Lonely – transgender blog

Dominika byla proměněna…

Průzkum ombudsmanky o stavu LGBT lidí v ČR

Květen19

Do průzkumu ombudsmanky Veřejného ochránce práv se zapojilo 1981 LGBT lidí. Mezi nejzásadnější otázky soužití s většinovou společností LGBT lidé považují otázky ohledně manželství stejnopohlavních párů a rodinného života. 98% LGBT lidí plně podporují stejnopohlavní svazky a 96% z nás si myslí, že to dokonce přispěje ke zlepšení postavení LGBT osob ve společnosti.

Celkově se LGBT+ osoby přiklánějí k tomu, že jejich postavení v České republice je spíše vyhovující, ale není bezproblémové. Stále se setkávají s předsudky, urážkami a výhružkami. Běžně čelí odlišnému chování okolí (lidé je na veřejnosti sledují, jednají s nimi méně zdvořile), názoru, že by neměli svou sexuální orientaci dávat najevo veřejně, a předsudku, že je homosexualita nepřirozená. Více než třetina dotázaných se v posledních pěti letech setkala s diskriminací, což je 3x vyšší podíl než u běžné populace.

Velká většina z nich, až 91 %, ale tyto incidenty nijak neřešila. Jako důvod nejčastěji uváděli, že šlo o triviální incidenty, které nestály za oznámení, v kombinaci s celkovou skepsí a přesvědčením, že oznámením diskriminace by se nic nezměnilo. Tato bagatelizace nemusí znamenat, že se jich diskriminace nebo obtěžování nedotýká, spíše jsou na tyto situace, které se obvykle těžko prokazují, kvůli jejich četnosti zvyklí.

11% respondentů se za posledních 5let setkalo s diskriminačním jednáním v zaměstnání. Více než polovina se za posledních 5let setkala s urážlivým jednáním a obtěžováním, přičemž jsou tyto případy hlášeny jen v pouze 13% případů. Zhruba pětina se na policii nikdy neobrátí, protože v ní nemá důveru nebo jsou skeptičtí, že by se čin vyřešil. Ombudsmanka se proto obrací na vládu, aby v trestním zákoníku priznala LGBT osobám stejnou úroveň ochrany před nenávistnými činy jako z důvodů rasy, etnické příslušnosti nebo náboženské svobody.

Kompletní zpráva zde a tisková zpráva zde.

posted under Dokumenty o TS
One Comment to

“Průzkum ombudsmanky o stavu LGBT lidí v ČR”

 1. On Květen 21st, 2019 at 14:32 :-) Says:

  Jak vygradovala situace LGBT+ lidí v České republice za posledních 30 let z pohledu starých struktur politiků / sexuologů / psychiatrů a ovlivněné české společnosti toxickou českou politikou a toxickými názory starých nevyhovujících struktur českých psychiatrů a sexuologů.

  Za prvé, problém LGBT+ lidí v České republice neexistuje.

  Za druhé, do problému LGBT+ lidí nám (veřejnosti) nic není, je to jejich (LGBTI+ lidí) problém, a řešit jejich problémy politicky je zvrácené, jsou psychicky nemocní ať se jdou léčit na psychiatrii.

  Za třetí, pokud LGBT+ lidé své problémy neustále předkládají veřejnosti s doporučeními jak potřebují své problémy řešit, jsou ignorováni či jsou terčem urážek, nesnášenlivosti a posměšků.

  Za čtvrté, mnohé problémy LGBT+ lidí jsou sexuology / psychiatry a státními institucemi /státní správou/ ignorovány či bagatelizovány, protože těm jde především o udržení si svých pozic a funkcí, takže k LGBT+ lidem jsou vstřícní pouze velice omezeně nebo vůbec, a pomáhají LGBTI+ lidem pouze nedostatečně.

  A za páté, veřejnosti se neustále předkládá a opakuje, že problémy LGBTI+ lidí nejsou závažné a nejsou nutné řešit, že nejsou na pořadu dne, proto jejich problémy řešit nebudeme, LGBT+ lidé žádné změny nepotřebují, a veřejnosti je nutné neustále prezentovat, že změny pro lepší život LGBT+ lidí ve společnosti se řešit nebudou, a že bude zachován maximálně stávající stav / status quo stav LGBTi+ lidí.

  Stav: Česká republika 1989 až 2019

Email will not be published

Website example

Your Comment:

 
 • Přihlásit se