Lonely – transgender blog

Dominika byla proměněna…

Reparativní terapie, špatní LGBT rodiče a ďábelská myšlenka transgenderismu

Červen8

Ve Spojených státech to opět vře mezi psychiatry. Již nedávno, je tomu tak asi víc jak rok, jsem psala několik příspěvků na téma války psychiatrů v USA. Olej do ohně tam totiž přilévá křesťanská pediatricko-psychiatrická organizace American College of Pediatricians „ACP“, která se podobně jmenuje jako ta největší American Academy of Pediatrics „AAP“. O ACP jsem již jednou psala i zde. Problém se táhne již od roku 2002, kdy ta oficiální a největší asociace AAP zvěřejnila své stanovisko, že homosexuální rodiče nepředstavují žádné riziko pro výchovu dětí. Poté několik psychiatrů a pediatrů, kterým se toto zjištění nelíbilo, opustilo tuto organizaci a vytvořilo novou pod názvem ACP, která později začala popírat vědecká stanoviska, falšovat vědecké zprávy a zneužívat jména známých osobností. Situace došla do takového stavu, že internetový magazín PsychologyToday.com zvěřejnil před měsícem zprávu a varování o tom, jak je znepokojující, že si média pletou obě asociace a ACP tak někdy uvádí jako důvěryhodný zdroj.

transgender_children

The Southern Poverty Law Center tuto asociaci opakovaně označilo jako anti LGBT hejtovací skupinu, která podporuje falešná tvrzení, zavádějící zprávy a mimochodem také citují křesťanská ustanovení včetně zmanipulovaných amicus curiae v soudních žalobách. Pojdme si přiblížit některá hlavní stanoviska této asociace.

Reparativní léčba je dobrá myšlenka

V roce 2010 poslala ACP 14tisícům školním radám dopis, ve kterém podporovala reparativní léčbu homosexuálních a lesbických studentů. Ve svém dopise nesprávně citovali ředitele Národního institutu zdraví NIH Francis Collinse, Ph.D., který rychle odsoudil jejich snahu o prosazování reparativní terapie.

The American Academy of Pediatrics, The American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, The American Psychiatric Association ty všechny označily reparativní léčbu homosexuálů a transgenderů jako nebezpečnou a neetickou. Terapie se douhodobě ukazovala jako neúčinná a u dětí, které vyrůstaly v prostředí, jež odmítalo jejich sexuální orientaci a identitu, také jako zvyšující stimul pro riziko sebevražd a depresí.

Homosexuální rodiče jsou špatní rodiče

Téma, které dalo právě vznik této asociaci. Americká pediatrická akademie v roce 2002 vydala prohlášení s odkazy na řadu literatur, které vysvětlují, že děti homosexuálních a transgender rodičů mají stejný potenciál pro zdraví, přizpůsobení a vývoj jako u heteronormativních párů. Na to ACP reagovala vydáním zprávy, která již pod podobným novým názvem ignorovala referenční odkazy uvedené v prohlášení. Vehementně nesouhlasí s Americkou pediatrickou asociací a patnácti dalšími asociaciemi podporujícími adopce dětí.

Transgenderismus je špatný nápad

Poslední zavádějící článek zvěřejnila ACP na téma transgender dětí minulý měsíc a jímž opět rozvířila debaty o tom, co je v lékařství ještě možné tolerovat. Zda-li transgender děti nebo zavádějící lékařské zprávy. Článek ACP tvrdí, že 97,8% transgender dětí si své požadavky na změnu identity rozmyslí poté, co dosáhnou puberty. Toto tvrzení vychází ze studie z roku 1987 a hlavní problém spočívá v tom, že ve vzorku dětí nebyli žádní transgendeři a výzkumníci poukázali na to, jak jsou tyto studie chybné. Adolescenti, kteří dosáhnou puberty vykazují neměnnost a stálost jejich požadavků na přeměnu a tuto stabilitu prokazují studie jak Cohen-Kettenis 2003 tak deVries 2014. ACP ignoruje zprávy uveřejněné v časopise Pediatrics roku 2014, které dokazují, že blokátory puberty a hormonální substituce vždy vedly ke zlepšení duševního stavu dětí. Další studie z roku 2016 a 2017 dokazují, že transgender děti, které jsou podporované v jejich identitě  a je jim umožněn sociální přechod k pohlaví, ve kterém se cítí, prokazují běžnou míru úzkosti, depresí a sebehodnocení zatímco narozdíl od dětí, které nežijí v podpůrném prostředí, ty vykazují o 20% vyšší výskyt pokusů o sebevraždu. Není tomu tak, že by transgender děti byly do sociálních přechodů nuceni a tím byli poškozováni jak ACP uvádí.

Asociace ACP včera na toto upozornění vydala opět další zavádějící prohlašující zprávu uvedenou v křesťanském LifeSiteNews.com, i když v ní uvádí, že má mezi sebou také buddhisticky založené členy a která dále také uvádí že dle APA Handbook of Sexuality and Psychology (2014) se později v pubertě jako gay identifikuje 63-100% chlapců a jako lesbicky orientováných 32-50% dívek a nikoliv už jako transgendeři. Z toho ACP usuzuje, že v dospělosti se již málokdo identifikuje jako transgender, když dospívající zjistili svou sexuální orientaci. Jenomže toto tvrzení má velké ALE a to když si vezmeme tu skutečnost, že pohlavní identita respektive její nesoulad nemá co dočinění se sexuální orientací. Je zcela logické, že dítě do 11let nebude přemýšlet o své sexuální orientaci a pokud má nějaký nesoulad s pohlavní identitou, pak ho vyjádří a dovede pojmenovat jako transgender a později jako dospívající v pubertě se sexuálně vyhraní jak hetero, homosexuálně, bisexuálně nebo i asexuálně, ale to neznamená, že by upustilo od požadavků sociáního přechodu a přeměny. Na tomto blogu jsem se již několikrát zabývala sexuální orientací transgender lidí např. v článku o tom, zda-li je možné svou sexuální orientaci změnit. Sexuální orientace nic nevypovídá o tom, kdo a v jakém věku má pohlavní nesoulad. Dále pak také uvádí bez odkazu zdroje, že dospělí transgender lidé po přeměně vykazují dvojnásobnou míru deprimovanosti. O chromozomech XX a XY jako hlavních markerech určující pohlaví netřeba dál rozvádět tato mylná stanoviska ACP.

Na závěr jen musím konstatovat, že je zde zřejmá potřeba neustále psát dokola o různých nebezpečích, které vycházejí z neznalosti, vyvracet různé fámy a tím předcházet nenávistným postojům ozývající se z majoritní společnosti. Z toho také vyplývá důležitá potřeba brát větší ohled na přebírané články, aby nikoho nepoškozovaly a poukazovat na ty zmanipulované. Ostatně téma transsexuality není jediné téma, které někteří novináři zaonačují. Viz např. pro nás známý zmanipulovaný poměr Blanchardovy autogynefílie.

Email will not be published

Website example

Your Comment:

 
  • Přihlásit se