Lonely – transgender blog

Dominika byla proměněna…

Jak je to s transgender dětmi?

Březen24

Tak mají se v gender dysphorii podporovat nebo nikoliv? Na tuto otázku tento měsíc poměrně dobře odpověděly dvě navzájem probíhající studie.

transgender_children

Jedna studie byla zvěřejněna pro JAMA pediatrics tento týden. Zkoumala 298 sexuálně aktivních transžen ve věku od 16 do 29 let z nízkopříjmových(<10tis dolarů ročně) skupin z Chicaga a Bostonu, výzkum prováděla Harvard Medical School a Boston Children’s Hospital.

Ve výsledku 41,5% ze všech mají nějakou závislost na alespoň jedné návykové látce, 20,1% mělo nějakou psychiatrickou diagnózu, 35,4% trpí depresí, 20,2% se pokusilo v posledních 30ti dnech o sebevraždu, generalizovanou úzkostnou poruchou trpí 7,9%, postraumatickým stresem 9,8%, závislostí na alkoholu 11,2% a jiné 15,2%. V porovnání se zbytkem populace se jedná o zhoršení 1,7 – 3,6 krát větší.

Stát Washington si nechal tento měsíc vytvořit vlastní studii 100 transgender dětí(70MtF děvčat a 30FtM chlapců) pod vedením Kristiny Olson z University of Washington v Seattlu,  a to nakolik je míra depresí u malých dětí ve věku 3-12 let oproti zbytku populace.  A aby ten výzkum byl oproti ostatním studiím nějak odlišen, zkoumala se skupina dětí, kteří mají podporu u svých rodičů a ve svém okolí, nijak nestrádají(rodinný příjem 50tis dolarů a více = na české poměry průměr), většinou jsou bílé pleti a jejich rodiny se od nich nijak neodvrací. Studie byla publikována v magazínu Pediatrics.

Rozdíly mezi oběmi studiemi jsou obrovské

Skóre úzkosti a depresivnosti podle pohlaví

Transgender (n = 73) Controls (n = 73) Siblings (n = 49) P
Depression 50.1 48.4 49.3 .320
Anxiety 54.2a 50.9 52.3 .057
Depression by genderb .979c
 Natal boys 49.8 (trans-girls) 48.0 48.9
 Natal girls 50.8 (trans-boys) 48.5 49.9
Anxiety by gender .664c
 Natal boys 53.7 51.1 52.8
 Natal girls 55.3 50.8 51.5

Závěrem: Společensky genderově podporované, sociálně převedené a předpubertální transgender děti vykazují běžnou míru deprese a jen mírně zvýšený výskyt symptomů úzkosti ve srovnání s průměrem populace. Těmto dětem se míra deprese a úzkosti nijak neliší od ostatních cisgender vrstevníků.

 

posted under Dokumenty o TS
One Comment to

“Jak je to s transgender dětmi?”

  1. On Srpen 18th, 2016 at 9:37 Osamělý zápisník » Blog Archive » Blokátory puberty Says:

    […] oproti 20,6% zbytku populace, s úzkostí je nárůst obdobný 26,7% oproti 10% zbytku populace.  Přitom jak jsem před pár měsíci psala, tak malé děti, které rodina podpoří, nevykazují nějaké odlišnosti od ostatních dětí co […]

Email will not be published

Website example

Your Comment:

 
  • Přihlásit se