Lonely – transgender blog

Dominika byla proměněna…

První studie vlivu konverzní terapie na duševní zdraví transgender lidí

Září15

Konverzní terapie je druh terapie, který při léčbě homosexuality a transsexuality přinesli Češi nejprve do Kanady a pak do USA, přičemž se psychologové historicky nějaké efektivity již dříve zřekli, avšak se toho chytli křesťansky orientovaní lidé v USA, kde léčba přetrvávala dodnes a až teprve s Obamovou vládou byla zakázaná navzdory snahám Trumpovy administrativy ji znovu aplikovat. Jedná se o druh nucené psychiatrické léčby přijmout vlastní orientaci nebo identitu s ohledem na heteronormativní chování. V praxi to znamená, že transgender člověk se vírou v Boha a důsledným ponižováním se do role nést utrpení přijímá tu roli, v níž se narodil a homosexuálně orientovaný člověk se snaží přijmout heterosexualitu.

V 60tých letech 19století mělo ještě dvacet amerických států zákon o sodomii, která dovolovala kriminalizovat homosexuální chování a nejen to, jednalo se o zákony o sexuálních psychopatech, které podle chování a projevů umožňovaly justici odsuzovat neheterosexuální lidi na pět, deset let vězení a ve výjimečných případech také i na doživotí. V Pensylvánii a Kalifornii mohli být neheterosexuální lidé umisťováni až na doživotí do psychiatrických léčeben jako sexuální delikventi, ve kterých si procházeli léčbami za pomocí kastrací, lobotomií a elektrokonvulzivních a psychoanalytických terapií, jež daly za základ pozdějším konverzním terapiím (Katz, pp. 181–197.) (Adam, p. 60.) . V té době se věřilo, že lidé s odlišnou sexuální orientací nemají stejnou psychickou stabilitu jako ostatní jedinci a jsou proto pro společnost nebezpeční a mají za sebou více násilného jednání. Předpokládalo se, že většina sériových vrahů mohou být homosexuálové do té doby než psycholog Evelyn Hooker ve své knize The Adjustment of the Male Overt Homosexual tento mýtus vyvrátil. Americká psychiatrická asociace uvedla v roce 1952 homosexualitu do svého diagnostického manuálu a tím započala vlnu nesnášenlivosti.

Za vše pak mohl ČechoKanaďan Kurt Freund, který roku 1968 emigroval do Kanady, kde přišel s metodou reparativní konverzní terapie, jež jak jinak měřil pletismografií, kterou vyvinul. Postupem času došel k závěru, že homosexuála nepředělá ani pod vlivem težkých antisedativ a svých vědeckých postupů se zřekl. Jeho odkaz však mezi fundamentálními křesťany přetrvává dodnes.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1360-0443.1949.tb04502.x/abstract

O negativních účincích se dlouhodobě mluvilo a po mnoha sebevraždách lidí, kteří tuto léčbu postupovali se definitivně došlo k závěru, že nepůsobí dobře na psychické zdraví menšin, neboť byli prokazatelné vazby mezi sebevraždami a způsoby léčby i bez studií. Obejvovalo se mnoho posmrtných dopisů ve smyslu: Zkátka se zabiji, než abyste mne do toho nutili…nebo mne nepřijali.

Tým pod vedením Jacka L. Turbana publikoval na portále JAMA Psychiatry studii, ve které zkoumal 27.715 transgender dospívajících a zjistil, že konverzní reparativní terapie a veškeré snahy donutit dospívajícího přijmout pohlaví, ve kterém se narodilo provází zvýšeným rizikům sebevražd.

Což samozřejmě vyvrací tvrzení několika xenofóbních portálů včetně těch rádoby provlasteneckých včetně těch českých, které se poslední dobou začaly objevovat, že transexuální lidé jsou duševně nemocní s vyšší prevalencí mezi sociálními skupinami. Za zvýšeným rizikem úzkosti, depresí a sebevražd nemůže to, že jste transgender, ale to že vás společnost nutí do rolí, které nechcete přijmout.

Byly provedeny multivariabilní logické regresní modely, v každém modelu bylo provedeno 66 různých srovnání a aby se snížilo riziko chyby, byla provedena Bonferroniho korekce, která má sklon být maximálně konzervativní. Riziko úzkostí, depresí a sebevražd je u transgender lidí minimálně 1,5x vyšší v souvislosti s konverzními terapiemi. Studie také prokázala, že mezi nejvíce ohrožené dospívající patří dětští transgender dospívající do věku deseti let.

jamanetwork.com

PostEdit: A heleme se, infantilní pořád píší svůj blogísoulíček č: 267 a vedou si na mne složku vytřžených komentářů odněkud z kontextu, které jsem měla napsat já. Ne vše je ode mne, co vykládají. Moje názory a komenty, za kterými si stojím, jsou zde a ne na pochybných webech nízké úrovně, se kterýma nemám nic společného. Asi mne už nepřekvapuje, že kdo nemá v ČR STB složku na někoho, jakoby nebyl. Jen mne překvapuje, že takovýhle stupidi mají potřebu zmiňovat můj modrý blog a pak se cítit dotčeně.

posted under Dokumenty o TS

Email will not be published

Website example

Your Comment:

 
  • Přihlásit se