Lonely – transgender blog

Dominika byla proměněna…

Historie transsexuality IV. 1971 – 1985

Březen22

1971

Konalo se druhé Symposium on Gender Identity v Elsinnore v Dánsku. Případ April Ashley se dostal před britský parlament, díky soudci Ormrodovi bylo manželství Ashley prohlášeno za neplatné. Léon Pérel praktikoval první operace pohlaví se svými mediky v Paříži v nemocnici Saint-François. Jose Saez oddělil novou třídu hermafroditismu s deficitem 17-beta-hydrosysteroido-deshydrogenasy. Byla založena Richardem Greenem nadace Archives of Sexual Behavior. Byla vytvořena gender identity klinika v Montrealu při McGillově Universitě. Při seminářích Lacana (Jacques) o transsexualitě D’un discours qui ne serait pas du semblant (20 ledna) dochází k první kritice Stollera.

Leites (Nicolas), The New Ego, Science House, New York: obahuje podrobnou kritiku tezí o pohlavní identitě od Roberta Stollera.

De Vaal (Otto M.), Man of Vrouw? Dilemma van de Transseksuele Mens, Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam: Opět pokračování liberálních teorií nizozemských psychiatrů

Green (Richard) a Stoller (Robert), „Two pairs of monozygotic (identical) twins discordant for gender identity“, Archives of Sexual Behavior, n°1, pp.321-328, Asymetrie mezi vzděláváním dvojčat potvrzuje působení rodičovských vlivů.

Money (John), „Clinical aspects of prenatal steroidal action on sexually dimorphic behavior“, in Sawyer (Charles) a Gorski (Roger) (éds.) Steroid Hormones and Brain Functions, University of California Press, Los Angeles. Poprvé se začíná uvažovat o tom, že sexualita je dána vývojem a působením hypothalamu.

Money (John), „Matched Pairs of Hermaphrodites: Behavioral Biology of Sexual Differentiation from Chromosomes to Gender Identity, Engineering and Science (California Institute of Technology) 33, pp.34-39: Přehled metod a výsledků intersexuálních lidí.

Newman (Lawrence) a Stoller (Robert), „The oedipal situation in male transsexualism“, British Journal of Medical Psychology, n°44, pp.295-303. Operované transsexuání ženy mají ženskou identitu získanou psychickým vývojem.

Stoller (Robert), „The Bisexual Identity of Transsexuals. Two Case Examples“, Archives of Sexual Behavior n°1, pp.17-8, Argumenty proti psychické diagnóze u pravých transsexuálních lidí. Sexuální orientace se stále bere při posuzování kdo je víc transsexuální.

Stoller (Robert), „Création d’une illusion: l’extrême féminité chez les garçons“, Nouvelle revue de psychanalyse n°4, pp.536-39,

Stoller (Robert), „The Term: ‚Tranvestism'“, Archives of General Psychiatry n°24, pp.230-7. Zřejmě by se jednalo podle autora o pravý případ transsexuality, ale nakonec se jedná o zvrhlost a psychózu pacienta. Vše od Roberta Stollera publikováno v roce 1975.

1972

Americká Medical Association Commission on Human Sexuality začíná doporučovat operace pohlaví jako standardní léčbu transsexuality. V Nizozemí jako první zemi začínají praktikovat bezplatnou lékařskou péči pro transsexuální lidi. Případ John / Joan Moneyho začíná zajímat média, vzniká tak jeden z největších skandálů. Ve Švédsku byl vydán první zákon o změně identity bez nutnosti podstoupit operativní zákrok. Belgická Danielle van Oosterwyck první transsexuální muž podstupuje úplnou maskulinizaci na Charing Cross Hospital v Londýně a stává se Danielem. Dochází k publikování myšlenek Günter Dörnera se závěry z roku 1967 od W. Rohdeho a L. Krella, kdy formuluje závěry, že etiologie homosexuality je dána androgyní nedostatečností v průběhu embrionální diferenciace hypothalamu.

Oakley (Ann), Sex, Gender and Society, Harper Colophon, New York. Newton (Esther), Mother Camp. Female Impersonators in America, University of Chicago Press, Chicago a Londýn: Postupně se dostává k zamezování kastrací transsexuálních lidí, vylučuje zvrácenou sexualitu a hlavně odmítá jako viníka vzniku transsexuality homosexualitu.

Hoenig (John), „The rationale and the myth of the surgical treatment of transsexualism“, Medical Aspects of Human Sexuality 3, n°10, p.7.

Money (John) a Ehrhardt (Anke), Man and Woman, Boy and Girl: The Differentiation and Dimorphism of Gender Identity from Conception to Maturity, Johns Hopkins University Press, Baltimore: rozšíření oponujících myšlenek o pohlaví a genderu.

Prince (Virginia, né Charles) a Bentler (Peter), „Survey of 504 cases of transvestism“, Psychological Reports 31, n°3, pp.903-17.

Stoller (Robert), „Etiological Factors in Female Transsexualism: A First Approximation“, Archives of Sexual Behavior n°2, pp.47-64. Transsexuální ženy ve spojitosti s homosexuálním chováním.

Stoller (Robert), „The „Bedrock“ of Masculinity and Femininity: Bisexuality“, Archives of General Psychiatry n°26, pp.207-12, opět publikováno v roce 1975

Stoller (Robert), „Transsexualism and Tranvestism“, Psychiatric Annals n°1, pp.6-72, Jedním z prvních příspěvků, které se snaží o vyloučení transsexuality u celkového transgenderu, což je psychiatrický problém.

1973

Americká psychiatrická organizace s podporou většiny hlasů rozhodla o vyškrtnutí homosexuality z klasifikace nemocí. Jihoafrická republika začala uznávat právo transsexuálním lidem žít v opačném pohlaví. Konalo se třetí mezinárodní sympozium o genderové identitě v Dubrovníku.Ve spojených státech bylo provedeno cca 500operací, ale z toho jen pouze 10procent podle newsletteru Ericsona prochází v novém pohlaví. Koná se druhé interdisciplinární sympozium transsexuality jako nemoci v Palo Alto. John Money zavádí termín genderový rod. Společně s Normanem Fiskem a plastickým chirurgem Donaldem Laubem přejmenovává sympozium na Gender Dysphoria Syndrome. Patrick Gandi hájí jejich myšlenku, že operaci pohlaví mohou podstoupit všichni, kdo mají gender dysphorii včetně „zženštilých nebo travestitních homosexuálů“ a nejenom transsexuální lidé. Lionel Ovesey a Ethel Person zavádí pojem genderové role, která umocňuje myšlenky Johna Moneyho a Roberta Stollera. Danielle van Oosterwyck požaduje změnu rodného listu na takový, který by ho pokládal za muže od narození.

Píseň od Lou Reed „A Walk on the Wild Side“ je zakázána v amerických médiích.

Gagnon (John) a Simon (William), Sexual Conduct. The Social Sources of Human Sexuality, Aldine, Chicago: Kritika vývoje sociologie sexuality Freuda a Kinseyho

Edgerton (Milton) a Meyer (Jon), „Surgical and Psychiatric Aspects of Transsexualism“ Morton (C.) (éd.), Plastic and Reconstructive Surgery of the Genital Area, Little, Brown & Co, Boston: Pokus o návrat k formování vaječníků při operacích transsexuálních žen.

Fisk (Norman), „The how, what and why of a disease“, Proceedings of the second interdisciplinary symposium on gender dysphoria syndrome, Standford University Medical Center, Palo Alto
Kando (Thomas), Sex Change: The Achievement of Gender Identity Among Feminized Transsexuals, Charles Thomas, Spingfield IL, první systematický průzkum na Minnesotské univerzitě, který nalézá feminní chování u transsexuálních lidí a zároveň vylučuje homosexualitu.

Money (John), „Prenatal hormones and postnatal socialization in gender identity differentiation“, Nebraska Symposium on Motivation, pp.221-295.První publikace John / Joan

Pontalis (Jean-Bertrand) (éd.), Bisexualité et différence des sexes, numéro thématique de la Nouvelle revue de psychanalyse, Gallimard, Paříž: Zabývá se Freudovskou bisexualitou, neutrálním genderem Greena (André) a intersexualitou.Safouan (Moustapha), „Contribution à la psychanalyse du transsexualisme“, Scilicet n°4, pp.137-159,

Stoller (Robert), Splitting: A Case of Female Masculinity, Quadrangle, New York: Zpětně se posuzuje za základní kámen tezí Stollera a jeho vycházení z poznatků Madam G.

Stoller (Robert), „The male transsexual as „experiment““, International Journal of Psychoanalysis, n°54, pp.215-225, Rozlišuje pravou transsexualitu od neuróz a perverze.

Stoller (Robert), „Male Transsexualism: Uneasiness“, American Journal of Psychiatry n°130, pp.536-539, Vyjadřuje znepokojení nad exponenciálním růstem operací bez dlouhodobých hodnocení.

Volkan (Vamik) a Bhatti (Tajammul), „Dreams of transsexuals awaiting surgery“, Comprehensive Psychiatry 14, n°3, pp.269-79: Dává do souvislosti psychotické poruchy s požadavkem operací.

1974

MacColey (Eleanor) a Jacklin (Carol), The Psychology of Sex Differences, Standford University Press: Bem (Sandra), „The Measurement of Psychological Androgyny“, Journal of Consulting and Clinical Psychology n°42 pp.155-62: Uvědomuje si velké rozdíly v sexuologii.

Bestseller o Jan (rozeném James) Morris, Conundrum, od Harcourt Brace Jovanovich, New York

Biéder (J.), „Le transsexualisme. Mise au point“, Annales médico-psychologiques 132-2, n°4, pp.635-646

Green (Richard), Sexual Identity Conflicts in Children and Adults, Basic Books, New York.

Hastings (Donald), „Postsurgical Adjustment of Male Transsexual Patients“, Clinical and Plastic Surgery n°1, pp.335-344. První retrospektivní studie systematizuje stupnici transsexuality na Minnesotské univerzitě.

Haynal (André), „Identité sexuelle et transsexualisme“, in Introduction à la sexologie médicale, editaci provedl G. Abraham a Willy Pasini, Payot, 1974, pp.249-69: Psychoterapeutické úsilí ve Švýcarsku.

Hoenig (John), „The nosological problem of transsexualism“, Archives of Sexual Behavior 3, n°3, pp.273-287: Považuje za nemožné vytvořit standardní diagnózu v psychiatrii.

Money (John), „Two names, two wardrobes, two personalities“, Journal of Homosexuality 1, n°1, pp.65-70: Rozdíly mezi transsexualitou vrozenou a případy transsexuálních lidí v pozdějším věku.

Meyer (Jon) a Hoopes (John), „The Gender Dysphoria Syndromes: A Position Statement on So-Called Transsexualism“, Plastic and Reconstructive Surgery n°54, p.450: Zpochybňují význam operací.

Newman (Lawrence E.) a Stoller (Robert), „Nontranssexual men who seek sex reassignment“, American Journal of Psychiatry 131, n°4, pp.437-41.

Norman (Fisk), „Gender Dysphoria Syndrome. Zabývá se operacemi a hormonální léčbou v závislosti na požadavku sociopsychologické adaptace.

Pauly (Ira), „Female transsexualism“, Archives for Sexual Behavior 3, n°6, pp.509-526. Rozlišuje ženskou a mužskou transsexualitu a dává za vinu vztahu k otci.

Person (Ethel) a Ovesey (Lionel), „The transsexual syndrome in males. I. Primary transsexualism, II. Secondary transsexualism“, American Journal of Psychotherapy, n°28, pp.4-20 a pp.174-193. Kritika Roberta Stollera vylučující sexuální patologie mužů, Journal of the American Academy of Psychoanalysis n°1, pp.53-72.

1975

Čtvrtá International Conference on Gender Identity v Palo Alto (poprvé se vzdává hold Harry Benjaminovi). Je zahájena studie Richarda Greena na 44 zženštilých chlapcích nikdo z nich nebude transsexuální a všichni budou homosexuální). Ve Francii nejvyšší soud zakázal změny v civilním pohlaví u transsexuálních lidí a argumentoval nedostupností civilního stavu. Nicméně exustují pokyny (zákon 1043, 1975, § 289, p.138), který u nejednoznačnosti pohlaví povoluje nezapsání pohlaví do rodného listu dítěte. Stejný zákon doporučuje rodičům, aby vybírali neutrální jména pro své děti.

Van Oosterwyck se stává Danielem. Popularizují se myšlenky Moneyho.

Haynal (André), „Identité sexuelle et transsexualisme“ in Abraham (George) a Pasini (Willy), Introduction à la sexologie médicale, Payot, Paříž.
Money (John), „Ablatio Penis: Normal Male Infant Sex-Reassigned as a Girl“, Archives of Sexual Behavior n°4-1, pp.65-71: Případ John / Joan
Potamianou (Anna), „Réflexions sur le transsexualisme féminin“, Revue française de psychanalyse, n°5-6, pp.1053-64: případ Hermiony
Siomopoulos (V.), „Transsexualism: Disorder of Gender Identity, Thought Disorder, or Both?“, Journal of the American Academy of Psychoanalysis 2, n°3, pp.201-3: Další kritika stolerovské myšlenků původu genderové identity
Stoller (Robert), Sex and Gender II: The Transsexual Experiment, Hogarth Press, Londýn.
Walinder (Jan) a Thuwe (I.), „A Social-Psychiatric Follow-Up Study of 24 Sex-Reassigned Transsexuals“ Akademiförlaget, Göteborg. Studie, která preferuje operativní změny pohlaví.

1976

Renee Richards (narozený Richard Raskind), operovaný o rok před tím je vyloučen na tenisovém turnaji po vyšetření chromatinu United States Tennis Association ji diskvalifikovala Věstník Journal of the American Psychoanalytic Association (n°24) se věnuje pohlaví a genderu. Soud v New Jersey se vyslovil pro možnost změny civilního pohlaví v zájmu vnitřní spokojenosti a osobního štěstí. Podle Erickson Educational Foundation již proběhlo tisíc operací pohlaví v USA, newsletter z listopadu hovoří o třech tisících a dalších deseti tisíci lidí, kteří o změně uvažují. Endokrinolog Charles Ihlenfeld, dlouhou dobu spolupracovník Harryho Benjamina, se vyjadřuje k systematické léčbě v době před operací.

Prince (Virginia, narozen Charles), Understanding Cross-Dressing, Chevalier, Los Angeles. Feinbloom (Deborah H.), Transvestites and Transsexuals: Mixed Views, Dell, New York: první politizace transsexuality

Mitchell (J.), zápisky The Transsexual Experience, in International Journal of Psychoanalysis n°57, pp.357-60:

Stürup (Daniel), „Male transsexuals. A long-term follow-up after sex reassignment operations“, Acta psychiatrica scandinavica, n°53, pp.51-63: Vychází ze statistik při posuzování změny pohlaví.

Ovesey (Lionel) a Person (Ethel), „Transvestism: A Disorder of the Sense of Self“, International Journal of Psychoanalytic Psychotherapy n°5, pp.219-235: Verze sexuálního rozdělení sebe sama.

1977

Koná se páté Interdisciplinary Symposium on Gender Dysphoria Syndrome v Norfolk ve Virginii. Gender Identity Clinic v Clevelandu se stává první americkou institucí, která se věnuje vyloženě transsexualitě. Money (John), Jobaris (Russell) a Furth (Gregg) publikují „Apotemnophilie: dva případy amputace v souvislosti s paraphilií v The Journal of Sex Research, n°13, pp.115-125, což vyvolává otázku práva na sebepoškozování(dokonce negenitálního). Janus Information Facility přebírá od Erickson Educational Foundation iniciativu ve vzdělávání translidí. Francouzské soudy v Toulouse a Dijonu se opakovaně vyslovují pro operace z terapeutických účelů.

Witherspoon (Gary), Language and Art in the Navajo Universe, University of Michigan Press, Ann Arbor, MI: zásadní, byť zanedbaná snaha pochopit rozdíly pohlaví a genderu indiánského kmene Navajo. Martino (Mario, rozená Marie) a Harriett, Emergence: A Transsexual Autobiography, Crown Publishers, New York,  transsexuální autobiografie. Conn (Canary), Canary: The Story of a Transsexual, Bantam, New York. Raymond (Janice), Transsexualism: An Etiological and Ethical Analysis, PhD na Bostonské univerzitě, z níž vychází několik dalších zdrojů.

Barlow (David), Abel (Gene) a Blanchard (Edward), „Gender identity change in a transsexual: An exorcism“, Archives of Sexual Behavior 6, n°5: Příběh transsexuálního člověka, který byl údajně během pár hodin vyléčen exorcismem, což vyvolává otázky účinnosti terapeutické léčby.

Buhrich (Neil) a McConaghy (Neil), „Clinical comparison of transvestitism and transsexualism: An overview“, Australian and New Zealand Journal of Psychiatry n°11, pp.83-6: Důležité práce sociologického a psychiatrického průzkumu transsexuálních lidí a travestitů.

Hauser (G.) a Schmid-Tannwald (Ingold), „Im Zweifelsfall weiblich Vorgehen bei unklarem äußeren Genitale des Neugeborenen, Sexualmedizin n°6, pp.653-61.

Lothstein (Leslie), „Psychotherapy with patients with gender dysphoria syndromes“, Bulletin of the Menninger Clinic n°41-6, pp.563-582: Začátek psychoterapeutické rehabilitace Leslieho Lothsteina.

Lothstein (Leslie), „Countertransference reactions to gender-dysphoric patients. Implications for psychotherapy“, Psychotherapy: Theory, Research and Practice 14, n°1, pp.21-31: Prezentace zpracovaných dat.

Reiche (Reimut), „Gender ohne Sex“, Psyche, 9-10: Kritika Stollera.

Rekers (George) a Varni (James), „Self-Monitoring and Self-Reinforcement Processes in a Pre-Transsexual Boy“, Behaviour Research and Therapy n°15, p.177.

1978

Harry Benjamin odchází po 1500 pacientech do důchodu. Soud v Saint-Etienne připouští první úřední změnu pohlaví případu Dufresnoy z roku 1962. Německý Ústavní soud připouští právo uzpůsobit civilní postavení transsexuálních lidí pro vývoj jejich osobnosti. Francouzský psychiatr Marc Bourgeois pobývá na klinice ve Standfordu.

Foucault (Michel), Herculine Barbin nazývána Alexina B., Gallimard, Paříž, Hunt (Nancy), Mirror Image, Holt, Rinehart a Winston, New York: Autobiografie. Kessler (Suzanne) a McKenna (Wendy) publikují Gender: An Ethnomethodological Approach, John Wiley, New York, Studie Agnes, Harolda Garfinkela (znovuvydáno v 1985 na Chicago University Press). Anglure (Bernard), „Iqallijuq aneb vzpomínky duše, jméno Inuitů“, Etudes Inuit n°1, Studium pohlavní změny šamana Inuitů. Chodorow (Nancy), The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender, University of California Press, Berkeley: Do genderových teorií začíná pronikat feministická kritika, tentokrát psychoanalýzy.

Dílo Hormones and Behavior od Franka Beache, která se systematicky věnuje účinkům hormonů na sexuální chování.

Bourgeois (Marc), „Les traitements psychologiques du transsexualisme des troubles de l’identité sexuelle. Quelques tentatives récentes“, Annales médico-psychologiques 136, n°9, pp.985-1008: Kritika Lothsteina.

Buhrich (Neil) a McConaghy (Neil), „Parental relationships during childhood in homosexuality, transvestism and transsexualism“, Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 12, n°2, pp.103-8.

Czermak (Marcel), „Précisions sur la clinique du transsexualisme“, na konferenci psychoanalytického oddělení při univerzitě v Vincennes, publikováno v 1982 v Le discours psychanalytique n°3, pp.16-22

Green (Richard), „Sexual identity of 37 children raised by homosexual and transsexual parents“, American Journal of Psychiatry n°135, pp.692-7.

Greenson (Ralph) „A transsexual boy and a hypothesis“, znovu otevřené téma z roku 1966 článku, který vyšel v Explorations in Psychoanalysis, International Universities Press, New York.

Ohno (Susumo), „The role of H-Y antigen in primary sex determination“, Journal of the American Medical Association, n°239, pp.217-20. Začátek sporu o antigenech a jejich vlivu na transsexualitu.

Prince (Virginia, rozený jako Charles), „Transsexuals and pseudo-transsexuals“, Archives of Sexual Behavior 7, n°4, pp.263-72.

Pringuey (Dominique), Giudicelli (S.) a Tatossian (Arthur), „A propos du transsexualisme“, Annales médico-psychologiques 136, n°5, pp.711-28:diskuze deseti případů transsexuálních lidí.

1979

Koná se šestý kongres Harry Benjamin Associace v San Diegu; jsou zde definovány standardy péče u transsexuálních a intersexuálních lidí. Oficiální založení HBIGDA (Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association) v Texasu, jehož výbor je složen z Jack Bergera, Richarda Greena, Donalda Lauba, Charlese Reynoldse Jr., Paula Walkera, Leo Wollmana a Jude Pattona. K dispozici je již 20 Gender Identity Clinics v USA; odhaduje se že v USA je již 3-6tisíc lidí užívající hormonální léčbu a dalších 30-60tisíc na ni čeká; cena operací s odkazem na Janice Raymond se pohybuje od 3 do 6000$ pro MtF a 12000$ pro FtM. Založena SHAFT (Self-Help Association for Transsexuals), první organizace ve Velké británii. Ve Francii Conseil national de l’ordre des médecins národní rada pro medicínu přijímá plné hrazení operativních změn ze sociálního zabezpečení. Prosadili se za to psychiatr Jacques Breton a endokrinolog Jean-Pierre Luton.

Raymond (Janice), The Transsexual Empire: The Making of the She-Male, Beacon Press, Boston. Szasz (Thomas), papežská antipsychiatrie publikuje zprávu v New York Times Book Review: „Male and Female Created He Them“, 10 června, p.11 a p.39, kde je autor v šoku z chirurgckých změn. Prince (Charles F./ Virginia) „Charles to Virginia: Sex Research as a Personal Experience“ v The Frontiers of Sex Research, Bullough (Vern) pp.167-75, Prometheus Books, Buffalo, NY: První použití termínu „transgender“ která tvrdí, že požadavky na operativní změny pohlaví by měly být přiřazovány jen transsexuálním lidem. Brierley (Harry), Transvestism: Illness, Perversion or Choice, Pergamon Press, New York: Pokus o depsychiatrizaci travestismu vycházející z vlastních poznatků. Goffman (Erving), Gender Advertisments, Harvard University Press.

Barlow (David), Abel (Gene) a Blanchard (Edward), „Gender identity change in transsexuals“, Archives of General Psychiatry n°36, pp.1001-7: Přibývají nové případy transsexuality a jejich uzdravení nebo vyléčení v důsledku psychoterapie.

Meyer (Jon K.) a Reter (Donna J.), „Sex reassignment“, Archives of General Psychiatry n°36, pp.1010-5. První jasně negativní recenze operací na Johns Hopkins. Bude to jeden z prvních důvodů na pozastavení John Hopkins ve stejném roce. Nový ředitel Paul McHugh má k operacím jasně negativní postoj.

Limentani (Adam), „The significance of transsexualism in relation to some basic psychoanalytic concepts“, International Review of Psychoanalysis n°6, pp.139-53: Další kritika Stollera, která se navíc zaměřuje na chudobu.

Lothstein(Leslie), „Group therapy with gender-dysphoric patients“, American Journal of Psychotherapy 33, n°1, pp.67-81: Článek o důležitých psychoterapeutických možnostech.

Imperato-McGinley (Julianne), Peterson (Ralph), Gautier (Teofilo) a Sturla (Erasmo), „Androgens and the evolution of male gender identity among male pseudo-hermaphrodites with 5-alpha-reductase deficiency“, New England Journal of Medicine 300, n°22, pp.1233-7, stejně tak Imperato-McGinley (Julianne), Peterson (Ralph), Stoller (Robert) a Goodwin (W.), „Male pseudo-hermaphrodism secondary to 17-hydroxysteroid-dehydrogenase deficiency“, Journal of Clinical Endocrinological Metabolism n°300, pp.391-5. Tyto dva články ilustrují vliv hormonů a útočí proti Johnovi Moneymu a jeho teorii o naučeném pohlaví.

1980

Spolková republika německá přijímá první zákony o změně pohlaví (10.9.1980, BGBI l.s. 1654). Legislativa Německé demokratické republiky byla o něco pružnější a tyto dvě země mezi sebou soupeří. Hlavním centrem se stává klinika Ependorf v Hamburku pod vedením Hanse Gieseho. V Paříži se koná setkání Société médico-psychologique věnované transsexualitě. V DSM III je zahrnuta definice transsexuality jako pohlavní nesoulad a zároveň mizí homosexualita ze seznamu nemocí kromě ego-dystonické homosexuality; Na základě mnohých četných žádostí sexuologů se na seznam nemocí dávají jiné poruchy jako je sexuální masochismus a nebo inhibice sexuální touhy ženského orgasmu. Termín perverze se nahrazuje termínem Paraphílie. V USA se operativní změny pohlaví přesunují do soukromé praxe. Za toto přesunutí údajně mohou samy Gender identity clinics po jejich závěrech.

BBC publikuje dokument případu John / Joan, kterého se John Money odmítá účastnit. Začíná velký poprask. Psychiatři se víc začínají zajímat o práce svých kolegů a některé falšované prace. Nejednalo se jen o Johna Moneyho, i když tento případ vyvolal velký skandál v USA a defacto podněcoval zločin na transsexuálních lidech.

Nolais (Jeanne) a Rihoit (Catherine), Histoire de Jeanne, Editions Mazarine, Paříž. Feinberg (Leslie), Journal of a Transsexual, World View, New York. O’Flaherty (Wendy Doniger), Women, Androgynes, and Other Mythical Beasts, University of Chicago Press, Chicago a Londýn: Odkazuje na indiánskou antropologii. Prince (Charles/Virginia), Transvestia, Chevalier Books, Los Angeles.

Althof (Stanley) a Keller (A.), „Group Therapy with gender identity Patients“, International Journal of Group Psychotherapy 30, n°4, pp.481-9.

Engel (W.), Pfäfflin (Friedmann) a Wideking (C.), „H-Y antigen in transsexuality and how to explain testis differentiation in H-Y antigen-negative males and ovary differentiation in antigen-positive females“, Human Genetics, n°55, pp.315-9. Zahájení myšlenky genetické příčiny transsexuality, která nebude potvrzena.

Fleming (Michael), Steinman (Carol) a Bocknek (Gene), „Methodological problems in assessing sex reassignment surgery: A reply to Meyer and Reter“, Archives for Sexual Behavior, n°9, pp.451-6

Hunt (D.D.) a Hampson (John), „Transsexualism: A Standardized Psychosocial Rating Format for the Evaluation of Results of Sex-Reassignment Surgery“, Archives of Sexual Behavior n°9, pp.255-63.

Money (John), Love and Love Sickness. The Science of Sex, Gender Difference and Pair Bonding, Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Scherrer (Pierre), „A propos du transexualisme et de sa thérapeutique éventuelle“, Annales médico-psychologiques 138, n°4, Setkání Société médico-psychologique z 24 března 1980, pp.453-9, Výhradně kritický článek o americkém a nizozemském liberalismu.

Oppenheimer (Agnès), Le choix du sexe. A propos des théories de R.J. Stoller, PUF, Paříž, pod vedením Jeana Laplanche.

Wise (Thomas) a Meyer (Jon), “ The border between transvestism and gender dysphoria“, Archives of Sexual Behavior n°9, pp.327-42.

1981

Umírá Georges Marie André Schwidenhammer.

Koná se sedmý kongres Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association. Vytvořena AMEFAT (Association médicale française pour l’aide aux transsexuels) Marie-Ange Grenier.

Science 211, n°4488, pp.1263-324, věnuje se sexuálnímu dimorfismu od Naftolin (Frederick) a Butz (Eleanor). Roiphe (Hermann) a Galenson (Eleanor), Infantile Origins of Sexual Identity, International Universities Press, New York. Herdt (Gilbert), Guardians of the Flutes: Idioms of Masculinity, MacGraw-Hill, New York: Psychologie mužnosti na Papua Nové Guinei. Kniha se má stát vlajkovou lodí interpretace etnosociální pohlavní identity. King (Dave), „Gender confusions : psychological and psychiatric conceptions of transvestism and transsexualism“, poprvé Plummer (Ken) (ed.), The Making of the Modern Homosexual, Londýn. Castagnet (Fabienne), Sexe de l’âme, sexe du corps, Centurion, Paříž.

Benedetti (Gaetano), „Transsexualismus in der Sicht der Psychoanalyse“, Praxis der Psychotherapie und Psychosomatik 26, n°5, 183-9.

Eicher (Wolf), Spoljar (M.), Murken (J. D.), Richter (K.), Cleve (H.) a Stengel Rutkowski (S.) „Transsexualismus und das H-Y Antigen“, Fortschritte der Medizin 15, n°99, pp.1-2.

Lothstein (Leslie) a Levine (Seymour), „Expressive psychotherapy with gender dysphoric patients“, Archives of General Psychiatry n°38, pp. 924-9: Má jít o významný úspěch psychoterapie a údajně 70procent transsexuáních lidí upouští od operace.

Lundström (Bengt), Gender dysphoria: A Social-Psychiatric Follow-Up Study of 31 Cases Non-Accepted for Sex-Reassignment, Université de Göteborg. Paralélně k Walinder (Jan) a Thuwe (I.) z 1975 je toto studie non-op TS.

Meyer (Walter), Walker (Paul) a Suplee (Zelda), „A survey of Transsexual Hormonal Treatment In Twenty Gender Treatment Centers“, Journal of Sex Research n°17, pp.344-9. Studie zjistila, že 20 různých center k léčbě přistupuje pokaždé jinak.

Millot (Catherine), „Un cas de transsexualisme féminin“ a „Transsexualisme et homosexualité“, Ornicar, pp.167-176.

Springer (Alfred), Pathologie der geschlechtlichen Identität. Transsexualismus und Homosexualität, Springer Verlag, Vienne. Kritická práce, která poukazuje na úzký kruh specialistů, kteří se zabývají transsexualitou a navzájem se citují.

1982

Vytvořeno Magnus Hirschfeld-Gesellschaft v Berlíně, která získává poslední archívy zničeného sexuologického institutu v Berlíně roku 1933. V Itálii platí nový zákon (n°164, 14/4/1982), který soudům určuje vymezit podmínky pro změnu pohlaví. Sharon Satterfield  se účastní  výročního zasedání American Psychiatric Association v San Franciscu. Studie 22 transsexuálních lidí operaovaných na Minnesotské univerzitě se uzavírá tím, že ve všech případech došlo k psychickému zlepšení. Německý ústavní soud zrušil zákon, který vymezoval spodní hranici věku pro změnu pohlaví 25 let, nyní má být snížena na hranici puberty.Tisk odhalil transsexualitu u modelky Caroline Cossey.

Ovida Delect, pod pseudonymem Voidies (Jean-Pierre), La prise de robe. Příběh života Chris Johnson (jinak „Ann“) a Cathy Brown („Eugene“), kteří mají dítě před změnou pohlaví. Nelson (Wendy), The Gender Trap, Proteus Books, Londýn. Zpověď (Marie-Josée), která si přeje být ženou, manželkou a matkou.

Billings (Dwight) a Urban (Thomas), „The socio-medical construction of transsexualism: An interpretation and critique“, Social Problems 29, n°3, pp.266-82: sociologická a historická polemika transsexuality

Burzig (Gerd), „Der Psychoanalytiker und sein transsexuelle Patient. Ein Beitrag zur notwendigen Auseinandersetzung mit „psycho“-chirurgischen Eingriffen an Geschlechtsmerkmalen“, Psyche n°36, pp.848-56.

Diamond (Milton), „Sexual identity, monozygotic twins reared in discordant sex-roles and a BBC follow-up“, Archives of Sexual Behavior 22, n°4, pp.147-75: Esej případu Joan a dokumentu BBC

Eber (Milton), „Primary transsexualism. A critique of a theory“, Bulletin of the Menninger Clinic 46, n°2, pp.168-82: Velmi dobré vyvrácení hypotéz Stollera.

Loeb (Loretta) a Shane (Morton), „The resolution of a transsexual wish in a five-year-old boy“, Journal of the American Psychoanalytic Association, n°30, pp.419-34.

Lothstein (Leslie), „Sex Reassignment Surgery: Historical, Bioethical and Theoretical Issues“, American Journal of Psychiatry 139, n°4, pp.417-26. Autor hovoří o tom, že v USA je 30tisíc transsexuálních lidí.

Meyer-Bahlburg (Heino), „Hormones and psychosexual differentiation: Implications for the management of intersexuality, homosexuality and transsexuality“, Clinics in Endocrinology and Metabolism n°11.

Stoller (Robert), „Near Miss“, v Zales (M.) (ed.), Eating, Sleeping, and Sexuality, Brunner & Mazel, New York (později Presentations of Gender en 1985). Poslední kritika konverze mezi transsexuálními lidmi.
Talamini (John), Boys will be girls. The Hidden World of the male Heterosexual Transvestite, University Press of America, Washington, Sociologické vysvětlení travestismu, kterým byla zamítnuta běžná sexuální motivace.

1983

Koná se osmý kongres Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association v Bordeaux, kde místní psychologické sdružení akceptuje operace pouze za přísných etických podmínek pouze ve státní nemocnici a za úhradu ze sociálního zabezpečení.

Harding (Sandra), „Why has the sex/gender system become visible only now?“, in Harding (Sandra) a Hintikka (Merril), Discovering Reality: Feminist Perspectives on Epistemology, Metaphysics, Methodology and the Philosophy of Science, Reidel, Dordrecht, pp.311-324. Moberly (Elizabeth), Psychogenesis: The Early Development of Gender Identity, Routledge & Kegan Paul, Londýn. Vincentis (Guiseppe), Cuttica (F.) a Ledda (F.), „Rettificazione della attribuzione del sesso e transessualismo“, Rivista Italiana di Medicina Legale n°4, pp.28-44.

Richards (Renée, rozený Richard Raskind), Second Serve: The Renee Richards Story, Stein and Day, New York, jinak Dullak (Sylviane), „Budu ona“, Paříž a Geibel (Christa), Im falschen Körper gefangen. Report über eine Geschlechtsumwandlung, Wilhelm Heyne verlag, Munich.

Lothstein (Leslie), Female-to-Male Transsexualism: Historical, Bioethical and Theoretical Issues, Routledge and Kegan Paul, Londýn.

Millot (Catherine), Horsexe. Essai sur le transsexualisme, Point Hors Ligne, Paříž.

Person (Ethel) a Ovesey (Lionel), „Psychoanalytic theories of gender identity“, Journal of the American Academy of Psychoanalysis n°11, pp.203-26.

Shumaker (Ruth) a Levine (Stephen), „Increasingly Ruth: toward understanding sex reassignment“, Archives for Sexual Behavior 12, n°3, pp.247-61. Ruth Shumaker zde říká, že dlaší rok kvůli transsexualitě spáchá sebevraždu.

1984

Umírá Foucault (Michel).

Foucault (Michel), Histoire de la sexualité II: L’usage des plaisirs, et Histoire de la sexualité III: Le souci de soi, Gallimard, Paříž. Diamand-Berger (O.) (éd.), Le transsexualisme. Droit et éthique médicale, Masson, Paříž. Reiche (Reimut), Sexualität, Identität, Transsexualität. Sexualtheorie und Sexualpolitik, v editaci Dannecker (Martin). Sigusch (Volkmar), Beiträge zur Sexualforschung, n°59, Enke, Stuttgart. Bleibtreu-Ehrenberg (Gisela), Der Weibmann. Kultischer Geschlechtswechsel im Schamanismus. Eine Studie zu Transvestition und Transsexualität bei Naturvölkern, Fischer Wissenschaft, Francfort.

Fast (Irene), Gender Identity: A Differentiation Model, The Analytic Press, Hillsdale NJ.
Eicher (Wolf), Transsexualismus: Möglichkeiten und Grenzen der Geschlechtsumwandlung, Fischer, Stuttgart: Základní reference v němčině.

1985

Devátý kongres Harry Benjamin Association v Minneapolis. V Nizozemí začíná platit velmi liberální zákon na změnu pohlaví.

Fausto-Sterling (Anne), Myths of Gender: Biological Theories about Women and Men, Basic Books, New York. Anglure (Bernard), „Projekt PAR.AD.I pohlaví andělů : poznámky a debata o třetím polaví“, Anthropologie et société 9, n°3, pp.139-76.

Breton (Jacques), Frohwirth (Charles), Pottiez (Serge), Kindinys (S.), Le transsexualisme: étude nosographique et médico-légale, Masson, Paříž: 150 případů transsexuality od roku 1975..Désirat (Karin), Die transsexuelle Frau. Zur Entwicklung und Beeinträchtigung weiblicher Geschlechtidentität, Enke, Stuttgart: o ženské transsexualitě

Hecker (Waldemar Christian), Surgical Correction of Intersexual Genitalia and Female Genital Malformation, Springer, Berlín: standardní odkazy.

Steiner (Betty), Blanchard (Ray) a Zucker (Kenneth), Gender Dysphoria: Development, Research and Management, Plenum Press, New York, včetně kopie článku Hoenig (John) „The origin of gender identity“, pp.11-32.

Stoller (Robert), Presentation of Gender, Yale University Press, New Haven.

posted under Dokumenty o TS

Email will not be published

Website example

Your Comment:

 
  • Přihlásit se