Lonely – transgender blog

Dominika byla proměněna…

Kanaďané říkají: My vás akceptujeme

Září9

Kanadu jako sousední zemi neminula válka o toalety s transgender lidmi, nicméně v této zemi probíhá daleko klidněji a neprotestují zde lidé nebo si zákonodárci nevymýšlí další a další zakazující zákony v porovnání s USA(45 antitransgender zákonů za rok). V této zemi výzkumná agentura podobná Stemmarku v ČR Angus Reid Institute provedla průzkum mezi kanaďany a došla k zajímavým výsledkům. Přestože se tato velmi liberální země(bez katolických pošuků) vyjádřila v až 84% pro to, aby se antidiskriminační zákony rozšířily o práva genderových rozdílů, což je velmi dobrý úspěch v míře tolerance,  stále zůstávají zde sporné otázky v některých tématech. 57%, což je většina, silně věří v to, že by se zákony změnit měli na podpůrné.

ari_1

transsegmentationv3-1

Tato témata občas nerozdělují jen Kanadu, ale i samotné transgendery a předpokládám, že by tak nějak podobně skončil průzkum i zde v ČR. Kanada se rozděluje na tři kategorie lidí, co se týče přístupu k transgender otázkám, na příznivce (48%), na odpůrce(15%) a na lidi bez vyhraněných názorů (38%). Kanaďané jsou již tak trochu unavení medializací transgender osob jako Caitlyn Jenner apod. 70% kanaďanů souhlasí s tvrzením, že společnost je příliš fixována na otázky týkající se transsexuality. Nicméně s velkou pravděpodobností lidé mladší 35let si  myslí, že je tomuto tématu věnováno stále málo prostoru. Únava nad tímto tématem vychází spíše od lidí starších, kteří byť tolerantní jsou, ale problémy jiných moc řešit nechtějí. Mezi samotnými LGBT lidmi panuje všeobecný názor v 69%, že je transgender otázkám věnováno málo pozornosti.

Přijetí transgeder lidí ve společnosti kanaďané chápou jako projev sociálního pokroku, se kterým se ztotožňuje 78%lidí a 38% s tím naprosto souhlasí. 70% z nich chápou duševní pohlaví jako škálu mezi oběma pohlavími tzv. fluid gender. I přes některé nejistoty, 42% si také myslí, že transgender lidé se takto rodí a 21% si myslí, že za dysphorii mohou sociální a ekologické faktory. Když však byli kanďané vystaveni otázce, že by transgender lidé měli být proti přírodě, v zásadě s touto formulací nesouhlasí 71% z nich. Většina kanaďanů odmítá představu, že být transgender je něco nepřirozeného. Naopak s touto představou souhlasí zbytek, který má za to, že být transgenderem vyplývá ze sociálních a ekologických faktorů.

ari_2

ari_3

Překvapivé je však zjištění, že jen pouhé 4% kanaďanů může říci, že je v kontaktu s nějakou transgender osobou a 23% někoho takového zná. 72% nikoho takového vůbec nezná. Jak by se ale zachovali lidé pokud by někoho takového potkali? 76% by přijmuli takové chováni a snažili se vyjít vstříc. Avšak ti, kteří si stále myslí, že je transsexualita něčím proti přírodě, dvě třetiny z nich by se cítili nepříjemně v blízkosti takového člověka. 41% kanaďanů si myslí, že by transgendeři měli používat toalety podle genderové identifikace a 22% podle biologického pohlaví. 58% si myslí, že sami transgender lidé by si měli sami rozhodnout, které toalety použijí. 42%, což je celý zbytek odkazuje na nějaká pravidla a zákony. Většina 52% si myslí, že by vláda neměla být více zapojena do rozhodování o tom, které toalety budou transgender lidé používat. A zde je také velmi zajímavé, že toto tvrzení zastává více žen než můžů, které by měli být těmi ohroženějšími na jejich toaletách. Není tomu tak.

ari_5

Odpůrci vs. příznivci. 99% příznivců nesouhlasí s tvrzení, že být transgender je něco nepřirozeného. Z druhého tábora, že jde o nějakou nepřirozenou věc, považuje 84%. Stejně tomu je tak s tvrzením, že transsexualita je vrozená. Mezi těmi nejistými lidmi bez vyhraněných názorů panuje všeobecná představa, že transgender lidé čelí diskriminaci v životě v až 83% a že zvýšený počet transgenderů je až důsledkem společenského pokroku a přijetí. Což je velmi příjemné slyšet, že se nejedná o nějakou sociální epidemii nebo o spiknutí. 72% by přijali skutečnost, že by jejich blízký nebo dítě bylo transgender.

ari_4

One Comment to

“Kanaďané říkají: My vás akceptujeme”

  1. On Září 10th, 2016 at 2:52 Beruška Puntíčkatá Says:

    v Česku se tomuto tématu „práva transgender lidí“ všichni, kteří mají potřebné pravomoce to změnit, raději vyhýbají a strkají hlavu do písku.

    A dělají tito lidé jako, že tu ten problém s transgender lidmi žádný není, že se práva transgender lidí neporušují, a nebo to tabuizují, aby náhodou nějaké ty sviňárny, které se tady dějí v uznávaní transgender lidí nevypluly na veřejnost.

    Nejlépe by pro tento stát asi bylo, kdyby tady žádní transgender lidé neexistovali, a kdyby žádná práva trangender lidé nepožadovali. A pokud náhodou by tady transgender lidé chtěli být, tak budou poslouchat a dělat to co my jim nadiktujeme a budou se řídit zákony, které pro transgender lidi budou speciálně vytvořeny. Transgender lidé budou lidé maximálně druhé kategorie.

Email will not be published

Website example

Your Comment:

 
  • Přihlásit se