Lonely – transgender blog

Dominika byla proměněna…

Motol vs. Thajsko

Duben19

Je vám více jak 18 let?

Motol, MUDr. Čechová, MUDr. Jarolím

Průběh operace:

Základem chirurgické techniky u transsexualismu je demaskulinizace, která spočívá v orchiektomii a penektomii. Následuje formace vaginy a vulvy. Mezi bulbem (zaoblený začátek spongiózního těla penisu) uretry, prostatou a bazí močového měchýře vpředu a konečníkem vzadu se vytvoří vaginální tunel, do něhož se později vloží invertovaná kůže penisu, která bude tvořit stěnu neovaginy. Po uvolnění kůže penisu se oddělí dorzální neurovaskulární svazek, který bude zajišťovat výživu a inervaci neoklitoridy. Neoklitorida se vytvoří přiměřeným zmenšením glandu penisu a vyšije se v typickém místě do otvoru v kůži. Dorzálně od neoklitoridy se vyústí uretra zkrácená na ženskou délku. Přebytečná kůže skrota se resekuje a suturou kůže se vytvoří velká labia. Operační rána je kryta mastným mulem a sterilním kompresivním obvazem, který fixuje plastikový válec v neovagině. Tamponáda plastikovým válcem je ponechána po dobu 2–3 dnů, při extrakci válce je třeba aplikovat do neovaginy dostatek lubrikačního gelu, aby nedošlo k everzi její stěny. Od tohoto okamžiku provádí pacientka autodilatace vaginy několikrát denně pomocí jednoduchého vibrátoru s dostatečnou lubrikací. Permanentní močový katétr je ponechán v močovém měchýři po dobu 3–5 dnů. S odstupem asi tří měsíců je v druhé operační době provedena komisuroplastika pomocí dvojité Z-plastiky, při které se vymění laloky kůže v přední části vulvy a vulva se vpředu typicky uzavře.

Výsledek:

Neoklitorida měla zachovanou erotogenní citlivost u 94,3 % pacientek a 67,6 % pacientek bylo schopno dosáhnout orgasmu v prvních 3 měsících po operaci.

Zcelkového počtu 141 pacientek celkem 136 podstoupilo primární operaci a pět pacientek reoperaci v důsledku neúspěšné primární operace na jiném pracovišti.

U 135 pacientek byla vytvořena neovagina z invertované kůže penisu. Celkem se vyskytlo 40 komplikací u 21 pacientek; všechny byly úspěšně zvládnuty.

Mezi 105 pacientkami, které byly sledovány, mělo erotogenní senzitivitu 99 pacientek (94,3 %) a 71 pacientek (67,6 %) dosáhlo orgasmu v průběhu prvních třech měsíců po první fázi operace.

Komisuroplastiku podstoupilo 29 dotázaných bez komplikací. Potíže s hojením mělo 7 dotázaných, z toho u 6 byla následně provedena re-komisuroplastika. Problémy s močením měly po současně provedené meatotomii 2 pacientky. U 3 pacientek byla nutná další chirurgická úprava zúženého meatu uretry.

S výsledným vzhledem je spokojeno 75 % dotázaných

27 dotázaných (69 %) prožívá klitoridální orgasmus ve většině případů nebo téměř vždy, 11 při penetraci

4 dotázaných (10 %) orgasmus nemají

21 žen (54 %) hodnotí neovagínu jako dostatečnou ke styku. 21 dotázaných (54 %) je se sexuálním životem po konverzi spokojeno, před konverzí bylo se sexuálním životem spokojeno pouze 18 % dotázaných.

Aikchol, Dr. Watanyusakul Suporn

Použitá technika:

Klitoris: z žaludu s neporušenými senzorickými nervy a cévami

Vagina mezi stydkými pysky: z žaludu s neporušenými senzorickými nervy a cévami – vyvinutá technika Supornem

Stydké pysky (vnitřní povrch): – z předkožky kůže penisu nebo kůže penisu s neporušenými senzorickými nervy a cévami – vyvinutá technika Supornem

Stydké pysky (vnější povrch): – z kůže penisu či kůže šourku(jako k dispozici) s neporušenými senzorickými nervy a cévami – vyvinutá technika Supornem

Stydké pysky: přednostně se zde používá většina penilní tkáně

Vaginální stěna: z šourku kůže (štěpu z třísla v případě potřeby)

Vzhledem k tomu, že citlivost penilní kůže je větší než šourku, je neovagína více citlivější na povrchu oproti technice penilní inverze a je oproti tomu méně citlivější při penetraci.

Zveřejněné výsledky:

6 ze 147 pacientek (4,08%) mělo částečnou nekrózu vnitřního povrchu labia minora. 27 pacientek (18,37%) mělo částečnou nekrózu vnějšího povrchu. 8 pacientek (5,44%) mělo parciální nekrózu obou povrchů labia minora. 27 pacientek (18,37%) požadovalo další menší korektivní operaci. U všech 147 neoklitoridů (100%) byla zachována citlivost.

Výsledky sexuální vzrušivosti uvádí 37% dotázaných jako lepší než před operací, 37% uvádí stejnou, 18% horší, 8% si není jisto. Spokojeno se sexuálním životem je 77%, nespokojeno je 8%, není si jisto 15%. 66% procent uvádí, že je schopno dosáhnout orgasmu, 17% uvádí, že hůře než před operací, 5% uvádí zlepšení, 12% není schopno dosáhnout orgasmu. S dalšími kosmetickými úpravami je spokojeno 92% dotázaných a 8% je nespokojených s výsledkem. V průměru po šesti měsících po operaci je hloubka neovagíny 16,3 cm. Pozn.: s ohledem na šířku dilatátorů 2-3cm.

suporn

suporn2

 

Dr. Chettawut

Použitá non-penilní technika:

Sex-Reassignment-Surgery-Dr.Chettawuts-result-by-non-penile-inversion-SRS-technique

Mon veneris pahorek: Neurovaskulární pedicle s cévními a nervovými zakončeními

Klitorální plášť: z předkožky penisu růžové barvy

Klitoris: z nejcitlivější části žaludu penisu

Klitorální frenulum: z kůže předkožky

Vulva: nervová tkáň perinea

Vnitřní stydké pysky: z kůže předkožky a penisu

Vnější stydké pysky: z kůže šourku

Vyústění močové trubice: zde se odstraňuje houbovitá tkáň zvaná corpus spongiosum

Poševní otvor: složený z kůže penisu a perineální kůže

Vaginální stěna: z kožního štěpu třísel nebo kůže šourku, zvlhčování zajišťují zůstatky močových žláz

Výsledky:

Kromě uváděné velikosti 15-17 cm výsledky nejsou zveřejněny. Měly by být však podobné jako u Dr. Suporna

PAI, Dr. Preecha

Dr. Preecha v Thajsku na PAI klinice používá metodu penilní inverze. MtF holky, které se pro něj rozhodnou, většinoou vybírají podle přístupu. Zatímco předchozí dva operatéři působí na klinikách třetí třídy a v chudinských čtvrtí, PAI klinika je moderní a první třídy v lepší čtvrti. Dr. Preecha patří mezi první chirurgy, kteří začali s operacemi v Thajsku a od něj se učili jak Suporn tak i Chettawut. V současné době je již starý na operace a pod jeho dohledem operuje Dr. Sutin.

Penilní inverzi dělí do tří skupin podle velikosti penilní kůže. Od 5-15 cm používá kožní štěp, nad 15cm je bez štěpu.

1. Vytvoření vaginálního prostoru mezi močovou trubicí, prostatou, močovým měchýřem a konečníkem
2. Dvoustranná orchietomie
3. Oddělení penisu
4. Separace močové trubice z penisu
5. Izolace žaludu 2 dorzálních nervů a cév
6. Penilní inverze do vaginální dutiny s nebo bez kožního štěpu ze šourku nebo štěpu z tlustého střeva
7. Clitorioplastika (smyslově vnímatelná)
8. Urethroplastika
9. Plastická operace labií

Výsledky neuvádí, jedná se o penilní inverzi se štěpem tak jak ji podobnou známe zde

 

posted under Dokumenty o TS
21 komentářů to

“Motol vs. Thajsko”

 1. On Duben 19th, 2016 at 14:42 Šárka Says:

  Kdo tomuto má věřit, ty tomu snad věříš?

  Mám jiné, převážně špatné, zkušenosti s výsledkem SRS operace.
  Co mě asi tak pomůže to, že se někde něco píše krásně na růžovo a uklidnujícími dokumenty se tady zlehčuí ty nedobré a nepodařené výsledky srs operací, kdy holky přijdou o citlivost, o prožitky a navíc nemají ani možnost sexuálního styku s mužem.

  Kdo touží po takové operaci, kdo?

  Lze ještě mluvit o takovém transsexuálním člověku jako o ženě, když se chce smířit i se špatným výsledekem srs operace a přijme tento fakt že přijde natrvalo o sexualitu a ženskou sexualitu nikdy neziská??????

  Co to je prosím za bytost, když transsexuál MtF po SRS operaci nemá sexualitu ani mužskou ani ženskou a sexuálně nemůže fungovat ani jako muž ale ani jako žena?

  Prosím, zcela vážně, co to je??????

 2. On Duben 19th, 2016 at 14:46 Šárka Says:

  Takové ženské genitály, které tady prezentuješ na obrázcích, o tom si můžu nechat leda tak zdát.

  Nikdo mi nedokáže a nebo nechce pomoci.

  To co tam mám po SRS operaci za výtvor, to je stejná mizerie na psychiku, jako kdybych dál měla žít s penisem. Tak Vám to povím.

 3. On Duben 19th, 2016 at 16:02 Dominika Says:

  Je to objektivní srovnání. Navíc 10% MtF operovaných v Motole nedosáhne orgasmu a 12% operovaných v Thajsku. Jasný, že každý si vybere ty lepší fotky, ale připadají ti ta čísla snad nereálná? To srovnání značí tu skutečnost, že u obou technik jsou výsledky téměř stejné. Výsledky spokojenosti jsou také téměř podobné.

  Tak patříš mezi ty, které jsou nespokojené, ale nespokojené holky jsou i ty operované v Thajsku. O to tu jde.

  Podívej se ještě jednou na poměry nekrotické tkáně u Suporna. Logicky se to i nabízí, že když někdo bude do vás řezat 7hodin, tak že se to bez nekrozy neobejde. Tím jak haníte penilní inverzi, tak si až moc idealizujete některé jiné operatéry.

 4. On Duben 19th, 2016 at 17:52 Šárka Says:

  nemám potřebu hanit srs operace či lékaře, ale chtěla jsem pomoci a dostala jsem nadělenou jen další nálož, mizerný genitál neschopný prožítku a styku s mužem, přestože jsem na to upozornovala sexuoložku i operátére co chci a co očekávám a co má pro mě smysl, teď chci pomoci a zatím mi nikdo nepomáhá a pomoc žádná, a to je to co mě na těch doktorech a srs operacích štve, že dopadneš špatně a bere se to jako samozřejmost a odškodnění nebo náprava a pomoc pak žádná

  a pak člověk nemá být z takovýchto výsledků a přístupu k trans lidem psychicky zničený

 5. On Duben 19th, 2016 at 18:05 Šárka Says:

  pak se nediv že nějakým takovým oficiálním výsledkům, které jsou účelově tvořené nakrásno, moc nevěřím, kde se ukazují je ty top výsledky a top stavy přeoperovaných genitálů a skutečnost může být taková (úplně jiná) kdy se třeba trochu lépe povede přeoperovat jen každá druhá neovagína, a ne že cca 90 procent je úspěšných a jen 10 procent špatných výsledků.
  Tomu se opravdu nedá věřit. Můj názor je, že to je jen milosrdná lež, aby se trans MtF nebáli podstoupovat SRS operace, a aby byly ty SRS operace zachovány jako podmínka přeměny.

  a když tedy, co jako s těmi 10 procenty MtF co mají špatný výsledek po srs operaci, odškodnění , nebo co jako dál s těmi co se cítí být zmrzačené protože mají po srs operaci ten přeoperovaný bolavý, nefungující, nepoužitelný k ženské sexualitě …???

 6. On Duben 19th, 2016 at 21:23 Šárka Says:

  Pokud tady nedokáží zdravotníci garantovat to, že přeoperovaná transsexuální žena neztratí sexuální prožitky a že budete mít 15 až 17 cm hlubokou neovagínu a také dostatečně širokou pro bezproblémový styk s mužem po SRS operaci, tak ty SRS operace a kastrace nesmí být jako podmíněný požadavek pro uznání právní a úřední identity, tak jak je tomu diskriminačně v současnosti v České republice.

  Pokud zdravotníci nedokáží transsexuální ženu přeoperovat tak, aby měla její neovagína po SRS operaci dostatečné rozměry pro styk s mužem a aby nepříšla o sexuální prožitky, tak potom by ta transsexuální žena měla být odškodněná za poškození genitálu zdravotníky.

  Jinak je podstoupení SRS operace jen hazard. riziko, nejistota, zoufalost, trápení, což pusobí zhoubně a depresivně na psychiku.
  Toto si snad ti zdravotníci ani neuvědomují, že vytvořením špatného výsledku SRS operace u transsexuální ženy hazardují s jejím životem.

  Tady se pořád mluví jen o těch MtF „chudinkách“ které chtějí spáchat sebevraždu protože nemají přístup k SRS operaci. Ale ty co dopadnou po SRS operaci špatně, tak ty jsou všem úplně jedno, o těch se účelově mlčí.

 7. On Duben 19th, 2016 at 22:13 Ezechiel 2517 Says:

  @Dominika nevím z které práce je to přesně citováno. Ale v tomto článku poslední odstavec k Motol:
  „21 žen (54 %) hodnotí neovagínu jako dostatečnou ke styku. 21 dotázaných (54 %) je se sexuálním životem po konverzi spokojeno…“
  Takže hod mince. To by mohla být celkem reálné čísla

  U Suporna se to může také nepovést. Jakákoliv operace čehokoli se může nepovést.
  ty statistiky nejde úplně přímo porovná, jiná metodika, jiný čas po SRS. Proto mi přijde jako velmi dobrý způsob jakým to dělá Eliška. Akorát tu její tabulku „nakrmit“ datama.

  Dostupnost SRS by měla zůstat. Jde o to aby tím nebylo podmíňeno nic jiného. Pak musí každá zvážit poměr zisku a rizik.

 8. On Duben 19th, 2016 at 23:53 Šárka Says:

  K čemu tedy je pro transsexuální ženu dobré podstoupit SRS operaci, pokud jí není zdravotníky zajištěn dobrý výsledek, a ona potom díky špatnému výsledku SRS operace nemůže mít jako žena sexuální styk s mužem a nebo styk jen hodně nepříjemný a velice bolestivý, díky špatnému výsledku SRS operace >> to jest nedostatečným rozměrům neovagíny pro sexuální styk?

  Zdůvodni mi prosím, k čemu je transsexuální ženě dobrá SRS operace s mizerným výsledkem?

  Tuším že to budou plavky a pod… a dále…

 9. On Duben 20th, 2016 at 9:49 Ezechiel 2517 Says:

  @Šárka
  -100.00% nezaručí nikdo, u jakékoliv operace čehokoli. Kčemu je špatný výsledek no k …. samozřejmě. Stejně jako je k …. špatný výsledek u jiných operací. Tady je to ještě horší, že to zasahuje do identity člověka možná hůř, než ta „uřízlá noha“. Řešení kromě toho aby se nemocnice (i komunita) stavěli čelem není.
  – Že je tím u nás podmíněno úřední pohlaví je blbě. V okamžiku kdy se tohle odbourá, tak si pak každý musí rozhodnout co může získat a co ztratit.
  @lenka
  -U AFAB sexualita bez klitorisu nefunguje. Srovnej např s ženskou obřízkou. U TG by mohla být nějaká šance díky prostatě, ale moc bych na to nesázel.
  @Dominika u penilní inverze se ten kožní štep používá dovnitř, že skončí na konci. U nonpenilní nevím. Předpokládám, že ho taky nedá „ke vchodu“. Zase u penilní inverze vidím větší problém s nedostatkem materiálu ( u těch co nejsou od přírody “ vybavené“)
  nevím u kolika případů u nonpenilní inverze nevystačí kůže skrota a musí se vzít štep? Určitě u holek se zablokovanou pubertou možná u případů po orchi, dlouho na HRT…

 10. On Duben 20th, 2016 at 10:58 Šárka Says:

  to: Ezechiel 2517

  Ta necitlivost a ztráta sexuálních prožitků je hodně bolestivé a nepopsatelně zkličující, ale nejvíce mě drtí to, že navíc nemohu mít styk s mužem jako žena, to mě drtí ze všeho nejvíce a všechny ty zdravotníky a všechny zodpovědné za můj zoufalý stav po SRS operaci bych s chutí potrestala.
  Celá ta „slavná“ SRS operace je úplně ale úplně na nic je to jen možné zmrzačení transsexuální ženy a ta procenta jsou dosti velká že se to stane. Jen mi tou SRS operací zdravotníci zničili moji sexualitu, a zcela zkazili můj život.

  A k tomu všemu navíc, zatím žádná snaha ze strany zdravotníku o nápravu mého stavu tady není.

  Věřím, že je v České republice dosti transsexuálních žen jakkoliv poškozených SRS operací, ale jen se bojí ozvat a říci to veřejně a nahlas.

  Vadí mě Tereza a spol. jak ty SRS operace stále jen vychvalují, ale o poškozených transsexuálních ženách SRS operací které tady jsou a které se ozvou, nechtějí za žádnou cenu ani slyšet

 11. On Duben 27th, 2016 at 8:48 Elis Says:

  Ahoj holky, neviem preco sa tu hadate, ja by som bola rada, ak by bola moznost SRS riesit aj na SK. Ale nie je a u nas spravia z Teba kastrat, to je akoze v poriadku? SRS si budem musiet hradit sama z vlastneho vrecka u Vas v CR (Ostrava). Viete co by sme my za tu moznost, aku mate v CR dali my?

 12. On Duben 27th, 2016 at 17:10 Erin Says:

  Eli srs preplati poistovna slovenska v cechach z dovodu ze na sk sa takato operacia nevykonava. dont worry 🙂

 13. On Duben 27th, 2016 at 20:30 Ezechiel 2517 Says:

  @Elin @Erika
  – Vím, že jsem četl o pár ženách z SK, co měli SRS v ČR. Jak přesně si to fakturují pojišťovny mezi státy v rámci EU z hlavy nevím.
  – Ještě já občas mezi řádky čtu takový přístup „buďme rádi, že máme aspoň něco zadarmo a že mě neodvezou v košatince…“ Ono to „zadarmo“ není. Protože všichni platíme zravotní pojištění. Dobře důchodci ne, ale ty asi nechodí na SRS a studenty to teprve čeká. A na rozdíl od mého kolegy co si v 25 prochlastal játra, tak tohle je nezaviněný stav.
  – Než mě začněte napadat, že někomu nutím orchiectomii, tak ona může být poměrně dobrá volba aspoň pro část lidí. Uvědomte si, že i samotný estrogen vpodstatě kastraci udělá. Dokonce i populární fytoestrogeny dokáží se spermiemi zatočit. Samozřejmě tento efekt HRT by měl být vrátný, ale spoléhat se na to při dnešní obecně mizerné plodnosti populace… U HRT je problém, že samotný E. srazí testosteron na +- vršek ženské normy a pokud chcete blokovat i ten zbytek T. chemicky, tak ty antiandrogeny maj dost vedleších účinků.

 14. On Duben 29th, 2016 at 20:24 Eli Says:

  Lenka: Po prečítani Vašich komentárov, mam chuť sa na behanie po lekároch a vybavovanie si HRT a následnu SRS vykašlať, veď aj tak nebudem nikdy vyzerať normálne a rovno sa môžem zbaviť života. Obzvlášť s tak odpornou tvárou a postavou akú mam ja, s totálne doničenou kostrou od testosterónu na ktorej sa už žiaľ ženský vzhlľad staviať nedá. Načo to všetko podstupovať, aj tak budem vyzerať ako transvestita a to nechcem, nejde o to čo je v rozkroku, ale o vzľad tváre, tela a hlas. I keď už len pre ten pocit „normálnosti“ by som sa tej odpornej veci tam dolu nesmierne rada zbavila, ja už ani nechcem aby bola neovagina uplne funkčná na pohlavný styk, , ale vyzeralo to ako tak na prvý pohľad normálne. Aby to tam nebol on. 33 rokov teroru z jeho strany ma psychicky a fyzicky totálne zničilo. Vaše komentáre mi otváraju oči a moju myseľ smerujú k jednemu a zrejme najlepšiemu správnemu rozhodnutiu ako problém vyriešiť – rovno sa zabiť a ušetriť nemalé peniaze, ktoré odvádzam štátu za moju prácu a prenechať ich niekomu, kto ich potrebuje na záchranu života a bude prospešný pre spoločnosť. Pre tranzíciu som sa rozhodla už zo zúfalstva, ako posledný zúfali pokus o zlepšenie tohto prekliateho „života“ pretvárok, ale pravda fakt bolí a otvára mi oči a presvedčuje ma v tom, že celá premena MtF po zničení tela testosterónom je absólutny nezmysel, strata času a financíí. A ta svätá pravda že aj tak pre okolie nikdy nebudem žena, ale len preoperovaný chlap. Ta predstava, že budem naveky pre okolie transvestita ma desí, privádza ma do šialenstva, depresii, úzkosti, neviem sa s touto krutou pravdou zmieriť, vyrovnať. Ja chcem iba obyčajné telo ženy, nie byť ….?…. pre okolie aby som konečne mohla normálne žiť, žiadna kráska, skákala by som od radosti ak by som bola škaredá, ale nie chlap. Nehanbila by som sa niečo povedať, konečne by som počula normálny žensky hlas, okolie by konečne prehovorilo ku mne, bola by som to konečne ja. Ale to sa dosiahnuť z tela muža nedá. Ako vravia u nás a pardón za slová: „z hovna bič neupletieš“. Česť dievčatám, ktoré mali to malilinke šťastie, že v tomto obrovskom nešťastí vývinu tela v opačné pohlavie ako ich je identita, dokázali prejsť zmenou úspešne.
  Lenka ďakujem, otvorili ste mi oči. Proste nemáme šancu na lepší život, v tele muža sa žiť nedá a v tele ktoré vyzerá ako preoperovaný muž tiež nie.
  Ďakujem.

 15. On Duben 29th, 2016 at 20:38 Dominika Says:

  Musím připomenout, že Lenka je troll, kterému dělá dobře vyvolávat špatnou náladu a rozbroje s velkou pochybností o její HRTa mnohdy lživými nepodloženými komentáři.

 16. On Duben 30th, 2016 at 9:12 Ezechiel 2517 Says:

  @Elin já bych to tak černě neviděl. omlouvám se za trochu morbidity, ale když vykopete lidskou kostru, tak pohlaví poznáte dost blbě. Tady testosteron zas tolik věcí zničit nemůže. Ano statistiky je M kostra mohutnější, ale vysoké cis ženy pořád jsou. Antropolog pohlaví určí z pánve, ta zas v běžném životě moc vidět není a z lebky, tam je to trochu horší. Ale ani tam se to nedá určit na 100%. Důležité je, co je na té kostře „navěšeno“. A s tím se dá dělat poměrně dost. Pravda, někdy to bude stát fůru práce.

  Lenka potfora občas trollí, občas je kousavá od přírody, ale poslední dobou je stále těžší jí chytit vyloženě u lži. Nevím co pěkného tu psala, tak třeba ne 😉

  Třeba HRT může k ženské postavě dopomoci dost. A trochu kacířsky musím přiznat, že u HRT má občas pravdu a v zahraničí se dají najít (nezávisle na Lence ) příklady, kdy se toho estrogenu dává více. Aspoň krátkodobě. Ať už je to sublingual užívání, které minimálně u bluemoon mělo velmi pěkné účinky, nebo injekce, na které dělá guerilla marketing Lenka. Nepíšu, že když sníte celé plato estrofemu najednou, tak z vás bude 28x větší žena s největší pravděpodobností sváma akorát sekne mrtvička. Jde o to tu HRT individuálně namíchat aby měla co největší účinek a co nejméně rizika.

  Změna bez operací: Jsem psal, proč jsem spíš pro vynechání kolonky, než pro volnou volbu. Ale současný stav podle mě diskriminuje i ty co SRS od začátku chtějí a jdou “ klasickou“ cestou. Měnit jméno přez neutrální, mít rok, dva M doklady. O mužské base nemluvě….
  Vede to jen k tomu, že jsou do chirurgických zákroků tlačení i lidé, kteří je tak akutně nepotřebují a u těch co disforii mají se tím disforie ještě zvyšuje.

 17. On Duben 30th, 2016 at 11:20 Dominika Says:

  Mne už ty vaše teorie, že kdo si nepíchá, bude dál chlap, štvou a narozdíl od těhle trollů jsem si prošla celou cestou, abych věděla, že to slušně řečeno není pravda. Chlapi zůstanou hlavně ti zhrzení burani bez špetky empatie a citlivosti, kteří se ani neodváží pro svůj sen něco udělat, viz. troll Lenka. Ty, které tomu věří, se ženami stanou stejně tak jako mnoho jiných zde v „přeměnách.“ Nebo to jsou snad přeludy a moje výmysly?Nenapsala jsem tu 400postů jenom proto, aby někomu tvrdila, že stát se ženou je nemožný a nedosažitelný, když je tomu jinak.

  Tohle byla poslední kapka mé trpělivosti s vámi a vyhrožovat po mailech si dovolí opravdu jen zakomplexovaný chlap. Následuje blokace.

Email will not be published

Website example

Your Comment:

 
 • Přihlásit se