Lonely – transgender blog

Dominika byla proměněna…

Násilí na transgender ženách

Duben4

Jsem ve Francii už několikátý týden a události z neděle jsou zde plné noviny, neboť všichni vydavatelé odsoudili násilí na transgender ženě začátkem měsíce ze strany alžírských demonstrantů v Paříži.

Z důvodů politické korektnosti se transgender žena vyjádřila pro televizní stanici, že se stala terčem násilí ne ze strany alžírských občanů, ale xenofóbních a netolerantních mužů.

Dle průzkumu USTS je právě hrozba násilí jeden z nejčastějších problémů, které transgender osoby řeší nejen před svou přeměnou. Na dotaz „Co si translidé nejčastěji myslí o informování své přeměny veřejnosti“ odpovídají ze 43%, že je důležité informovat o tom, že translidé mohou čelit násilí. Každý desátý transgender zažil násilí v rodině, 24% ze strany partnera, 46% bylo někdy obtěžováno na ulici, 47% bylo napadeno a z toho 10% za poslední rok.

Druhá a pozitivní zpráva je, že Google ze svého obchodu s mobilními aplikacemi odstranil kontroverzní aplikaci Living Hope Ministries. Ta se zaměřovala skrze biblické texty na podporování konverzních terapií, přičemž náboženská skupina se stejným jménem dál podporuje léčbu homosexuality a transsexuality se snahou měnit orientace lidí. Zatímco Amazon, Microsoft a Apple tuto aplikaci odstranili ze svých obchodů ihned, Googlu to trvalo nějaký čas a ze začátku aplikaci odmítl odstranit.

Konverzní terapie se snahou měnit sexuální orientaci nebo vnucovat člověku původní pohlaví, do kterého se transgender člověk narodil má po celém světě za následek mnoho sebevražd včetně fyzického a psychické utrpení a z tohoto důvodu byly tyto léčebné metody zakázané. Zastánci aplikace se brání, že tyto metody jsou prokázané a doložené pediatry většinou z asociace ACP, která je pouze sdružením křesťanských pediatrů a kteří do té oficiální pediatrické asociace s dokonce opačnými stanovisky mají co do počtu svých členů daleko. Aplikace je smazaná, avšak vznikají jiné další a další stránky, které volají po obnovení reparativních terapií, často zastírané láskou rodičů, avšak se o žádné rodičovské lásce v takových případech mluvit nedá, když nutí své homosexuální děti měnit orientaci na heteronormativní a transgender děti přijmout pohlaví, do kterého se narodili pod psychickým tlakem. Pro ilustraci stránky podobné KelseyCoalition org, záměrně zde nedávám odkaz, kritizují opačný postoj Americké asociace pediatrů a poukazují např. na to, že za transsexualitou stojí jiné duševní poruchy, autismus, ADHD, traumata či sexuální zmatek, což samozřejmě není pravda a jako jejich poslání berou obnovení reparativních terapií. Boj proti takovým snahám nás často stojí mnoho úsilí a vysvětlování, že tomu tak není.

4 komentáře to

“Násilí na transgender ženách”

 1. On Duben 4th, 2019 at 12:26 :-) Says:

  Fyzické násilí na transgender ženách je nepřijatelné a odsouzeníhodné, stejně tak ale i verbální násílí (ponižování, zesměšňování, urážení, atd.) na transgender ženách je nepřijatelné a odsouzeníhodné. A toho se dopouštějí i někteří politici, někteří novináři a někteří lidé zaměstnaní ve státních i soukromých institucích.

 2. On Duben 4th, 2019 at 12:39 :-) Says:

  „Konverzní terapie se snahou měnit sexuální orientaci nebo vnucovat člověku původní pohlaví.“

  To je taková ta diktátorská umanutá snaha jedněch lidí jiné lidi za každou cenu zmanipulovat a přesvědčit je aby poslouchali tu jejich svatou pravdu a snažit se lidem vnutit to s čím se neztotožňují a co odmítají přijmout za své.
  Je to taková genocida na méně početných lidech, mešina LGBT je pro ně taková dá se říci snadná kořist do které se snadno trefuje, a kterou se vždy budou snažit za každou cenu odstranit ze společnosti, a na kterou si rádi budou vždy troufat ti rádoby silnější a početnější.

 3. On Duben 9th, 2019 at 13:38 :-) Says:

  Odpor proti údajné „genderové ideologii“ bují v Česku (a nejen v Česku) mezi konzervatisty na všech úrovních naplno a ohavným způsobem.
  Kdo má v takovéto hnusné společnost žít, jak v takové společnosti má člověk jako jsem já žít? Ve společnosti která je nepřátelská k odlišným lidem, a stále i v některých věcech nepřátelská i k ženám, ve společnosti která se štítí jiných odlišných lidí, a která cítí odpor a nenávist k jiným odlišným lidem, a kde by se opět měly omezovat práva žen a práva sexuálních menšin.

  Konzervatismus v té podobě v jaké se tady ve společnosti zjevuje, to není nic jiného nežli PRIMITIVNÍ KULT REPRESIVNÍHO NÁSILÍ, TÝRÁNÍ A PONIŽOVÁNÍ ODLIŠNÝCH A SLABŠÍCH LIDÍ !!! NIC JINÉHO TO NENÍ !!!

  Zkrátka jsem a budu absolutně nekompromisní stejně, jako jsou ti konzervativní zakonzervovaní nebezpeční zabedněnci z různých řad společnosti –> buďto SVOBODA NEBO SMRT!!!

  https://www.novinky.cz/kultura/salon/501711-apolena-rychlikova-svoboda-nebo-smrt.html

 4. On Duben 10th, 2019 at 14:02 :-) Says:

  Ve společnosti je veden tvrdý nelítostný boj patriarchárních autoritářů / uzurpátorů / tyranů proti tzv. genderové ideologii, pod zástěrkou ochrany tradičních hodnot a rodiny.

  V souvislosti se vzestupem nového nacionalismu a autoritářských tendencí nabývají na síle i antiemancipační myšlenky, které pod rouškou ochrany tradiční rodiny upírají právo na rozvoj a svobodnou volbu nejen ženám, ale i lidem z LGBTQ+ komunity.

  https://a2larm.cz/2019/04/mala-ceska-genderova-kontrarevoluce/?fbclid=IwAR2kfxtY3EY8UQv65Kywk8iQC0Hh6xqG97bkERYFWAq3Q0sZS6ry_4Gsabk

  Kdyby to ochránci tradičních hodnot a rodiny mysleli vážně, iniciují na všech úrovních rozvoj bydlení, budou volat po masivním navýšení rodičovského příspěvku a změnách podporujících dostupnou a kvalitní předškolní péči nebo plédují pro větší podporu sdílení péče mezi rodiči od raného věku dítěte. Zapomínat by neměli ani na masivní investice do pečovatelských profesí, protože ze symbolického uznání se člověk nenají.

  Místo toho ale vidíme boj proti „genderové ideologii“, neziskovkám, manželství pro páry lidí stejného pohlaví nebo pohoršování nad úředními kolonkami „rodič 1“ a „rodič 2“. Prostě řečeno, boj proti všemu, co by jen vzdálené mohlo naznačit, že existuje i jiný model než ten, v němž je žena primárně ekonomicky závislou matkou, nebo ten, ve kterém je jako plnohodnotný svazek vnímán pouze ten, v němž figuruje muž a žena. Jsme svědky boje proti lidem, kteří vytrvale upozorňují na sexuální násilí a volají po tom, abychom mohli svobodně nakládat se svým životem.

Email will not be published

Website example

Your Comment:

 
 • Přihlásit se