Lonely – transgender blog

Dominika byla proměněna…

Historie transsexuality III. 1951 – 1970

Březen7

1951

Margaret Sanger přesvědčila Gregory Pincuse, aby pracoval na hormonální antikoncepci Per Os, což mělo být financováno Katherine McCormick. John Money se připojil k Hampsonsovým na Johns Hopkins.

Boss (Médard), „Umwandlungsoperation“, Erwiderung zum Bericht über mein Referat auf der 66 Wanderversammlung der südwestdeutschen Psychiater und Neurologen in Badenweiler, Psyche n°4, 1950-1951, pp.226-34. Případ chirurgického zákroku po provedené psychoanalýze. Velmi široká debata mezi Mitscherlich (Alexander), Binswanger (Ludwig), Bleuler (Manfred), Jung (Carl-Gustav) a Weizsäcker (Victor von), n°4, pp.448-77 et pp.626-40.

Cauldwell (David), Sex Transmutation. Can One’s Sex Be Changed?, Haldeman-Julius, Girard, Kansas.

1952

Kastrace George/Christine Jorgensen, 26 let, v Kodani za asistence týmu Christiana Hamburgera, psychiatra Georg Stürupa, chirurga Poul Fogh-Andersena a Erling Dahl-Iversena; bez vaginoplastiky: pacientka byla přijata jako homosexuál požadující kastraci, kterou později tým překvalifikoval na změnu pohlaví a penectomie by měla proběhnout tentýž rok.

„Henri“, pacient Jean Delaye, následován Jacques Lacanem, jejichž vzájemné rozhovory se ukončí v roce 1954. Vyšlo z toho dílo s názvem „Examen anatomo-pathologique de l’encéphale d’un dément précoce mort au cours d’une électronarcose 23 mois après une lobotomie“(Přezkoumání patologie mozku blízké smrti a ukončení 23 měsíců po lobotomii mozku), podepsáno L. Marchandem, J. Rondepierrem, P. Hivertem a P. Leroyer, Annales médico-psychologiques, pp.175-179, Příběh transsexuálního pacienta a zmínka o jeho psychoanalytické léčbě z roku 1946.

Bättig (F.), Beitrag zur Frage des Transvestitismus, Doktorandská práce, Curich

Glaus (A.), „Zur Lebengeschichte eines Tranvestiten“, Monatschrift für Psychiatrie und Neurologie n°124, pp.245-58. Tři případy travestitů, kteří žijí jako ženy.

Money (John), Hermaphroditism. An Inquiry into the Nature of a Human Paradox, Práce na Harvardské univerzitě.

1953

Na popud Harryho Benjamina se konalo první oficiální vědecké setkání věnované transsexualitě při Sdružení pro odbornou psychoterapii v New Yorku. Georges Burou začíná pracovat s transsexuálními lidmi v Casablance. Van, první pacientka Herryho Benjamina se stává Susan po sérii operací absolvovaných v Evropě, které budou pokračovat až do roku 1958. Generální prokurátor Wisconsinu začíná oponovat operacím na změnu pohlaví. Mezitím George Jamieson, budoucí April Ashley dostává v Liverpoolu mužské hormony a léčí ji elektrošoky. Christine Jorgensen byla zvolena ženou roku.

Publikace Sexual Behavior in the Human Female, od Kinseyho (Alfred), Pomeroye (Wardell) a Martina (Clyde E.), Saunders, Philadelphie. Kniha Niels Hoyer/Lili Elbe je znovuvydána v USA a zařazena v populární literatuře.

Benjamin (Harry), „Transvestism and Transsexualism“, International Journal of Sexology n°7, pp.12-4. První moderní použití slova transsexualita a odpor vůči psychoterapii a psychoanalýze spojené s transsexualitou nebo travestismem.

Hamburger (Christian), Stürup (Georg), Dahl-Iversen (Erling), „Transvestism: Hormonal psychiatric and surgical treatment“, Journal American Medical Association 152, n°5, pp.391-6. Případ Jorgensen popsán jako travestismus, psychický hermafroditismus, eonismus atd.

Hamburger (Christian), „The desire for change of sex as shown by personal letters from 465 men and women“, Acta Endocrinologica n°14, pp.361-75. 756 Dopisy spojené s úspěchem Jorgensen.

Ostow (Mortimer K.), „Transvestism“, Letter to the Editor, Journal of the American Medical Association 152, n°16, p.1553; Protesty proti operaci Jorgensen a kritika psychiatrického přístupu.

Wiedemann (George H.), „Transvestism“, Letter to the Editor, Journal of the American Medical Association 152, n°12, p.1167; Dokonce další protest proti operaci Jorgensen údajně v rozporu s psychoanalýzou.

1954

Christine (George) Jorgensen podstupuje vaginoplastiku v USA. Robert Stoller je jmenován profesorem psychiatrie na Medical School and University of Californie v Los Angeles (UCLA). Následuje objev pohlavního chromatinu, na což Barr (Murray L.) a Hoobs (G. E) hledají spojitosti u travestitů: „Chromosomal sex in transvestites“, Lancet 1, p.1109. Lettre de Allen (C.) au British Medical Journal n°1, mai, p.1040, a protestují proti operacím transsexualních lidí. Bleuler (Manfred), Endokrinologische Psychiatrie, Thieme Verlag, Stuttgart.

Cowell (Roberta), Roberta Cowell’s Story, British Book Centre, New York, spol. s William Heinemannem, Londres, přeloženo v roce 1955, Komentáře, jak jsem se stala ženou, Plon. Marais (Claude), Vybrala jsem si pohlaví, v edici Fontvieille, Monaco: zpověď Michel-Marie Poulain. Levy-Lenz (Ludwig) publikuje The Memoirs of a Sexologist. Discretion and Indiscretion, Cadillac, New York, pozoruhodně líči institut Hirschfelda v Berlíně.

Benjamin (Harry), „Transvestism and transsexualism as psycho-somatic and somato-psychic syndromes“, American Journal of Psychotherapy 8, n°2 (sympozium transsexuality a travestismu).
Delay (Jean), Deniker (Pierre), Lempérière (Thérèse) a Benoit (J.-C.), „Historie travestismu: Eonismus“, L’encéphale 43, n°5, pp.385-98

Deutsch (Helen), „A Case of Transvestism“, American Journal of Psychotherapy 8, n°2, pp.239-42. Psychoanalytický předpoklad transsexuality.

Gutheil (Emil), „The psychological background of transsexualism and transvestism“, American Journal of Psychotherapy 8, n°2, pp.231-9: Psychoanalytická teorie transsexuality, ve které autor vyjadřuje patologii transsexuality, ale na druhou stranu svobodný přístup k operacím.

Rocheblave-Spenle (Anne-Marie), „Role mužů a žen v pozadí intersexuality“, Evolution psychiatrique, n°2, pp.281-312: Úloha genderu

Sherwin (Robert), „The legal problem in transvestism“, American Journal of Psychotherapy, n°3, pp.243-4.

1955

Konrad van Emde Boaz, nizozemský sexuolog, úspěšně provozuje penectomii a vaginoplastiku. Vague (Jean), „Psychologie mužů, kteří se snaží chirurgicky změnit své pohlaví“, La presse médicale 63, p.1245

První koncept genderu od John Moneyho, který měl obdržet od Evelyn Hooker po myšlence rozdílu v rolích genderů.

Klotz (Henri-Pierre), Borel (E.) a Colla (R.), „Travestitní heterosexualismus, zvláštní forma sexuální dvojznačnosti“, Semaine des hôpitaux, n°65, 6 listopadu, pp.3438-44

Money (John), Hampson (John) a Hampson (Joan), „Hermaphroditism: Recommendations concerning assignment of sex, change of sex, and psychological management“, Bulletin of the Johns Hopkins Hospital, n°97, pp.284-300: Přiřazení pohlaví intersexuálních lidí  a pozdní přeřazení na pocitech pacienta.

Money (John), Hampson (John) a Hampson (Joan), „An examination of some basic sexual concepts: The evidence of human hermaphroditism“, Bulletin of the Johns Hopkins Hospital, n°97, pp.301-19 Studie, která se snaží najít psychosexuální neutralitu při narození.

Wilkins (Lawson), „Hermaphroditism. Classification, diagnostic, selection of sex, and treatment, Pediatrics 16, n°3, pp.287-302: reference Johna Moneyho.

Worden (Frederic G.) a Marsh (James T.), „Psychological factors in men seeking sex transformation. A preliminary report“, Journal of the American Medical Association 157, n°10, pp.1292-1298. První globální psychologická studie, ve které měly byt informace zneužívány.

1956

Umírá Alfred Kinsey (narozen 1894).

Gregory Pincus vynalezl antikoncepční pilulku.

Plichet (André), „Touha po změně pohlaví, epidemie dávného zla“, Presse médicale 64, n°41, pp.949-51, změny pohlaví považuje za amerikanismus a nový stav závidění ženám.

Alby (Jean-Marc), Contribution à l’étude du transsexualisme, Thèse de médecine (červen, n°665), Paris.

Anchersen (P.), „Problems of transvestism“, Acta Psychiatrica Scandinavica, supp. n°106, pp249-56: Transsexualita v páru jednovaječných dvojčat.

Cauldwell (David) , Transvestism. Men in Female Dress, Sexology Corporation, New York.

Delay (Jean), Deniker (Pierre), Volmat (R.) a Alby (Jean-Marc), „Požadavek změny pohlaví: Transsexualita“, L’encéphale n°45, pp.41-80: Bibliografický případ Henri.

Lindon (Raymond), „Právní aspekty transsexuality“, Generální sbírka zákonů, n°95.

Money (John), Hampson (John) a Hampson (Joan), „Sexual incongruities and psychopathology: The evidence of human hermaphroditism“, Bulletin of the Johns Hopkins Hospital, n°98, pp.43-57.

1957

H.P. Klinger a K.S. Ludwig zjistili techniku, jak identifikovat pohlaví z chromatinu. Robert Stoller se setkává se svým prvním transsexuálním pacientem pod jménem George(Ten o osm let později spáchá sebevraždu). Antikoncepční přípravky obsahující estrogeny a progesteron začnou být hlavním zdrojem pro endokrinology na feminizaci transsexuálních lidí: Searle  propaguje Enovid (i přestože indikační předpoklady začnou až v roce 1960).

Fogh-Andersen (Poul), „Transvestism and Trans-sexualism: Surgical Treatment in a Case of Anti-castration“, Actae Medicinae Legalis et Socialis n°9, pp.33-30.

Gillies (Harold) a Millard (Ralph), Principles and Art of Plastic Surgery, Little a Brown, Boston a Butterworth, Londres, Myslí si, že transsexualita je nástupnictví hermafrodismu a obsahuje technické možnosti operací.

Money (John), Hampson (Joan G.) a Hampson (John L.), „Imprinting and the Establishment of Gender Role“, Archives of Neurology and Psychiatry, n°77, pp.333-6. Výzkum provedený na 105 hermafroditech a naučený žánr.

1958

„Agnes“ je uváděna Robertem Stollerem, Haroldem Garfinkelem a Alexanderem Rosenem na Kalifornské Univerzitě v Los Angeles jako hermaphrodit pro konverzi s atypickým syndromem testikulární feminizace; první pacientka Roberta Stollera v roce 1975. Operace Jacqueline-Charlotte Dufresnoy (rozená jako Jacques) alias „Coccinelle„, francouzská kabaretní umělkyně, v Casablance. Pohlavní identita Laury (narozené jako Michael) Dillon se obejevuje v tisku.

Delcourt (Marie), Hermaphrodite, PUF, Paris.

De Savitsch (Eugene), Homosexuality, Tranvestism and Change of Sex, Charles Thomas, Springfield, Ill. a Heinemann, Londres.

Smith (D.R) a Davidson (W.M.) (eds), Symposium on Nuclear Sex, Interscience, New York. Konference v Londres z roku 1957; Rozlišení rozdílů mezi homosexualitou, hermafroditismem, travestismem a transsexualitou.

1959

Umírá David Cauldwell. Objevena technika počítání chromozomů ze vzorku kostní dřeně a leukocytů. Hned na to Ford (C.E.), Jones (K.W.), Polani (P.E.), De Almeida (J.C.) a Briggs (J.H.) publikují „A sex-chromosome anomaly in a case of gonadal dysgenesis (Turner’s syndrome)“, Lancet n°1, pp.711-3. Charles Phoenix, Robert Goy společně s Williamem Youngem navrhují model hormonální napouštění plodů a vysvětlují tím sexuální chování u zvířat. První článek Roberta Stollera o intersexualitě s Alexanderem Rosenem: „The intersexed patient“, California Medecine n°95, pp.261-5.

Prince (Virginia, rozená Charles) zakládá Transvestia, magazín, který schromažďuje svědctví a opravuje předchozí nepravdivá tvrzení v zájmu solidarity. „Coccinelle“ u soudu získává úřední změnu pohlaví.

Goffman (Erving), The Presentation of Self in Everyday Life, Doubleday, New York, analýza sociální role genderu.

Lukianowicz (N.), „Survey of various aspects of tranvestism in light of our present knowledge“, Journal of Nervous and Mental Disease n°128, pp.36-64:odkaz na klasifikaci Hirschfelda.

1960

Umírá Harold Gillies.

První operace změny pohlaví v USA. Na Stanfordské Univerzitě oficiálně praktikují mastektomii.

Stoller (Robert), Garfinkel (Harold) a Rosen (Alexander), „Passing and the maintenance of sexual identification in an intersexed patient“, Archives of General Psychiatry n°2, pp.379-84. Poprvé se objevuje slovo passing ve spojitosti s transsexualitou. Představuje odpovědi na Wordena a Marshe (1955), Transsexuální žena Agnes žije bez předsudků že by měla být karikaturou.

Israël (Lucien) a Geissman (G.), „Le désir de changer de sexe chez les invertis psychosexuels“, Cahiers de Psychiatrie n°14, pp.91-114, Pět případů, které transsexualitu zdůvodňují homosexualitou a zpětně požadují  psychoanalýzu.

1961

Margaret Mead napsala čánek „Cultural determinations of sexual behavior“, ve třech pokračování Sex and Internal Secretion, velký manuál byl editován William C. Youngem s Williams & Wilkins, Baltimore, pp.1433-79. Tomu předcházel článek „The ontogenesis of sexual behavior in man“, Hampsonovými, pp.1401-32.

Hertz (John), Tullinger (Karl-Gunnar) a Westman (Alex), „Transvestitism. Report on Five Hormonally and Surgically Treated Cases“, Acta psychiatrica scandinavica n°37, pp.283-94. První článek, který se na několika případech zabývá zbytečností psychiatrické léčby.

Overzier (Claus), Intersexuality, Academic Press, Londres. Chirurgické normy intersexuality.

1962

Nové vydání Oxford English Dictionary uvádí, že pohlaví a gender nejsou rovnocenné, gender klade důraz na sociální a kulturní rozměr narozdíl od biologické definice pohlaví. Informace o April Ashley se šíří britským tiskem. Jacqueline-Charlotte Dufresnoy (rozená Jacques) známá jako „Coccinelle“, operovaná roce 1958 v Casablance, získává změnu rodinného stavu a vdá se, což vyvolá skandál v soudních kruzích. Ve Francii le Conseil de l’ordre des médecins odmítá operace a terapie, operace nazývají kosmetickými a tím je staví do pozice nelegálních operací.

Lief (H.I), Dingman (J.F) a Bishop (M.), „Psychoendocrinologic studies in a male with cyclic changes in sexuality“, Psychosomatic Medecine n°24, pp.357-68.

Smolka (H.), „Die Indikationsstellung zur Anlegung einer künstlichen Scheide bei Aplasia vaginae aus psychologischer und soziologischer Sicht“, Geburtshaft und Frauenheilkunde n°22, p.1187.

Pauly (Ira), „Female Psychosexual Inversion: Transsexualism“, Setkání Americké psychiatrické asociace v St. Louis, Transsexualismus je paranoia a klam, který ovlivňuje tělesný vzhled. Pauly tuto teorii bude obhajovat až do roku 1965.

Schwabe (A.), Solomon (D.H.), Burnham (J.P.), Stoller (Robert), „Pubertal feminization in a genetic male with testicular atrophy and normal urinary gonadotropin“, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism n°22, pp. 839-45. Biologie Agnes než se provalí užívání hormonů.

1963

Předsedající John Hoopes, plastický chirurg Edgerton Milton, plastický chirurg a psychiatr Norman Knorr, chirurg a specialista na hermafroditismus Howard Jones, psychiatr Eugen Meyer, psychiatr James Callison a sexuolog John Money zakládají  Gender Identity Clinic of Johns Hopkins

Turtle (Georgina), Over the Sex Border, Gollancz, Londres.

Dewhurst (C.J.) a Gordon (R.R.), „Change of Sex“, The Lancet n°2, 7 prosince, pp.1213-1216: 19 Přeřazení hermafroditismu

Berg (Ian), Nixon (Harold) a MacMahon (Robert), „Change of Assigned Sex at Puberty“, ibid., pp.1216-1217; Oba články popírají teze Johna Moneyho, které zakazují operativní změny pohlaví.

1964

Umírá Laura (rozená Michael) Dillon. V lednu byla vytvořena Gender Identity Clinic of University California v Los Angeles pod vedením Roberta Stollera. Byla vytvořena Erickson Educational Foundation Reedem Ericksonem (rozený jako Rita Alma, bohatý transsexuální pacient Harryho Benjamina) v Baton Rouge v Louisianě pro studie a zvyšování povědomí o transsexualitě a do které se od roku 1969 zapojilo mnoho transsexuálních lidí.  Finančně podporuje projekty asociace Harryho Benjamina. Na Minnesotské univeritě, kde operace začaly být legální se zároveň studuje vliv estrogenů na psychopatické násilí. Na příkaz Baltimorského soudu je na John Hopkins nařízena operace sedmnáctiletého muže, který byl obviněn z krádeže paruky. Ta nakonec není provedena. Harry Benjamin se setkává s Richard Raskindem (Renée Richards), který po osmi letech psychoanalýzy nebyl vyléčen ze svých přání o změnu pohlaví.

Edgerton (Robert B.), „Pokot intersexuality: an East African example of the resolution of sexual incongruity“, American Anthropologist n°66-6, pp.1288-99. Hlavní esej autora.

Gunn-Sechehaye A., „Transsexualisme“ Švýcarský archív neurologie, neurochirurgie et psychiatrie n°94, pp.209-12.

Melicow (M. M.) a Uson (A.C.), „A periodic table of sexual anomalies“, Journal of Urology 9, pp.402-25: Pokus na intersexuálních lidech, který nebude potvrzen.

Money (John) a Pollit (Ernesto), „Cytogenetic and Psychosexual Ambiguity : Klinefelter’s Syndrome and Transvestism Compared“, Archives of General Psychiatry n°11, pp.589-95

Sperling (Melitta), „The Analysis of a Boy with Transvestite Tendencies: A Contribution to the Genesis and Dynamics of Tranvestism“, The Psychoanalytic Study of the Child n°19, pp.470-93.

Stoller (Robert), „A contribution to the study of gender identity“, International Journal of Psychoanalysis, n°45, pp.220-6. Případ dívky, která touží stát se mužem. Zavádí pojem „genderové identity“.

Stoller (Robert), „The hermaphroditic identity of hermaphrodites“, Journal of Nervous and Mental Disease 139, n°5, pp.453-7. (přepsáno v Sex and Gender v roce 1968).

1965

První operace na Johns Hopkins černého transsexuálního člověka provedená Harry Benjaminem, Phillipem (Phyllis) Wilsonem; následovalo tisíce žádostí o změnu pohlaví. První žádost o změnu úředního pohlaví ve Francii. Náhodou byl objeven XYY u některých vězňů ve vězení. Georges Marie André Schwidenhammer vytváří AMAHO (Association des malades hormonaux), první „militantní“ transsexuální hnutí ve Francii.

Publikace I Was Male od Sinclaira (Abby) a druhý život Heidi Jo Star, My Unique Change, obojí Novel Books, Chicago.

Baker (J.C.) „Behaviour therapy for transvestism“, British Journal of Psychiatry n°11, pp.268-76: Článek, který poprvé přišel s averzní terapii k transsexualitě(odmítavosti a nechuti k transsexualitě jako způsob vyléčení).

Diamond (Milton), „A critical evaluation of the ontogeny of human sexual behavior“, Quarterly review of Biology n°40, pp.147-75: První reakce na psychosociologické práce Johna Moneyho s intersexualitou. Kritika jeho přístupu.

Dorey (Roger), L’inversion psycho-sexuelle avec travestissement chez l’homme, Bose, Lyon.

Miller (A.) a Caplan (J.), „Sex-Role Reversal Following Castration of a Homosexual Transvestite with Klinefelter’s Syndrome“, Journal of the Canadian Psychiatric Association n°10, pp.223-7.

Pauly (Ira), „Male Psychosexual lnversion: Transsexualism. A Review of 100 Cases“, Archives of General Psychiatry 13, n°2, pp.172-179. Ira Pauly radikalizuje „Psychopatia transsexualis“ 

Simmer (H.H.), Pion (R.J.) a Dignam (W.J.), Testicular Feminization, Charles Thomas, Springfield, IL.

Stoller (Robert), „Passing and the continuum of gender identity“ in Marmor (J.) (ed.), Sexual Inversion, Basic Books, New York, pp.190-210. Koncept Passingu Harold Garfinkel.

1966

Umírá Ludwig Levy-Lenz, průkopník změny pohlaví. Začíná marketing antikoncepčních pilulek. John Money začal používat ženské hormony při léčbě sexuálních deviantů. Patricia Jacobs a A. Ross publikují „Structural abnormalities of the Y chromosome in man“, Nature n°210, pp.352-4

Vytvořeno výzkumné centrum transsexuality na Minnesotské univerzitě Donaldem Hastingsem a chirurgem Johnem Blumem; opět to znamenalo stovky žádostí. British Medical Journal věnoval svou první stránku transsexualitě „Transsexuality“ (n°1, pp.873-4). Nejvyšší soud státu New York popřel úřední změnu pohlaví pro výzkumné účely (Anonymous vs. Weiner: 270, New York State, 2d, 319). Případ Cumnock Forbes-Semphill v Bretani:Transsexuální žena odmítla šlechtický titul, aby se mohla stát ženou.

Delcourt (Marie) publikuje Hermaphroditea, v Bruselu, doplněk ke své knize z roku 1956. Griggs (Claudine), Passage through Trinitad. Journal of a Surgical Sex Change, McFarland, Jefferson.

Benjamin (Harry), The Transsexual Phenomenon, Julian Press, New York, Definuje transsexuálního člověka touhou po chirurgické změně pohlaví.

Bürger-Prinz (Hans), Albrecht (Hans) a Giese (Hans), Zur Phänomenologie des Tranvestitismus bei Männern, Enke, Stuttgart: obnova prací od roku 1940

Davidson (P.), „Transsexualism in Klinefelter’s Syndrome“, Psychosomatics n°7, pp.94-98: Obnovení projektů posledních 60 let, kniha nikoho nezaujala

Greenson (Ralph R.), „A transvestite boy and a hypothesis“, International Journal of Psychoanalysis, n°47, pp.396-403: Pojednává o léčbě transsexuálních dětí.

Stoller (Robert) „The mother’s contribution to infantile transvestic behaviour“, International Journal of Psychoanalysis n°47, pp.384-95. Doplněno roku 1968 o : „The mother’s contribution to boyhood transsexualism“.

1967

Sexuální zákon ve Velké Británii začal umožňovat operace transsexuáních lidí. O rok před tím, byla otevřena první klinika Charing Cross Hospital chirurgem Phillipem a psychiatrem John Randellem. Konalo se první zasedání Beaumont Society v Southamptonu. IAAF mezinárodní atletická federace ukládá za povinnost zkoumat pohlavní chromozomy sportovců. Transsexualita je zařazena do „Index medicus“ a odlišena od travestismu.

Jorgensen (Christine), Christine Jorgensen. A Personal Autobiography, Paul Eriksson, Forest Dale, předmluva Benjamin (Harry). Garfinkel (Harold), Studies in Ethnomethodology, Prentice-Hall, Englewoods Cliffs NJ, pátá kapitola je věnována Agnes.

Dörner (Gunther), „Tierexperimentelle Untersuchungen zur Frage einer hormonellen Pathogenese der Homosexualitaet“, Acta Biologica et Medica Germanica n°19, pp.569-84. Oživení spekulací na biologický původ homosexuality a její možnost ji léčit hormony. Navrhoval podávat těhotným matkám testosteron s cílem zajistit maskulinizaci mozku plodu a zabránit tak homosexualitě. Dílo vyvolalo pobouření.
Guze (Henry), „The transsexual patient : A problem in self-perception, Transactions of the New York Academy of Sciences II-29, n°4, pp.464-8.
Merloo (Joost A. M. ), „Change of sex and collaboration with the psychosis“, American Journal of Psychiatry 124, n°2, pp.263-4: Antipsychologická vědecká výpověď o operacích
Pomeroy (Wardell), „A Report on the Sexual Histories of Twenty-Five Transsexuals“, Transactions of the New York Academy of Science II-29, n°4, pp.444-7. Zabývá se transsexuálními lidmi, kteří jsou buď asexuální nebo nejsou homosexuální.
Stoller (Robert), „Effects of parent’s attitudes on core gender identity“, International Journal of Psychiatry n°4, pp.57-60.
Wålinder (Jan), Transsexualism: A Study of forty-three cases, trad. angl. Helen Fry, Scandinavian University Books, Stockholm.

1968

Mezinárodní olympyjský výbor na hrách v Mexiku zavádí zkoumání pohlaví atletů. Ve Stanfordu se zahajuje výzkumný genderový program. Johns Hopkins Gender Identity Clinic hlásí 1500 žádostí za poslední dva roky od 1966; Dawn (rozená Gordon) Langley Simmons operovaná před třiceti lety kvůli intersexualitě porodila zdravou holčičku. Soud v New Yorku  poprvé pozitivně reaguje na úřední změnu pohlaví (Anonymous vs. New York, pp. 834-8, 1968). New York Times Magazine zmiňuje první případy mužů s hromozomy XYY, popisuje je jako mentálně retardované, asociální a sexuálně deviantní. Ve Francii Daniel Hugon, vrah prostitutky, dostal polehčující okolnost kvůli syndromu XYY.

Vidal (Gore), Myra Breckinridge, Little and Brown, Boston, se objevuje na televizních obrazovkách.

Baker (M.) a Stoller (Robert), „Can a Biological Force Contribute to Gender Identity?“ American Journal of Psychiatry 124 n°12, pp.1653-68: Případy šesti dětí, které byly učené opačnému pohlaví, než podle kterého se narodili. Viz také kritická diskuze o rok dříve Stollerem (Robertem), „Gender identity and a biological force“, Psychoanalytic Forum n°2, pp.317-8, s John Money, Hammett, Masters Whalen, Sherfey a Yazmajian.

Diamond (Milton), „Genetic-endocrine interaction and human psychosexuality“, in Reproduction and Sexual Behavior, Diamond (Milton) ed., Indiana University Press, Bloomington a Londres, pp.417-43: Kritika Moneyho a Hampsonsů vyvracející původní sexuální neutralitu, která by měla znamenat, že pohlaví se člověk učí od narození.

Money (John), Sex Errors of the Body. Dilemmas, Education and Counseling, Johns Hopkins Press: Popularizace výzkumu u intersexuálních lidí.

Stoller (Robert), Sex and Gender: On the Development of Masculinity and Femininity I, Science House, New York a Maresfield, Londres  Zavádí pojem péče o pohlavní identitu.

Kubie (Lawrence S.) a Mackie (James B.), „Critical issues raised by operations for gender transmutation“, Journal of Nervous and Mental Disease 147, n°5, pp.431-43. První použití termínu rovnosti žen a transmutace. Autoři zpochybňují spolehlivost diferenciální diagnostiky s homosexualitou a travestismem.

Greenson (Ralph R.), „Dis-identifying from Mother“, International Journal of Psychoanalysis n°49, pp. 370-4: Teorie na symbiozu matka a dítě v souvislosti s transsexualitou.

1969

Koná se první Mezinárodní sympózium o pohlavní identitě v Londres: programem jsou cíle, funkce a klinické problémy genderové identity, čemuž předsedá C.J. Dewhurst. V Německu se dekriminalizují terapeutické kastrace. Stanley Biber otevírá první soukromou kliniku v USA. Je otevřena Gender Identity Clinic Clarke Institute of Psychiatry na univerzitě v Torontu, které se pod vedením Ray Blancharda stává největším centrem pro transsexualitu v Kanadě. Stonewallské nepokoje v červnu v New Yorku jsou zaměřené na antihomosexuální obtěžování policií, v té době začínají počátky homosexuálního aktivismu. Soud v Argentíně se domnívá, že transsexuální člověk nemůže dát právoplatný souhlas k operaci.

Accard (J.), Breton (Jacques), Charbaut (J.), Hivert (P.), Philbert (M.), Schaub (S.), Troisier (S.), „Problèmes médico-légaux et déontologiques de l’hermaphrodisme et du transsexualisme“, tématem 33.ho světového kongresu soudního lékařství a sociální medicíny v Janově.

Green (Richard) a Money (John) (éds), Transsexualism and Sex Reassignment, Johns Hopkins University Press, Baltimore. Skeptické příspěvky na John Randella o pacientech po operaci.

Léger (J.), Ranty (Yves), Blanchinet (J.), Vaillat (J.-N.), „Un cas de transsexualisme féminin“, Annales médico-psychologiques n°1, pp.164-172. Případ MtF transsexuality.

Mannoni (Octave), „Pohlaví a gender“ in Clefs pour l’imaginaire ou l’Autre scène, Seuil, pp.57-62: první vzdělávací reportáž o rozdílnosti mezi pohlavími.

Pauly (Ira), „The Current Status of Sex Change Operations“, Journal of Nervous and Mental Disease 147, n°5, pp.460-71: 121

Socarides (Charles), „The desire for sexual transformation. A psychiatric evaluation of transsexualism“, American Journal of Psychiatry 125, n°10, pp.1419-25.

Stoller (Robert), edice Journal of Nervous and Mental Disease 149, pp.312-7: „A biased view of „sex transformation“ operations“.

1970

Affaire Corbett vs. Corbett (tzv. April Ashley rozená George Jamieson) se snaží zajistit anglickou judikaturu vycházející z pohlavní chromozomů (All England Law Report n°2, pp.32-51). Stanley Biber začíná pracovat s transsexuálními lidmi a operovat na San Rafael Hospital Trinitad v Colorado; Za třicet let provede více jak 4000 operací.

Buckner (H. Taylor), „The Tranvestite Career Path“, Psychiatry n°33, pp.381-9; Zkušenosti dospívajících dané do zrcadlového obrazu.

Egerton (Milton), Knorr (Norman) a Callison (James), „The Surgical Treatment of transsexual Patients: Limitations and Indications“, Plastic and Reconstructive Surgery n°45, pp.43-4.

Socarides (Charles), „A psychoanalytic study of the desire for sexual transformation (transsexualism). The plaster-of-Paris man“, International Journal of Psychoanalysis n°51, pp.341-9; Pacient, který není opravdu transsexuální, tak u něj léčba selhává.

Kreisler (Léon), „Les intersexuels avec ambiguïté génitale“, La psychiatrie de l’enfant 13, n°1, pp.5-127: Je považováno za mistrovský titul v pedopsychiatrii a které je v rozporu s prací Johna Moneyho.

Newman (Lawrence), „Transsexualism in Adolescence“, Archives of General Psychiatry n°23. Odkaz na teorii psychotické reakce u dospívajících při náhlém uzdravení už jen při souhlasu k operaci.

Stoller (Robert), „The Transsexual Boy: Mother’s Feminized Phallus“, British Journal of Medical Psychology n°43, pp.117-28; obsaženo v Stollerovi (1975).

Zuger (Bernard), „Gender role determination. A critical review of the evidence from hermaphroditism“, Psychosomatic Medicine 32, n°5, pp.449-63, polemika proti John Moneymu a Hampsonsovým (1955); reakce na John Moneyho a pak Bernarda Zugera, pp.463-7.
posted under Dokumenty o TS

Email will not be published

Website example

Your Comment:

 
  • Přihlásit se