani na přímé sluneční světlo. V noci jeho tvorba byla vyšší než přes den. Zjistila jsem, že se nikdy nepodařilo prokázat souvislosti mezi klinickou mírou akné a hladinou hormonů. Stanovení jedné hodnoty při zkoumání nemělo vůbec žádný význam. V tomto případě je řeč o androgenech(testosteronech, kortikoidních steroidech a některých progesteronech), protože jejich stimulace je nezbytná pro jeho vytvoření. Ženy, které měly problémy s akné, nikdy neměly nadměrnou produkci testosteronů oproti ostatním, a tak největším faktorem pro jeho vznik je citlivost pleti a kůže na působení androgenů. Jak z předchozích dílů víme, tak testosteron se v kůži mění na čtyřikrát silnější dihydrosteron a ten způsobuje tu mazivost a růst tmavších a pevnějších chloupků. Akné není jediný problém spojený se zvýšenou funkcí androgenů, o kterém píši, a tak pro mne zde opět zůstává velký otazník v množství přeměněného testosteronu na dihydrosteron bez ohledu na původní hodnoty. Z praktického hlediska si vemte, že i některé slečny mají chloupky na rukou tmavší a to produkci testosteronu nemají skoro vůbec žádnou nebo mají ji menší než ty se světlými, přesto jsou u nich projevy androgenů daleko více patrné. Přes minimální rozdíly v počáteční hodnotě se v pokožce toho testosteronu pomocí 5-alfa hydroxylázy přeměňuje u každého jinak. Někomu stačí toho testosteronu opravdu málo a k tomu jisté predispozice k jeho přeměně a problémů se bude zbavovat jen ztěží.

Graf antiandrogenního účinku

ucinekaa

CPA = cyproteronacetát, NGM = norgestimát, CMA = chlormadinonacetát

Chci číst dál »

10 měsíců HRT

Srpen30

Už se mi to ke komisi krátí a blíží a za chvíli už nebudu počítat HRT na měsíce, ale na roky. Už tu nebudu psát po měsíci, za chvíli nebudu psát ani po čtvrt nebo půl roce a jednoho dne nenapíšu o HRT nic, protože nic extra zvláštního se moc už i teď neděje. Ty dva měsíce se sem budu ještě snažit něco napsat, ale pak už vážně nevím o čem. Jsem teď ale neskutečně ráda za to, že po celou dobu, co jsem se měnila, jsem ani jednou o sobě nezapochybovala a že přeměnu dokončit chci. Tenhle měsíc byl takovým ujasněním, jak vůbec dál žít chci.

Za ten poslední měsíc bych vystihla jen občasné problémy vyplývající z výkyvů hormonální substituce a to po celou dobu, co ji beru. Vlastně si teď uvědomuji, že jsem o tom moc doposud nepsala, a tak to příště napravím. Sice s časem po pár měsících mi ten testosteron z těla zmizel a estrogeny by měly být teď více stabilnější, přesto tahle kombinace antiandrogenů s estrogeny je mnohonásobně převyšující HA, často v denních dávkách až padesátkrát vyšší než u jiných žen. Přidám-li k tomu, že antiandrogeny zhoršují činnost jater(nikoliv estrogeny) a hůře se i pročišťuje krev, tak každý bakteriální zánět se snáze rozleze a to včetně akné. Nevím, jak jsou na tom ostatní TS, ale když někdy poslouchám kamarádky nebo si čtu na fóru, tak zrovna ty jsou plná problémů s nasazením/vysazením HA a všemožných pupínků, neduhů kůže, pleti atd. Čistě logicky se tomu ty naše problémy přímo nabízí. Člověk musí o sebe více pečovat při HRT, možná ještě o něco více než ostatní. A možná se budu opakovat, ale dostatek minerálů je důležitý a hlavně kvůli hlasivkám ještě musím navíc vybírat v obchodech ještě hlavně neperlivé minerálky a nepít nic, co by vám to mohlo všechno zhatit. Ještěže kafi, alkoholu a cigaterám neholduji. Celou dobu bych si také pěči o pleť nedovedla představit bez různých čistících krémů a vod a teď jako prevenci před akné mám navíc ještě jeden krém na den a druhý na noc. Mám dva, protože ten na noc je účinější a ten na den je kvůli tomu, že se dá použít pod makeup nebo pudr. Určitě v příštím postu rozvedu. To je tak asi vše co mne trápilo poslední dobou.

Chci číst dál »

Jsem v devátým modrým měsíci

Červenec31

…a už aby to šlo pryč. Ještě si na to chvíli budu muset počkat.

Po tři čtvrtě roce na hormonech už vlastně ani nevím, co bych měla hodnotit. Na začátku jsem myslela, že budu každý měsíc psát o těch fyzických a psychických změnách a ono už je to trochu pase. Od začátku roku mne lidi berou za ženskou a teď jí život žiju a dokazuje mi to okolí samo. Už to není o těch fyzických změnách, ale o běžném životě a abych mohla v něm nějak reálně fungovat.

Tohle je úžasný

 

Je to moje první léto a mám z něj spálená ramena i s těmi pruhy od podprsenky, když jsme byly s malou a mou ségrou na koních a já měla top bez ramen. Sotva jsem se kvůli tomu vyspala v noci, ale ten pocit, že to opálení je ženské podle oblečení, mne hřál u srdce. Stát se mi tohle někdy dřív, tak doteď nosím tmavé dlouhé tričko a ani se nepůjdu veřejně koupat nebo se nesvléknu před lidma ani náhodou. Takže když bylo hezky, byly jsme samozřejmě spolu na koupáku a já se nestyděla. Ještě by to chtělo SRS, abych se nemusela opalovat v mini, ale tak snad příští rok. Ale ten hořejšek je už dobrej. Ve svém životě jsem konečně ta ženská a to je občas dobrý a i špatný. Začnu tím špatným.

Chci číst dál »

TS, geny, hormony a proteiny IV. – Antiandrogeny

Červenec25

Před tím, než si přečtete tento článek přečtěte také:

Způsob užití estrogenů
Moje hladiny hormonů po 7mi měsících
Transsexualita a geny
Alpha receptory nereagují na fytoestrogeny
O KissPeptinu
Úvod do hormonů

Kde se testosteron bere:

Testosteron je Androgenní steroidní hormon vznikající v Leydigových buňkách, je odvozen z progesteronu a vzniká uhlíkovými úpravami molekul cholesterolu. Jeho tvorba v těle je z 66-95 procety zajišťována právě ve varlatech(testes) a zbytek tvoří nadledvinky, zpravidla se uvádí poměr 2:1. Androgeny jsou jimi vylučovány přímo do krve, kde jsou vázány na globulin SHBG, odkud se buď dál vážou na jaderné receptory v případě mužů nebo je u žen měněn na estrogeny, které zpětně difundují do Leydigových buněk. Protože androgeny procházejí krevním řečištěm, jsou metabolizovány v játrech a jejich metabolity jsou následně vylučovány močí. Největší zátěž játrům při substituční terapii nezpůsobují estrogeny samotné, jak jsem uvedla v článku o způsobech užívání estrogenů, ale největší zátěž jim způsobuje vylučování metabolitů androgenů(testosteronu). S čímž jsou spojené různé nežádoucí účinky jako běžně zvýšená potivost, kdy se minerály nevyloučí močí a vylučují se tak potem. A protože se 40 procent potu vylučuje hlavou, měníme se v ufuněná a nepřitažlivá monstra 😀 Sama s tím mám občas velký problém. S nedostatkem minerálů je souvislost i se zvýšenou únavou, proto při jakékoliv hormonální substituční terapii nezapomeňte na každodenní doplňování minerálů.

Antiandrogeny metabolizovány játry nejsou, což u mne na začátku substituční(nahrazující) terapie vedlo k tomu, že tabletu androcuru užívám Per OS(běžně spolknu) a není potřeba zde cokoliv vymýšlet, všechny antiandrogeny fungují spolehlivě tak, jak uvedu níže.

Aldosteron, dehydroepiandrosteron, zkráceně DHEA, je hormon vznikající v kůře nadledvin. V podstatě se jedná o nejméně účinnou formu testosteronu, která primárně řídí vylučovací mechanismus a s jeho nadbytkem ztrátu minerálů převážně draslíku a volných iontů vodíku. Neplní tedy hlavní roli steroidního hormonu jako je tomu v případě testosteronu, ale je to především mineralokortikoid, který se enzymy může měnit na účinnější formy steroidních hormonů. Jeho syntéza je řízena pomocí ACTH z podvěsku mozkového a jeho poločas rozpadu je velmi krátký cca 20 minut, tedy se v těle vytváří neustále.

5-α-dihydrotestosteron je vlastní 5x účinější forma testosteronu, která vzniká v semenných váčcích, prostatě, zevních genitáliích, kůži a váčcích ochlupení za pomocí katabolického enzymu. Tj. ze základů chemie základní školy znamená to, že změní zdroj, aniž by sám původce katabolizace byl změněn. Tento enzym je příznačný jak pro ženy tak pro muže. Vzniká u většiny savců a u člověka hraje největší roli v diferenciaci zevního genitálu a sekundárních pohlavních znaků. Toto je hodně důležité znát, proč někdy ke změnám dochází a někdy ne, i malé množství méně neúčinného aldosteronu může napáchat velké škody a nebo naopak. Antiandrogenní látky mohou v těchto tkáních působit buď proti množství přeměňovaného testosteronu nebo mohou snižovat působnost katalyzátorů. Obojí má v průběhu přeměny své místo. Viz níže.

K antiandrogenním látkám:

Chlormadinon-acetát, cyproteron-acetát(Androcur) a dienogest jsou silnými, perorálně účinnými gestageny, které mají antiandrogenní účinky a s částečnou androgenní aktivitou. Působí především tak, že blokují receptory androgenů v cílových orgánech, ale také snižují aktivitu kůže a 5alpha-reduktázy, enzymu odpovědného za konverzi testosteronu(ale i aldosteronu) na silnější androgen, 5alpha-dihydrotestosteronu, v mazových žlázách a vlasových folikulech. Chlormadinonacetát a cyproteron-acetát také potlačuje sekreci gonadotropinu, čímž se sníží ovariální a adrenální produkce androgenů.

Post-The-Endocrine-Journey-1

Chci číst dál »

Per OS vs. SL, intramusculárně, transdermálně

Červenec6

Nadpis je plný vědeckých názvů a článek bude doufám jeho objasněním, jak užívat hormonální substituční terapii a jako volné pokračování seriálu o hormonech. Doufám, že tím vyvrátím i pár mýtů.

Na začátek musím objasnit několik pojmů.  Per os, česky spolknout pusou, znamená pro nás, co HRT podstupujeme že estrogeny, které přijmeme, procházejí trávicím traktem. Největší problém na cestě do krevního řečiště představují játra, které odfiltrovávají estrogeny a vylučují je. V játrech také dochází k přeměně látek a např. u žen tukové buňky obsahují enzymy, které přeměňují steroidní hormony na estrogen a tím je pro ně těžké zhubnout. Játra při různých poruchách nedovedou vyfiltrovávat nadbytečné množství estrogenů a proto bysme si je měli při HRT šetřit. Sublingvální znamená rozpustit si pilulku pod jazykem. Sliznice dutiny ústní je velmi dobře prokrvená a velmi dobře vstřebává lipofilní látky, které nejdou ihned do hlavního řečiště. Intramusculárně znamená nechat si injekci píchnout do hýždí. Součástí léčivé látky jsou tuky, ze kterých je léčivá látka pomalu a stabilně ze svalu uvolňována. Transdermálně, tohle slovo se mi líbí, znamená vstřebat léčivou látku přes dobře prokrvenou tkáň pokožkou, opět jako je tomu při sublinguálním užití. Jiné způsoby jako vaginální užití atd. nemusím jmenovat.

Na začátek je potřeba si také vysvětlit, co budeme užívat, protože ne všechny estrogeny mají stejný účinek. To, co běžně polykáme jako estrofem či estrimax a bereme jej v hodnotách 1-2mg mikronizovaného estradiolu denně, no dobře 4mg. Je to trochu posun u nás, že za pár let se ty dávky o něco zvýšily. Toto množství na stejný účinek odpovídá 0,625mg konjugovanému koňskému estrogenu nebo 50mikrogramům 17beta-estradiolu pro transdermální užití a nebo 2-8mg estriolu. Estradiol Valerát je nově vyvinutá látka, která se až v organismu mění na estrogen, který je nejblíže podobný tomu lidskému. Z logického hlediska bude mít o malinko větší účinek než běžný estradiol, jelikož ho játra nebudou odfiltrovávat, cca tak o 10procent. Veškeré zde uvedené testy jsou použity na biologických ženách po menopauze, kde je tvorba vlastních estrogenů omezená.

Největší mýtus: Játra nejsou napojená na trávicí systém, ale zapříčiňují výměnu látek v krevním řečišti. Odfiltrovávají jakékoliv nepřirozené estrogeny, které se do krve dostanou. Při poškození jater je schopnost filtrace snížená a sklenička vína vám tímto schopnosti vstřebání nezhorší, ba naopak. Játra tedy hrají hlavní roli při všech těchto způsobech užití ne jen při tom per os.

A teď jakých výsledků lze dosáhnout při různých způsobech podání? První graf ukazuje hodnoty, které lze dosáhnout při různých množství přijatého mikronizovaného estradiolu a to buď při per orálním užití nebo sub linguálním. Z grafu lze hned zjistit, že obsah pod SL je těžko zjistitelný a hladina estradiolu je nestálá, avšak každopádně vyšší.

Price_Estradiol

Chci číst dál »

8 měsíců HRT

Červen29

Jsem spokojená a už to není takový to nee, občas jo a občas ne, teď je to pokaždé jo a když už tak jen s malými vyhradami.

Každé ráno se před tím zrcadlem ujišťuji, že to není sen a že jsem vzhůru. To co některé ženy nenávidí ohledně toho vstávání, tak pro mne to jsou ty okamžiky, které si ráda teď vychutnávám. Slovo samozřejmost teď má pro mne daleko jiný rozměr. Je samozřejmé, že mne lidi běžně oslovují správně a vidí ve mne tu ženskou a ne někoho jiného. Ta samozřejmost je stav, ke které musí každá dospět. Tak moc jsem si to na začátku přála, až se tohle stává tou vysněnou skutečností.

Po osmi měsících HRT jsem ještě taková trochu jiná ženská, vyjukaná, vyplašená a pro kterou je to ženství trochu výjimečné. Kolikrát byste se měli vy sami občas zastavit a říct si jenom tak pro sebe, co je na vás to úžasné a co by jiní brali ihned všemi deseti. Já si teď uvědomuji, že to kolikrát mohou být ty úplně nejobyčejnější a pro vás někdy ty nejměné důležité věci. Uvědomuji si to dřív, než i tohle pro mne jednoho dne zmizí mezi těmi dalšími všednostmi. Přesně do toho jednoho dne, dokud si sama neřeknu, že už se nepotřebuji jít podívat do toho zrcadla, abych té skutečnosti každé ráno uvěřila.

Takže po 8 měsících HRT, od začátku v listopadu 2013, poprvé jsem HF napsala v 2012, od února 2014 od začátku toho RLT a po přesně další krabičce estrofemu tu nedám svoje fotky, ale máte tu stav, ke kterému jsem za tu dobu chtěla já sama dospět. Mám se ráda!

Celá přeměna mne hodně vrátila také zpátky do dětství. Už neřeším věci jako:

Ty jo, tohle naši poznaj, tohle nejde smýt…
Ach jo, ty vlasy vypadaj jak Lorenzo Lamas, raději to ostříhám…
To všudepřítomné mám, nemám?

Teď je to už jen, že mohu a z toho ten osvobozující pocit. Trochu jsem tomu přerostla přes hlavu a ten čas do komise se mi jen vleče. Nevím, co bych měla o sobě psát dál. Vždycky to, co jsem chtěla, bylo takové skákání přes překážky a jak jste za těch pár měsíců mohli zjistit, ani ty pro někoho běžné a všední věci nebyly zadarmo a snadné. Pro mne určitě ne. Už se těším na to, jak mezi ostatními lidmi zmizím někde v davu a s tím i moje minulost. Tak jako tomu bylo na halfmaratónu s F na hrudi mezi dalšími jinými třemi a půl tisíci lidmi. Registraci jsem provedla jako žena už v listopadu 2014 na začátku HRT a byl to můj cíl, že se mi to do té doby podaří a nakonec jsem se registrovala svou vlastní občankou. Už jsem tomu jen kousek a teď si pouze přeji méně a méně toho nechtěného vyoutování.

Jinak stav mých hormonů: Jsem s testosteronem na spodních hranicích žen, ne můžů. S estradiolem jsem jako bych byla v pubertě.

Venku začíná být krásné počasí a příští post 9 měsíců HRT bude asi už od vody.

Moje hladiny hormonů po 7měsících

Červen16

Dnes jsem dostala od MUDr. Fifkové výsledky od Weisse. Před komisí jsem šla na druhé měření hormonů o něco dříve, než se běžně chodí, tedy po sedmi měsících a výsledky jsou hodně uspokojující.

Po pěti hodinách Sub Linguálního užití estrofemu 2mg, který jsem brala 2x denně na lačno mám tyto hodnoty po odběru krve viz níže. Občas jsem si estrofem rozpůlila na 1mg a vzala si ho čtyřikrát denně a občas jsem taky zapomněla, hlavně večer. Androcur jsem brala normálně Per Os 50ku jednou ráno.

per_oral

Asi vás tedy zajímá, kolik mám: testosteron 0.76 pg/ml a estradiol 1.230nm/l, což je 335!!! ng/l

Chci číst dál »

sedmý měsíc HRT – normálně žiju

Květen31

Tenhle měsíc mi opět zase utekl a jak se mi ten termín komise blíží, je to všechno takové rychlejší. Už to není první nebo druhá krabička estrofemu, ale už nějaká šestnáctá načnutá a už ani nevím, kolikrát jsem si kouzelnou pilulku zapomněla vzít. Tenhle měsíc nezhodnotím co do fyzických změn, protože jich moc výrazných není, ale podělím se s vámi o to, co všechno se mi během sedmého měsíce přihodilo. Hned v úterý mne čeká endokrinologie a než se tam po dvou třech týdnech dovolám, tak příští osmý vám sdělím moje hodnoty. HF mi na návštěvě říkala, že ty hodnoty testosteronu budou už minimální.

ruze

Chci číst dál »

« Older Entries
  • Přihlásit se