Lonely – transgender blog

Dominika byla proměněna…

Reparativní terapie, špatní LGBT rodiče a ďábelská myšlenka transgenderismu

Červen8

Ve Spojených státech to opět vře mezi psychiatry. Již nedávno, je tomu tak asi víc jak rok, jsem psala několik příspěvků na téma války psychiatrů v USA. Olej do ohně tam totiž přilévá křesťanská pediatricko-psychiatrická organizace American College of Pediatricians „ACP“, která se podobně jmenuje jako ta největší American Academy of Pediatrics „AAP“. O ACP jsem již jednou psala i zde. Problém se táhne již od roku 2002, kdy ta oficiální a největší asociace AAP zvěřejnila své stanovisko, že homosexuální rodiče nepředstavují žádné riziko pro výchovu dětí. Poté několik psychiatrů a pediatrů, kterým se toto zjištění nelíbilo, opustilo tuto organizaci a vytvořilo novou pod názvem ACP, která později začala popírat vědecká stanoviska, falšovat vědecké zprávy a zneužívat jména známých osobností. Situace došla do takového stavu, že internetový magazín PsychologyToday.com zvěřejnil před měsícem zprávu a varování o tom, jak je znepokojující, že si média pletou obě asociace a ACP tak někdy uvádí jako důvěryhodný zdroj.

transgender_children

The Southern Poverty Law Center tuto asociaci opakovaně označilo jako anti LGBT hejtovací skupinu, která podporuje falešná tvrzení, zavádějící zprávy a mimochodem také citují křesťanská ustanovení včetně zmanipulovaných amicus curiae v soudních žalobách. Pojdme si přiblížit některá hlavní stanoviska této asociace.

Reparativní léčba je dobrá myšlenka

V roce 2010 poslala ACP 14tisícům školním radám dopis, ve kterém podporovala reparativní léčbu homosexuálních a lesbických studentů. Ve svém dopise nesprávně citovali ředitele Národního institutu zdraví NIH Francis Collinse, Ph.D., který rychle odsoudil jejich snahu o prosazování reparativní terapie.

The American Academy of Pediatrics, The American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, The American Psychiatric Association ty všechny označily reparativní léčbu homosexuálů a transgenderů jako nebezpečnou a neetickou. Terapie se douhodobě ukazovala jako neúčinná a u dětí, které vyrůstaly v prostředí, jež odmítalo jejich sexuální orientaci a identitu, také jako zvyšující stimul pro riziko sebevražd a depresí.

Homosexuální rodiče jsou špatní rodiče

Téma, které dalo právě vznik této asociaci. Americká pediatrická akademie v roce 2002 vydala prohlášení s odkazy na řadu literatur, které vysvětlují, že děti homosexuálních a transgender rodičů mají stejný potenciál pro zdraví, přizpůsobení a vývoj jako u heteronormativních párů. Na to ACP reagovala vydáním zprávy, která již pod podobným novým názvem ignorovala referenční odkazy uvedené v prohlášení. Vehementně nesouhlasí s Americkou pediatrickou asociací a patnácti dalšími asociaciemi podporujícími adopce dětí.

Transgenderismus je špatný nápad

Poslední zavádějící článek zvěřejnila ACP na téma transgender dětí minulý měsíc a jímž opět rozvířila debaty o tom, co je v lékařství ještě možné tolerovat. Zda-li transgender děti nebo zavádějící lékařské zprávy. Článek ACP tvrdí, že 97,8% transgender dětí si své požadavky na změnu identity rozmyslí poté, co dosáhnou puberty. Toto tvrzení vychází ze studie z roku 1987 a hlavní problém spočívá v tom, že ve vzorku dětí nebyli žádní transgendeři a výzkumníci poukázali na to, jak jsou tyto studie chybné. Adolescenti, kteří dosáhnou puberty vykazují neměnnost a stálost jejich požadavků na přeměnu a tuto stabilitu prokazují studie jak Cohen-Kettenis 2003 tak deVries 2014. ACP ignoruje zprávy uveřejněné v časopise Pediatrics roku 2014, které dokazují, že blokátory puberty a hormonální substituce vždy vedly ke zlepšení duševního stavu dětí. Další studie z roku 2016 a 2017 dokazují, že transgender děti, které jsou podporované v jejich identitě  a je jim umožněn sociální přechod k pohlaví, ve kterém se cítí, prokazují běžnou míru úzkosti, depresí a sebehodnocení zatímco narozdíl od dětí, které nežijí v podpůrném prostředí, ty vykazují o 20% vyšší výskyt pokusů o sebevraždu. Není tomu tak, že by transgender děti byly do sociálních přechodů nuceni a tím byli poškozováni jak ACP uvádí.

Asociace ACP včera na toto upozornění vydala opět další zavádějící prohlašující zprávu uvedenou v křesťanském LifeSiteNews.com, i když v ní uvádí, že má mezi sebou také buddhisticky založené členy a která dále také uvádí že dle APA Handbook of Sexuality and Psychology (2014) se později v pubertě jako gay identifikuje 63-100% chlapců a jako lesbicky orientováných 32-50% dívek a nikoliv už jako transgendeři. Z toho ACP usuzuje, že v dospělosti se již málokdo identifikuje jako transgender, když dospívající zjistili svou sexuální orientaci. Jenomže toto tvrzení má velké ALE a to když si vezmeme tu skutečnost, že pohlavní identita respektive její nesoulad nemá co dočinění se sexuální orientací. Je zcela logické, že dítě do 11let nebude přemýšlet o své sexuální orientaci a pokud má nějaký nesoulad s pohlavní identitou, pak ho vyjádří a dovede pojmenovat jako transgender a později jako dospívající v pubertě se sexuálně vyhraní jak hetero, homosexuálně, bisexuálně nebo i asexuálně, ale to neznamená, že by upustilo od požadavků sociáního přechodu a přeměny. Na tomto blogu jsem se již několikrát zabývala sexuální orientací transgender lidí např. v článku o tom, zda-li je možné svou sexuální orientaci změnit. Sexuální orientace nic nevypovídá o tom, kdo a v jakém věku má pohlavní nesoulad. Dále pak také uvádí bez odkazu zdroje, že dospělí transgender lidé po přeměně vykazují dvojnásobnou míru deprimovanosti. O chromozomech XX a XY jako hlavních markerech určující pohlaví netřeba dál rozvádět tato mylná stanoviska ACP.

Na závěr jen musím konstatovat, že je zde zřejmá potřeba neustále psát dokola o různých nebezpečích, které vycházejí z neznalosti, vyvracet různé fámy a tím předcházet nenávistným postojům ozývající se z majoritní společnosti. Z toho také vyplývá důležitá potřeba brát větší ohled na přebírané články, aby nikoho nepoškozovaly a poukazovat na ty zmanipulované. Ostatně téma transsexuality není jediné téma, které někteří novináři zaonačují. Viz např. pro nás známý zmanipulovaný poměr Blanchardovy autogynefílie.

Comments are closed.

 
  • Přihlásit se