Lonely – transgender blog

Dominika byla proměněna…

Per OS vs. SL, intramusculárně, transdermálně

Červenec6

Nadpis je plný vědeckých názvů a článek bude doufám jeho objasněním, jak užívat hormonální substituční terapii a jako volné pokračování seriálu o hormonech. Doufám, že tím vyvrátím i pár mýtů.

Na začátek musím objasnit několik pojmů.  Per os, česky spolknout pusou, znamená pro nás, co HRT podstupujeme že estrogeny, které přijmeme, procházejí trávicím traktem. Největší problém na cestě do krevního řečiště představují játra, které odfiltrovávají estrogeny a vylučují je. V játrech také dochází k přeměně látek a např. u žen tukové buňky obsahují enzymy, které přeměňují steroidní hormony na estrogen a tím je pro ně těžké zhubnout. Játra při různých poruchách nedovedou vyfiltrovávat nadbytečné množství estrogenů a proto bysme si je měli při HRT šetřit. Sublingvální znamená rozpustit si pilulku pod jazykem. Sliznice dutiny ústní je velmi dobře prokrvená a velmi dobře vstřebává lipofilní látky, které nejdou ihned do hlavního řečiště. Intramusculárně znamená nechat si injekci píchnout do hýždí. Součástí léčivé látky jsou tuky, ze kterých je léčivá látka pomalu a stabilně ze svalu uvolňována. Transdermálně, tohle slovo se mi líbí, znamená vstřebat léčivou látku přes dobře prokrvenou tkáň pokožkou, opět jako je tomu při sublinguálním užití. Jiné způsoby jako vaginální užití atd. nemusím jmenovat.

Na začátek je potřeba si také vysvětlit, co budeme užívat, protože ne všechny estrogeny mají stejný účinek. To, co běžně polykáme jako estrofem či estrimax a bereme jej v hodnotách 1-2mg mikronizovaného estradiolu denně, no dobře 4mg. Je to trochu posun u nás, že za pár let se ty dávky o něco zvýšily. Toto množství na stejný účinek odpovídá 0,625mg konjugovanému koňskému estrogenu nebo 50mikrogramům 17beta-estradiolu pro transdermální užití a nebo 2-8mg estriolu. Estradiol Valerát je nově vyvinutá látka, která se až v organismu mění na estrogen, který je nejblíže podobný tomu lidskému. Z logického hlediska bude mít o malinko větší účinek než běžný estradiol, jelikož ho játra nebudou odfiltrovávat, cca tak o 10procent. Veškeré zde uvedené testy jsou použity na biologických ženách po menopauze, kde je tvorba vlastních estrogenů omezená.

Největší mýtus: Játra nejsou napojená na trávicí systém, ale zapříčiňují výměnu látek v krevním řečišti. Odfiltrovávají jakékoliv nepřirozené estrogeny, které se do krve dostanou. Při poškození jater je schopnost filtrace snížená a sklenička vína vám tímto schopnosti vstřebání nezhorší, ba naopak. Játra tedy hrají hlavní roli při všech těchto způsobech užití ne jen při tom per os.

A teď jakých výsledků lze dosáhnout při různých způsobech podání? První graf ukazuje hodnoty, které lze dosáhnout při různých množství přijatého mikronizovaného estradiolu a to buď při per orálním užití nebo sub linguálním. Z grafu lze hned zjistit, že obsah pod SL je těžko zjistitelný a hladina estradiolu je nestálá, avšak každopádně vyšší.

Price_Estradiol

Druhý graf ukazuje průměrnou hodnotu 38mi žen při transdermálním užití při aplikaci Climara estradiolu na roztírací plochu 25cm2. Climara je přípravek, který se předepisuje na užití jednou týdně na rozdíl třeba od oestrogelu a těch 7dnů opravdu vydrží. Z úvodu je zřejmé, že je zde použita mnohem účinnější forma estrogenů, cca více jak 4x.

climara

V USA není dovoleno užívat intramusculárně estradiol. Jediné studie, co kdy byly povoleny, byly na krysách, kravách, lamách, opicích v asii atd. Přesto existuje jedna jediná studie jako výjimka z roku 1995, která původně zkoumala hodnoty estrogenů v krvi žen pokročilejšího věku při injekčním podání estrogenů na vliv vzniku migrén zároveň se skupinou, která k migrénám neměla predispozice. Použitým přípravkem byl depo-cyprionate estradiol 5mg/ml v jedné ml injekci. Test měl při injekčním užití dokázat, že hladina estradiolu v krvi nesouvisí s migrénami, které nepřestaly ani při snížené hladině estradiolu v krvi. Výsledky a stav E2 při injekčním způsobu užití jsou z grafu vidět. Autoři studie uvádí, že nebyly v období jednoho měsíce podány žádné jiné další injekce ani jiné léky. Ať koukám jak koukám, nic revolučního a nic zázračného v těch hodnotách nevidím. Tuky mohou za to, že se estradiol neuvolní ze svalů naráz a ani 5mg valerátu během týdne nezvýší hladinu o moc víc než 28mg mikronizovaného estradiolu podávaný 2x2mg denně.

intramuscular

Výsledky při intramusculárním užití byly ve dnech 0, 7, 14, 21, 28. Podle hodnot je zřejmé, že uvolňování estradiolu není rovnoměrné a proto IM je např. nevhodné u léčiv s přesným dávkováním jako je diazepam apod.

u první skupiny s migrénami:

1. 59 57 236 83 35 29,2 22
2. 31,3 92 111,5 61,4 9,9 87 23
3. 88 92,5 129,5 50,4 42,4 39,2 16
4. 88,5 116 84,3 79 24,1 34,4 18
5. 39 170 243 59,7 38 18
6. 222,2 95 49,2 71,3 11,1 42 23
7. 24 150,4 173 59,1 30,3 21,2 15
8. 277 248 108 96 41,1 46,4 20
9. 31 105 77 194 31,5 109,7 18
10. 13 125.3 162 38.2 28.5 23 19
11. 152 46 36 22 65,2 14,3 14
12. 429 300 126 28,7 18,1 21
13. 116 158 91,8 39,7 16,5 21
14. 36 43.3 55 46 14
15. 332 249,5 147 71,2 37,5 13,5 18
16. 19,3 143,2 101 41,7 25,3 12,1 17

a bez migrén:

1. 97,4 80,3 18 38,7
2. 77.3 177 105 95 77 65,8
3. 110 173,7 45,5 81,4 30 14,7
4. 46 147,6 230,4 120 74,3 13,8
5. 123.3 127.1 121 120 19,6 22
6. 32,6 65,1 62 30 26,8 44
7. 14,5 58 216 180,5 14,2 24
8. 224 125 286 207 49
9. 54.8 211 189 81 103
10. 71 165 97 32 47,2 26
11. 123.3 127.1 121 120 19,6
12. 7,1 103 88,6 54,2 10 2.3

Shrnuto tu máme čtyři způsoby užití a jejich graficky znázorněné hodnoty v čase. Jako nejvíce užitečné lze z grafů vyčíst a na první pohled se zdá užití intramusculární po dobu prvních dvou týdnů, avšak to jsou jen pouhé střední hodnoty u nepravidelného vstřebávání. Nejefektivněji se bez jakýchkoliv dalších pochybností jeví transdermální užití s pomocí přípravku Climara po opětovném užití po 7 dnech. Pozor na to, že 25cm2 je již poměrně velká plocha a představuje obě předloktí.  Jako nejméně užitečné vychází polknutí 1mg mikronizovaného estradiolu společně se sublinguálním užitím 1mg již po 8hodinách.

Aby měl estradiol nějaký vliv na fyzickou schránku těla, potřebujeme se s jeho hladinami dostat do úrovně folikulární fáze. Tedy 60pg/ml je stále málo a je potřeba mít udržitelné hladiny alespoň nad 110pg/ml = 110ng/l, což už trochu odpovídá nižším hodnotám prepubertálních děvčat a tyto hladiny mít co nejvíce stabilní.

Pomocí těchto grafů lze dosáhnout ještě většího úspěchu a to jedině při sublinguálním užití, kdy po většinu doby mezi dvěma aplikacemi lze dosahovat požadovaných hodnot. Hodnoty zde tak dlouho a krásně nevydrží jako je tomu v případě intramuscularního nebo transdermálního užívání, ale frekvence pilulek je vysoká a odpovídající klesajícím křivkám. V době poklesu už koro myslíte na to si vzít další. Je tomu už delší dobu, co se předepisovaly tablety 1mg mikronizovaného estradiolu, nyní se již setkáte s tabletami 2mg estrofem či estrimax. Doba pokročila a dávky tak máme dvakrát vyšší oproti předchozí generaci.

Portál TransasCity šel ještě dál a zkoumal jak se bude u žen vyvíjet křivka sublinguálního užívání tří tablet naráz versus 3x denně 2mg estradiolu a došel k závěru, že střední hodnota při užití naráz bude 396pg/ml a 322pg/ml, pokud se užití rozloží. První čtyři hodiny přesahuje hodnota více jak 500pg/ml a prvních 8hodin(což je třetina času) 300pg/ml. Maxima jsou však větší jak 2500pg/ml, čehož nelze žádným jiným způsobem dosáhnout.

Estradiol_Dose_Comparison

Tento graf je ale trochu zavádějící. Při prvních osmi hodinách se nezačnete měnit a pak tělo nebude vegetovat, takhle to nefunguje. Vysoké hladiny estrogenů 800-1000pg/ml mají již antidopaminergní účinky. Vše, co je nad touto hladinou, je zbytečné a tělo se nedokáže vyrovnat s tak vysokou cirkulující hladinou. Proto došlo k upravení grafu a přeměření hodnot. Křivka se ze shora ořízla a hodnoty se přepočítaly na 304pg/ml naráz 3tbl a 320pg/ml po jedné tbl. po osmi hodinách.

Estradiol_Dose_Comparison_with_Cap

Závěrem nakonec z grafů je nejlepší metoda, jak dosáhnout úspěchu při substituční terapii, užívat menší dávky mikronizovaného estradiolu častěji a spojit je s transdermálními přípravky. Tímto ale docházím i k tomu, co je napsáno v přiloženém dokumentu, že je o mnoho lepší při substituční terapii užívat malé dávky častěji, ale o mnoho účinnějšího estradiolu. Transdermální přípravky, ať už jsou to zmíněná Climara jednou týdně nebo každodenní Oestrogel, vám zaručí udržení si startovací počáteční hladiny, ke které se pak může přičíst účinek spojený se sublinguálním užitím. Je také možné zapřemýšlet o tom, jestli by bylo o něco lepší si tu 2mg pilulku půlit na užití po šesti hodinách, 2mg 2x denně vs. 1mg 4x denně, nechci nikoho navádět. Křivky vám tak nebudou moc lítat, nebudete jako na horské dráze a dosáhne se tím v průměru vyšších a stabilnějších hodnot. Na úplný závěr bych ani nezatracovala užití per os společně s krémy. Všude tam, kde křivky padají, se nedá dál stabilně navazovat na předchozí, padají vám stále zpět do nuly a začínáte odznova, zatímco zde jsou již výchozí hodnoty pro další přičtení jasně dány a stabilně drží ještě než dojde k další aplikaci per os. Otázkou však zůstává, jestli se z těch mizerných 60pg/ml při per os dá soustavně dostat na víc jak těch 110pg/ml, aby to mělo vůbec nějaký feminizační efekt.

hormonalni_substitucni_terapie

24 komentářů to

“Per OS vs. SL, intramusculárně, transdermálně”

 1. On Červenec 6th, 2015 at 20:22 Ezechiel2517 Says:

  Díky za článek.
  Má překročení hladiny estrogenů 1000pg/ml nějaké zdravotní rizika? Nebo jen nemá žádný další účinky?
  Skoumal někdo exaktněji závislost velikosti/rychlosti změny těla k feminnímu na hladine estrogenů? Máš nějaký odkaz?

 2. On Červenec 6th, 2015 at 21:01 Dominika Says:

  Zdravotní rizika nevím přesně, ale třeba to může být jako s cukrovkou, že receptory budou na estrogen nakonec necitlivé. S vysokou hladinou je spojený vysoký cholesterol a obezita, estrogenová dominance vůči progesteronu způsobuje špatnou činnost štítné žlázy, neplodnost atd. Filtrovat takové množství, přeměnit na méně účinnou formu estriol a vyloučit jej dá játrům taky zabrat.

  Vyšší cholesterol mohu potvrdit. I když nemám až tak extrémní hodnoty, tak je to hraniční stav, který mi už brání zhubnout.

  Velikost / rychlost je hodně subjektivní. Nelze nějak určit, že nějaká hodnota spolehlivě v čase odstraní něco, co testosteron páchal několik let.

 3. On Červenec 6th, 2015 at 22:23 Anonym Says:

  Dominika : Určitě máš vyšší cholesterol? kolik ho máš?

 4. On Červenec 6th, 2015 at 22:26 Anonym Says:

  A pokud vím naopak v menopauze se ženám zvyšuje cholestorol a proto se podává hormonální léčba, menopauza má více přiznaků a tím je i zvýšený cholesterol, po zmírnění symptomů menopauzu, se cholesterol vrací do normy.

 5. On Červenec 10th, 2015 at 10:24 Erika Says:

  Ahojte
  Dominique :
  Zaujimavy clanok, sposob volby lieku je aspon u nas uplne v dikcii lekara.
  Diskusia nejaka k tomu velmi nepripadala do uvahy.
  Som momentalen rada aspon za to ze uz mam HRT …

  2all
  Beriem oralne 2xdenne 2mg Estrofem a 2xdenne 50mg cyproplex.
  Mam otazky:
  1. k SL sposobu.
  Ako dlho sa rozpusta tabletka Estrofemu pod jazykom? Tabletka je potiahnuta, skusila som jednu uzit takto ale nejak rychlo to nejde. Rozkusavate ju ? Alebo cmulate ? ci len stale drzite pod jazykom az kym sa nerozpusti uplne ?
  2. ked zoberiem cyproplex MUSIM sa predtym najest /je to aj v letaku ze sa maju uzit PO jedle/ ale aj tak mam nejaky cas pocit „tazoby“ v zaludku.
  Je to aj u Vas ?

  3. K vysledkom ani prvym kde mi robila moja sexuaologicka hodnoty testosteronu som sa nedostala… myslite ze je mozne poziadat o rozbor len tak niekde v labaku ?
  Alebo sa skusit dohodnut zo vseobecnou lekarkou nech mi robi rozbory pravidelne ona ?

  4. kolko baleni Vam predpisuju ? Ja mam iba na 28 dni … /to su 4 balenia po 1mg estrofemu/ Kazdych x dni sa mi teda ozaj neche behat za receptom .. 🙁

  Dakujem za info 🙂

 6. On Červenec 10th, 2015 at 13:05 Dominika Says:

  Já mám 2mg 2x denně estrofemu na per os, který držím pod jazykem, dokud se nerozpustí, cca tři minutky. Nekoušu, ať se vstřebá pomaleji. Tady je klidně možný i ten oestrogel na mazání. Z měření je intramusculární užití nestabilní a dají se počítat pouze průměrné hodnoty. Antiandrogeny jako androcur necucám, není potřeba.
  Jinak co se týče předepisování: mám na tři měsíce dopředu a když mi dochází, tak si řeknu, ať mám něco do zásoby. Bylo by nepříjemné si nechávat sotva do měsíce do schůzky a pak třeba omarodit a jet si pro ně kvůli receptu daleko. Taky to nemám kousek.
  Jinak moje výsledky: http://lonely.cz/moje-hladiny-hormonu-po-7mesicich/

 7. On Červenec 11th, 2015 at 11:05 Eliška Liška Says:

  Nejsem MUDr., ale trochu mě překvapuje výzkum o srovnatelné účinnosti podávání derivátů estradiolu ústy / podkožně / do svalů.
  Rozhodně by to mělo být méně účinné už z principu toho, že zpracované látky z potravy se dostávají už jednou do jater a pak teprve přes portální žílu do krve. [Zdroj: http://medicina.cz/clanky/2646/34/Jak-se-aplikuji/ ] Předpokládala bych tedy, že se z injekce ze svalu dostane do krve alespoň „na počátku velkou peckou“ (ajťák by řekl „burst“) víc účinné látky a teprve časem játra její množství sníží. Navíc se tím oběhem i ukládá v měkkých tkáních, odkud se pak zase může uvolňovat.
  Při podání ústy ale prochází účinná látka do jater, tam je metabolizována a teprve pak jsou propuštěny zbytky metabolizace [https://www.pharmgkb.org/pathway/PA145011118].
  Nicméně nepodařilo se mi snadno a rychle najít informaci o tom, jak forma hemihydrátu vs. valerátu může ovlivnit samotnou metabolizaci.

  Nebylo by k tomu nějaké podrobnější vysvětlení? Případně přesnější odkaz na tu použitou literaturu? Endokrinologie mě baví takovým tím stylem „Bouvard a Pécuchet aneb Byli jednou dva písaři“… 😉

 8. On Červenec 11th, 2015 at 11:49 Dominika Says:

  Jsou to tuky, které uvolňování u IM sníží a rozložení ve svalu znestabilní pravidelnost uvolňování. Estradiol nejde přímo do krve a své ví i kluci při IM aplikaci. Žádná pecka se nekoná.

  Jinak ke srovnání EE a E2V:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7389356
  účinky ale nejsou o moc rozdílné ani u hemostáz
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2526387

  http://www.baksheev.com.ua/app/webroot/img/upload/Qlaira_publication_development%20COC%20estradiol.PDF

 9. On Červenec 11th, 2015 at 22:31 Ezechiel2517 Says:

  @Eliška Liška v tom článků je to zapsáno špatně/zavásějícím způsobem játra nejsou přímo spojena s trávicím traktem (teda žlučovody jo) lék se dostává z trávicí soustavy do portální žíly a ta jde do jater. Přez játra teče asi 1,5l/min takže by „první oběh“ neměl mít vliv
  https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1tra#Funk.C4.8Dn.C3.AD_ob.C4.9Bh
  PS. Taky nemám medicínské vzdělání.

  @Dominika mohu poprosit link/zdroj na to, že ‚“účiná“ hladina estrogenu je 110-1000 pg/ml.

 10. On Červenec 12th, 2015 at 5:38 Dominika Says:

  těch 110 je ilustrativní, je to minimální hodnota folikulární fáze a maximální hodnota po menopauze. Defacto je to hodnota, u které se u žen začínají fyzicky projevovat jejich feminní znaky. Viz kterákoliv tabulka. http://lonely.cz/ze-zivota-chemickych-poslicku/

 11. On Červenec 13th, 2015 at 10:31 Eliška Liška Says:

  @Ezechiel 25:17 Ano, popravdě jsem se nestačila divit. O žlučník jsem před 15 lety přišla a při té příležitosti jsem se o anatomii trávicí soustavy zajímala víc než na základní škole. Tak jsem se trochu divila a přičítala to Alzheimerovi. Holt blbý zdroj a nevím, proč když jsem to hledala, mi strejda Gůgl nevrátil Wikipedii. Dík, tohle mě uklidnilo.

  Uvěřitelná úvaha s tím „DDoSem na jaterní firewall“.

 12. On Červenec 13th, 2015 at 19:18 Erin Says:

  Dominika dakujem za odpoved.
  skusila som dat estrofem pod jazyk. Je to dlhsie ako 3min. Ale da sa. Rano pod jazyk, vecer per os 🙂

  V tom linku co si dala mas predpisany aj androcur. Skrn dokumentu od weis
  Brala si ho a uz neberies alebo si ho vobec neuzivala ?
  Tst mas pekne nizke hodnoty. Tie asi same od seba tak nespadli 🙂

 13. On Červenec 13th, 2015 at 19:43 Dominika Says:

  jj, beru ho 50ku jednu tabletu ráno po celou dobu HRT. Androcur působí spolehlivě i per os, netřeba něco dál vymýšlet.

  Po operaci se zkusím s endokrinologem Weissem domluvit na jeho snížení alespoň na půl tablety denně. Tvorba T v nadledvinkách je max. třetinová a zkusím o tom něco příště napsat. Nicméně přeci jenom jsou možné vedlejší účinky androcuru zhoubné a nezhoubné nádory jater a nezhoubné nádory mozku, včetně té únavy která mne neskutečně během prvního půlroku odrovnala. Tenhle lék beru jen jako nutnost.

 14. On Červenec 25th, 2015 at 16:42 Osamělý zápisník » Blog Archive » TS, geny, hormony a proteiny IV. – Antiandrogeny Says:

  […] Způsob užití estrogenů Moje hladiny hormonů po 7mi měsících Transsexualita a geny Alpha receptory nereagují na fytoestrogeny O KissPeptinu( Úvod do hormonů […]

 15. On Srpen 30th, 2015 at 14:48 Osamělý zápisník » Blog Archive » 10 měsíců HRT Says:

  […] vyšší než u jiných žen. Přidám-li k tomu, že antiandrogeny zhoršují činnost jater(nikoliv estrogeny) a hůře se i pročišťuje krev, tak každý bakteriální zánět se snáze rozleze a to […]

 16. On Leden 2nd, 2016 at 14:57 Zuzana Says:

  Dominika naozaj veľké ďakujem za to čo robíš a za tvoju neúnavnú snahu podeliť sa so skúsenosťami. Fakt ĎAKUJEM. Som na HRT už niečo vyše 3/4 roka. Beriem ráno a večer 2mg Estrimax + 25mg Androcur( 2×50mg mi nerobil dobre tak som ubrala a zdá sa že to stačí.) Medzi týmito dávkami ešte aplikujem raz 2,5mg Oestrogel. Myslím že na to že už niesom najmladšia sú výsledky naozaj uspokojivé aj keď som nikdy nebola príliš mužský typ. Problém ale nastal keď som sa dočítala pred časom o estrogénovej dominancii. (Dosť ma to vystrašilo) A o „vhodnosti“ zapojenia progesterónu na rozvoj prsnej štruktúry. Priznám sa vtedy som si sama naordinovala 2×denne Utrogestan. A začali sa diať zmeny. Začala som priberať, rýchlejšie a viac som začala zarastať na tváry a nálady som začala mať premenlivé. Na mojich prsiach sa myslím si neudiali žiadne významné zmeny. Možno jediná výhoda bolo to, že som sa začala prebúdzať so sexuálnej letargie. Vtedy som sa rozhodla počkať a neunáhliť sa možno to chce iba ustálenie hormonálnej rovnováhy. Ale po prečítaní tvojich článkov a skúseností som fakt na pochybách, či s tým Utrogestanom nemám skončiť. Prosím ťa preto o radu. Ak budeš mať čas prosím ťa odpíš. Nie som taká skúsená v tomto smere a tvoje vedomosti ma fakt udivujú. V novom roku ti prajem veľa dobrých priateľov a dobrej nálady.

 17. On Leden 3rd, 2016 at 6:23 Dominika Says:

  Progesteron, který se doporučuje na amerických fórech a který se bere jako doplněk k ženským hormonům není čistý progesteron, ale je to syntetizovaný progesteron stejně jako cyproteron acetát, který máš v Androcuru. Jmenuje se medroxyprogesteron. Tyto syntetizované progesterony jsou antiandrogeny. Čistý progesteron nemá antiandrogenní účinky, ale spíš naopak při ženském cyklu sníží účinky estrogenů(tedy to, co my nechceme) a má laktační charakter. Tak max. naplní prsa a sníží riziko rakoviny. Jestli ho budeš brát dál(půl roku), můžeš pak o jeho účincích poreferovat zde.

 18. On Leden 3rd, 2016 at 14:23 Zuzana Says:

  Ďakujem Dominika za jednoduché vysvetlenie. Priznám sa že v niektorých odborných článkoch sa niekedy strácam. Pri charakteristike UTROGESTANU je napísané, že obsahuje prírodný progesterón. Tak to s ním asi teda skúsim a rada sa neskôr podelím o skúsenosť. V predošlom príspevku som sa však zabudla zmieniť ešte o skutočnosť, že viac menej hneď po nasadení UT. som nadobudla pocit ako keby som sa začal vracať späť vo feminizačnom procese, čo bolo dosť nepríjemné. Pripadalo mi to ako keby som prestala užívať estrimax. Možno to je ale aj tým, že Androcur beriem len 2×25mg denne. To mi ale vyhovuje a ak sa to nezlepší radšej vysadím UT, ako by som mala zvýšiť dávky Androcuru.
  Ešte som sa chcela ospravedlniť, že asi zle umiestňujem tieto príspevky.
  Sú moje prvé ešte nikdy som na žiadne fóra s TS tematikou neprispievala. O to som radšej že som to našla. Naozaj to pre mňa veľa znamená.

 19. On Leden 17th, 2016 at 4:32 Ezechiel 2517 Says:

  Jenom bych doplnil k odstavci o injekcích. Ten graf platí pro estradiol cypotát ( DEPO-Estradiol (estradiol cypionate )) ten má překvapivě jinou farmakinetiku než e. valerát (Neofollin, Delestrogen) a e. benzolát ( Progynon-B)
  Cypotát dělá menší špičku a vydrží déle. Křivky pro benzolát/valerát jsou tvarem podobné křivkám pro SL v delším čase.
  dobře je to vidět na grafu kde to měřily pro lamy
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2829578/figure/F1/

  tady dávaly 2,5 mg skoro 200kg vážící lamě. I čísla z wiki by seděli s hodnotami, co udávala jedna holka pro Neofollin(e valerát) 5mg/ml tedy den po injeci 1.8nmol/l za týden 0.4 nm
  v ČR distribuci je ještě AGOFOLLIN DEPOT 10mg. Což je sice e. benzolát, na rozdíl od ostatních ale není rozpuštěn v oleji, ale jsou to mikrokrystaly ve vodě. Nenašel jsem k tomu dost údajů, nicméně se zdá, že bude poměrně stabilně držet hladinu okolo 1 nM.

  injekční IM aplikace estradiolu může být stabilnější volba pokud někdo chce vyžší hladiny e. Je to otázka frekvence a dávek.

  PS. ještě mi přijde divný, že by v USA nebyly IM injekce. Jednak jsou v eschopech, a jednak jsem je našel i v manuálu přímo pro TG péči (Iowa 2015 st.3) co jsem už linkoval u Tvyžší [PDF 200k] http://goo.gl/9TdzFi

 20. On Leden 19th, 2016 at 12:48 Lenka Says:

  Zuzana: Tak na všechny půspobí individuálně. Být tebou nechám si zkontrolovat v labolatoři, když bereš progesteron 17alfa-hydroxyprogesteron a androstedion z těch se může v tkáních tvořit testosteron. Smaozřejěm k tomu změř i testosteron-

  Jinak spíše naopak progesteron spaluje – takže se častokrát používá při hubnutí. Jeslti spaluje ze správných míst tuky, těžko říci, an to studie nejsou – správná místa – břicho. Zadek, tam to má zůstat, psali,že ukládá naopak tuk vzadu na zadku. Pak pokud máš více proegsteronu v krvi – nadledivny získají signál, že nemají produkvoat steroidní hormony a tím nebudouprodukvoat ani testosteron.

  To spalování mám ověřeno, i když jsem se přespávala cukrovím přes Vánoce, kilo dolů.

  Ale asi tobě nesedí, je to individuální. Ale jestli ho bereš, nebo ho ještě zkusiš, zkust změřit ty hormony, tkeré píši.

  Dávka 2mg estofem a gelu 2,5 je velice malá. Lepší je se zaměřit na učinek estradiolu teda, a pokud ti doktorka nasadila proegsteron, tak se zkus poptat na injekce – určitě dávku aspon 10mg týdně neofollinu a nebo agofollinu, ten drží lépe hladinu.

 21. On Leden 19th, 2016 at 14:03 Dominika Says:

  Rady Lenky jsou zde pouze na vlastní nebezpečí!!! Progesteron nefunguje antiandrogenně ale gestageně a laktačně. V ženském cyklu potlačuje účinnost estrogenů, což je při substituci nežádoucí. Co se týče hubnutí, tak progesteron působí proti ukládání tuků, za které mohou estrogeny(opět opačná funkce)

 22. On Leden 22nd, 2016 at 19:14 Ezechiel 2517 Says:

  ten progesteron je nějaký zamotaný.
  Že nemá antiandrogení účinky je nešťastně napsáno.
  Ta studie uvádějící 97% potlačení přeměny t>>DHT jim vycházelo při vysoké koncentraci 100 000nmol/l
  V z druhé studie co citují se dá odhadnout EC50 (1/2 max účinnost)progesteronu na asi 10 000nM a finasterid vychází daleko účinnější s EC50 okolo 2000nM. Oboje je in vitro studie. Třetí odkaz, kde byly pokusy na lidech jim nefunguje, tak to nezjistíme
  Progesteron má i nějakou vazbu na androgení receptory, ale opět slabší než ostatní antianrogeny.

 23. On Leden 23rd, 2016 at 18:42 Ezechiel 2517 Says:

  m.toxsci.oxfordjournals.org/content/83/1/136/T2.expansion.html
  Tak jsem hledal, jestli o5 nekážu bludy a opět se zdá, že aspoň v poslední větě ano. Podle tohoto srovnání je v tabulce 2 progesteron uveden dokonce jako agonista na androgení receptory, tj chová se stejně jako testosteron. Ovšem v koncentracích o 5 řádů vyšších než T. A to je celý pokus úmyslně postavený o řád, dva citlivější než lidské tělo. Česky řečeno musely by progesteronu být v krvi 3 promile, aby ty chlupy začaly růst. Tím je to furt záhada.

 24. On Leden 24th, 2016 at 15:02 Zuzana Says:

  Ani som nemyslela že s progestéronom sa dá rozpútať takáto debata.
  Hneď na začiatku musím ale podotknúť že v súčasnosti už progesterón neužívam! Chcela som počkať aspon toho pol roka aby to bolo možno objektívne, ale feminizačný proces začal ísť naozaj citelne od „desiatich k piatim“. Skutočne vám žiadnej neradím experimentovať s Duphastonom a ešte horšie s jeho chemickou náhradou Utrogestanom. Pre mňa to boli míľové
  kroky späť. (obnovenie rastu ochlpenia, podstatné zlepšenie potencie čo ale rozhodne vnímam ako negatívum.) O ostatných sprievodných javoch som sa zmieňovala vyššie. Celkovo sa cítim lepšie a nie som taká ospalá.
  Pre Lenku by som sa ešte rada zmienila že užívam estradiol užívam tri krát denne a to 2×2mg estrimax a medzi tým 2,5mg oestrogel. Všetko po ôsmich hodinách. Čo je pre mňa úplne dostačujúce. Ten Oestrogel podľa mňa funguje lepšie ako estrimax len je podstatne drahší.To ale len tak na okraj.

Email will not be published

Website example

Your Comment:

 
 • Přihlásit se