Lonely – transgender blog

Dominika byla proměněna…

Genderové sebeurčení vs. lékařská přeměna – Malta

Srpen19

Je tomu již delší dobu, co jsem tu psala několik názorů týkající se toho, že zákony o genderovém sebeurčení nemohou suplovat a plně nahradit možnost dostupné lékařské péče a možnosti bezplatně absolvovat operaci se zaměřením na změnu pohlaví. Dávala jsem to dříve do kontextu stejně tak, jako když u nás probíhalo přijetí zákona o registrovaném partnerství. Organizace, které se prosazovaly za práva uzavírat registrované svazky se tehdy dušovaly toho, že se změna osvojování a adopcí dětí týkat nebude. Dokonce bylo do zákona začleněno i jeho patřičné ustanovení.  To, že se tahle úprava týkala až tisícovky dětí, nikoho tehdy nezajímalo, zvítězila nakonec většina v menšině, až se museli rodiče začít soudit. O protiústavnosti tohoto požadavku rozhodl nedávno ústavní soud. A něco podobného se právě teď stalo v souvislosti s genderovým sebeurčením na Maltě, byť již od roku 2015 umožňuje úřední změnu pohlaví v dokladech bez požadavku na hormonální substituci nebo operativní změny pohlaví.

Pro nás jak je známo je Malta jedna z prvních evropských zemí, které umožnily transgender lidem právní sebeurčení svého pohlaví. Malta ale také zároveň do té doby neumožňovala svým občanům operativní změnu pohlaví, která by byla pr ně dostupná ze zdravotního pojištění. Zákon o genderovém sebeurčení se tak jevil jako možnost suplovat některé lékařské požadavky transgenderům „tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.“

salermo_lauren

Luren Salermo do svých 51 let žila v Anglii, kde už od svých 13let bojovala s vnitřním rozporem své genderové identity. Dvacet let pak žila jako muž a v době punkové éry mohla být alespoň na chvíli sama sebou. Celý život bojovala o svou identitu, až se cítila nakonec zcela vyčerpaná. Zahájila tedy hormonální terapii, která je v Anglii dostupná, ale deprese a úzkosti nakonec setrvávaly. Na doporučení lékaře Lauren změnila prostředí a odstěhovala se před rokem zpět ke své rodině na Maltě, která měla být LGBT friendly přátelská. Zde si rychle našla práci, začlenila se mezi lidi a deprese, které prožívala ustaly. Jenomže Malta je sice LGBT přátelský stát, avšak zde není možné čerpat lékařskou péči jak na hormonální substituci, tak ani na operativní změnu pohlaví. Zákonodárci při uvolnění možností týkajících se úřední změny pohlaví jakoby zapomněli na to podstatné a to, aby byla lékařská péče dostupná i ze zdravotního systému pojištění.

20let Lauren ve svém životě prosazovala transgender práva v anglii, přičemž tehdy ještě přitom nevyšla jako transgender, až je nakonec byla donucena prosazovat znovu na Maltě, protože byla nucena svou terapii z důvodu nedostupnosti hormonální léčby zastavit. Její tělo opět začalo víc mužnět. Rozhodla se napadnout rozhodnutí, ve kterém byla ve svém požadavku o hormonální terapii odmítnuta a podala stížnost u Národní komise pro podporu rovnosti NCPE. Tvrdila, že strávila celý život bojem o svou důstojnost a nyní je již vyčerpaná. NCPE její žádosti vyhověla a vyzvala ministerstvo zdravotnictví, aby přijalo konkrétní plán pro volný přístup ke zdravotnickým službám umožňující změnu pohlaví.

„Nejde jen o kosmetické změny, které by byly prováděny z marnosti, ale jde zde o intervence, které mají potenciál dramaticky změnit kvalitu života a pocit důstojnosti člověka. Hormonální a další léčba je pro většinu transgender lidí zásadní, protože jim umožňuje žít a vyjadřovat se způsobem, který odpovídá jejich identitě.“

…shrnul závěr ředitel NCPE a lékař Neil Farson. Národní komise pro podporu rovnosti tak došla k závěru, že i přes současnou právní úpravu zákona Gender expression and sex characteristics act, byla paní Salermo diskriminována na základě pohlaví. Případ Malty je jeden z mnoha, které potvrzují, že zákony, které byť i třeba jen umožňují úřední změnu pohlaví nemohou být plnohodnotnou náhradou pro možnosti dostupné zdravotnické péče, která je pro většinu transgender lidí zásadní a důležitá.

Comments are closed.

 
  • Přihlásit se