Lonely – transgender blog

Dominika byla proměněna…

Nejrozsáhlejšího průzkumu USTS se zúčastnilo téměř 28tisíc transgenderů

Prosinec14

Je to už nějakou dobu, co jsem sem vypisovala výtažky z doposud nejrozsáhlejšího průzkumu NTDS, kterého se v roce 2008 zúčastnilo přes 8tisíc transgederů.

V roce 2015 probíhal průzkum, který je již největší svého druhu a dává nahlédnout do statistik týkající se života a problémů transgenderů. Celkem se ho zúčastnilo 27.715 respodentů a respondentek. Mnoho se toho nezměnilo a zůstává stejné. Můžete závěry porovnat s průzkumem NTDS.

Výsledkem takto úsilovné práce po roce snažení je 302stránkový report, se kterým vás ve zkratkách seznámím.

Identifikace transgenderů

Jako transgender se identifikuje 65% všech transgenderů, tento pojem začíná být stále častěji vžitý a používaný. Jako trans se identifikuje 56%, transžen je 32%, transmužů 31%….dále jsou zastoupeni androgynní lidé v 18%, agendeři v 14%, bigendeři 6% a na samém konci jsou crossdresseři s 5% a travestité s 1%.

Celkově rozdělení zahrnuje 29% transgender mužů, 33% transgender žen, 3% crossdresserů a 35% nebinárních lidí. Pokud zde budu psát o transmužích, jedná se o FtM a MtF, pokud budu psát o transženách.

transgendeři si svou odlišnost uvědomují již v poměrně nízkém věku

5let a níže 32%
6-10let 28%
11-15let 21%
16-20let 16%
21-25let 4%
více 2%

avšak začínají o svých problémech s identitou mluvit často daleko později

do10ti let 5%
10-15let 10%
16-20let 37%
21-25let 21%
26-30let 9%
31let a více 14%
nikdy 5%

přičemž své problémy transženy řeší o něco později než transmuži

64% transmužů přeměnu podstoupí do 24let zatímco u transžen 37%
24% transmužů od 24-34let oproti transžen 28%
v pozdějším věku 12% transmužů a 34%transžen

Co si translidé nejčastěji myslí o informování své přeměny veřejnosti?

Většina lidí tomu stejně nerozumí 86%
Nejjednodušší je neříkat nic 82%
Většina lidí si myslí, že to je jen přechodná fáze 63%
Mohu čelit násilí 43%

Sexuální orientace

Sexuální orientace transžen

asexuální 6%
bisexuální 20%
lesbická 27%
pansexuální 16%
heterosexuální 19%

sexuální orientace transmužů

asexuální 7%
bisexuální 12%
gay 12%
pansexuální 17%
heterosexuální 23%

Náboženství

25% transgenderů je duchovně založených
23% nevěřících a antagonistických
21% ateisté
21% křesťané
6% budhisté
4% židé

Vztahy a rodina

31% žije s partnerem/kou, 17% je po rozchodu, 41% žije jako single

18% transgenderů v současnosti žije v manželství, zatímco 72% nikdy v manželství nebylo, 18% transgenderů jsou rodiči

60% z nás vyrůstalo v rodině, která je podporující, 40% žije v neutrální rodině nebo je rodina nepodporuje a odmítá

Každý desátý transgender zažil násilné chování ze strany rodiny, 15% pak uteklo z domova nebo bylo vyhozeno na ulici, za to že jsou transgendeři

37% respondentů si prošlo rozchodem kvůli tomu, že jsou transgendeři, 21% transgender rodičů zažívá odmítnutí ze strany svého dítěte, 50% zažilo nějakou formu odmítnutí ze strany blízkých

Podpora rodiny se odráží hlavně v pozitivních výsledcích života translidí

Odmítání se odráží např. na dvakrát vyšší pravděpodobnosti bezdomovectví 40% oproti 22%zbytku, větší míře pokusů o sebevraždu 49% oproti 33% v podporujících rodinách

Nicméně 65% transgenderů však zažilo nějakou podporu ze strany rodiny, 58% je správně oslovováno ze strany rodiny, 55% rodinných příslušníků používá správně zájmeno

Zdravotnictví

Transgendeři mají mezi sebou odlišné názory na celkovou přeměnu svého těla, nicméně alespoň částečnou přeměnu podstoupí drtivá většina a zbytek ji plánuje podstoupit.

Mezi transmuži 82% podstoupilo přeměnu, zatímco 16% ji do budoucna plánuje podstoupit
Mezi transženami 68% podstoupilo přeměnu a 29% by rádo podstoupilo

MtF transženy

Téměř všechny transženy podstoupily a nebo chtějí podstoupit laserové odstranění vousů 41% a 49%, hlasovou terapii podstoupilo 11% a dále si ji přeje podstoupit dalších 46%, vaginoplastiku u transžen podstoupilo 10% a dále plánuje a chce podstoupit 45% zatímco 22% ji odmítá a nechce podstoupit, augmentaci podstoupilo 8%, dále ji chce podstupit 36% zatímco ji nepotřebuje 24%, FFS podstoupilo 6% a 39% do budoucna chce, zbytek nad ní neuvažuje.

FtM transmuži

hysterektomii podstoupilo 8% a dále ji chce podstoupit 44%, odmítá ji 10%
metoidoplastiku podstoupilo pouhé 1%, 15% ji plánuje, téměř polovina ji odmítá 47%
phaloplastiku podstoupilo opět 1%, 11% plánuje a 56% ji odmítá

Psychický stav

39% transgenderů zažívá v součanosti tíseň ve srovnání s 5% populace

Podpora ze strany rodiny se odráží na psychickém stavu a jsou patrné rozdíly

31% transgenderů zažívá tíseň pokud je jejich rodina podporuje oproti 42%, kteří žijí v neutrálních rodinách a oproti 50% v rodinách, které je odmítají
Ztráta práce zvyšuje tíseň o polovinu z 36% na 51%
Respondenti, kteří byli fyzicky nebo sexuálně napadáni pociťují tíseň dvojnásobně častěji než ti, kteří nebyli

Sebevražednost

82% transgenderů mělo někdy v životě sebevražedné myšlenky a uvažovalo o sebevraždě
40% transgenderů se pokusilo někdy v životě o sebevraždu
71% procent těch, kteří se pokusili o sebevraždu to zkusilo vícekrát

29% respondentů uvedlo užívání drog za poslední měsíc, což je trojnásobek s ostatní populací
19% transgenderů užívá alkohol 6-10 dnů v měsíci a 23% 11dnů a více
55% transgenderů bylo testováno na HIV ve srovnání s 34% zbytkem populace
HIV pozitivních je 1,4% (u afroamerických transžen až 19%)

Vzdělání

12% transgenderů se vyoutuje někdy ve školním věku, z nichž poté 77% zažije nějakou formu obtěžování

54% transgenderů bylo slovně obtěžováno a 24% fyzicky napadáno, až 17% transgenderů muselo opustit školu z důvodů týrání

24% středoškolských a vysokoškolských studentů bylo slovně, fyzicky nebo sexuálně napadáno

Transsexuální ženy zažívají fyzické napadání na školách v 38% oproti 20% u transmužů

56% žáků však někdy zažilo podporující prostředí ve školách

Dosažené vzdělání

11% dokončí školu s vysokoškolským vzděláním
13% dosáhne nějakého profesní titulu na postgraduálním studiu
25% dosahuje bakalářského vzdělání
40% středoškolské vzdělání
vysokoškolského titulu dosahují transgendeři 1,4x častěji oproti zbytku populace a to navzdory nepříznivým podmínkám, které je nutí často školu opustit.

Zaměstnání

Zaměstnáno nebo jako osvč je 36%, na podpoře 9%, v důchodu 3%, bez příjmu 2%, pracujících v šedé ekonomice 1%, více zdrojů příjmů uvádí 45%

míra nezaměstnanosti u transgenderů dosahuje 15%
29% transgenderů žije v chudobě, což je dvojnásobek průměru běžné populace
16% transgenderů bylo propuštěno ze zaměstnání kvůli změně identity
30% respondentů uvádí špatné zacházení na pracovišti
27% bylo odepřeno povýšení kvůli jejich identitě
23% zažilo slovní, fyzické nebo sexuální napadání na pracovišti
77% respondentů skrývalo svou identitu nebo oddalovalo přechod kvůli zamezení špatného zacházení na pracovišti
68% je však zaměstnáno v podporujícím prostředí, 29% stále v odmítajícím prostředí

Ztráta zaměstnání z důvodu změny identity je 4x více častější než z důvodu věku či je 2,5x častější než z důvodu sexuální orientace, a tak 26% někdy v minulosti odložilo přeměnu kvůli své práci

29%transžen a 36% transmužů zažili diskriminaci v zaměstnání za poslední rok

Šedá ekonomika

20% transgenderů se živilo v šedé ekonomice během svého života, 9% za poslední rok
12% se v minulosti živilo prostitucí kvůli příjmu, 6% mělo pohlavní styk za potraviny a 8% za místo na spaní
Prostitucí se někdy během života živilo až 50% transžen a 19% transmužů, přičemž problém prostituce je zde nejvyšší ze všech skupin transgenderů
86% pak uvedlo nějakou formu obtěžování ze strany policistů

Bydlení

16% transgenderů oproti 63% zbytku populace vlastní svůj domov
30% transgenderů zažilo bezdomovectví někdy během svého života, přičemž 12% za poslední rok
23% transgenderů zažilo nějakou formu diskriminace a odmítnutí při hledání bydlení
70% lidí, kteří nemělo kde bydlet, zažilo nějakou formu napadání v sociálních ubytovnách
52% z nich bylo v posledním roce fyzicky nebo sexuálně napadáno
25% se rozhodlo oblékat se do pro ně nevhodného pohlaví, aby zamezili napadení

Odmítnutí poskytnutí bydlení/nájmu je z důvodů pohlavní identity až 10x častější než z důvodu věku a 5x častější než z důvodu sexuální orientace

Nerovné zacházení

48% transgenderů zažilo někdy nerovné zacházení na veřejnosti
14% bylo odepřeno rovné zacházení v posledním roce

46% bylo slovně obtěžováno na veřejnosti
47% bylo v životě někdy sexuálně napadeno, z toho 10% za poslední rok

24% zažilo těžké násilí ze strany partnera

Odmítnutí ve veřejném životě je 6x častější než z důvodu věku nebo 2,5x častější než z důvodu sexuální orientace

34% respondentů bylo obtěžováno ve veřejné dopravě
43% respondentů zažilo problémy na letištích
24% transgenderů uvádí napadání na toaletách
9% byl odepřen přístup na toalety
přičemž 59% se stále vyvarovává používání veřejných toalet, aby zde nebyli napadáni

Report ke stažení usts-full-report-final

posted under Dokumenty o TS
3 komentáře to

“Nejrozsáhlejšího průzkumu USTS se zúčastnilo téměř 28tisíc transgenderů”

 1. On Prosinec 14th, 2016 at 22:03 Ezechiel2517 Says:

  No ta statistika vychází opravdu tragicky. Počty sebevražd, HIV, bezdomovectví….
  Vzorek populace maj opravdu velký, tak to bohužel asi bude dost přesný.

 2. On Prosinec 15th, 2016 at 9:05 Dominika Says:

  To co se prokazovalo na menších průzkumech se potvrzuje na větších. V podstatě nepřichází s žádnými revolučními poznatky, protože většina výsledků se dala očekávat.

  Tohoto průzkumu se účastnili respondenti z NTDS plus další jimi kontaktované komunitní osoby. Motivace sesbírat co nejvíce dat byla obrovská.

 3. On Prosinec 15th, 2016 at 13:45 Šárka Says:

  nejspíše jednou skončím jako pes na ulici, protože nebudu mít potřebné finanční prostředky pro život,

  mám neskutečnou fobii ze současného perverzního trhu práce, s psychopatů manažerů a psychopatů úředníků kteří by mi rozkazovali, buzerovali a vyžadovali mojí poslušnost, a z lidí, se kterými bych se, nedej bože, musela denodenně potkávat v pracovním kolektivu a být s nimi v kontaktu,

  tohle je pro mě smrtící koktejl

Email will not be published

Website example

Your Comment:

 
 • Přihlásit se