Lonely – transgender blog

Dominika byla proměněna…

Srovnání evropských zemí vůči LGBT právům

Květen15

Organizace ILGA Europe jako každý rok vydala svoje srovnání LGBT práv, který oficiálně předevčírem představila v Oslu na každoročním fóru proti homofóbii a transfóbii. ILGA každoročně představuje svou Duhovou mapu podle škály přípustných zákonů a politik v jednotlivých 49ti zemích Evropy, přičemž za posledních deset let tato organizace poprvé zaznamenává celkový posun zpět.

Např. Polsko přestalo poskytovat pomoc pro asistovanou reprodukci svobodným ženám, Bulharsko odstranilo všechny právní možnosti pro změnu jména v souvislosti se změnou pohlaví, Srbsko a Kosovo odstoupilo od svých antidiskriminačních plánů, Arménie, Turecko a Azerbajdžán neudělali žádný pokrok v rozvoji lidských práv. Na výši žebříčku se nyní naopak nachází státy jako Malta, Belgie a Lucembursko, které ještě minulý rok zastávalo 20. místo.

Jak vzniká takový žebříček, to ILGA uvedla ve svém prohlášení na internetových stránkách. 25% zahrnuje rovnost a nediskriminační témata mezi které patří zaměstnanost, vzdělanost, služby, zdraví apod., 20% zaujímá rodinný život, 20% odolnost proti nenávistným činům, 20% právní uznání LGBT osob, 8% náleží veřejnému životu, ve kterém zastánci LGBT práv nejsou ohrožováni ve své činnosti, veřejné akce nejsou v rozporu s ostatními pravidly a zákony, LGBT sdružení nejsou v rozporu se tamními zákony, 7% pak přikládá váhu azylovému řízení.

Česká republika se tak díky své několikaleté nečinnosti dostává za Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu, Srbsko, Kosovo či dokonce za muslimskou Albánii ve svém vztahu k LGBT lidem.

Právě muslimská Albánie je co do rozsahu práv podobná ČR. Poskytuje o něco více avšak téměř stejný rozsah práv v oblastech antidiskriminačních zákonů. Zatímco nepodporuje podporu rodinného života nebo uznání pohlavní identifikace, dohání rozdíl odsuzováním nenávistných činů, které narozdíl od ní v ČR absentují.

ILGA-Europe ČR mapa

ILGA-Europe ČR PDF report

V ČR vyzdvihuje ILGA organizace návrh na zrovnoprávnění manželství pro všechny páry bez ohledu na sexuální orientaci, návrh zákona o osvojení dětí mezi páry a druhými rodiči a dále pak prozatím jen procesní snahu o genderové sebeurčení.

Uvedené statistiky jsou pouze legislativní a formální, kdy neodráží celkovou náladu ve společnosti. Např. na Slovensku 60% Slováků nezná žádného homosexuála a přitom 49% z nich by žádného homosexuála za souseda nechtěla a zrovna 84% Slováků, co nějakého znají má s homosexuály pozitivní nebo neutrální zkušenost. Z toho lze vypočítat, že 41% Slováků je stále ovlivněno předsudky. Tyto statistiky jsou však zajímavé především tím, že dávají ucelený přehled o tom, jakým směrem se společnost bude ubírat. Vychází z toho, že většina nás jinak akceptovat chce a uznává že jsme na svých právech kráceni, přičemž je stát od státu jak by se dala ona většina posuzovat, zcela jistě katolické země v občanských právech předhánějí muslimské a takoví ti běžní neutrální Evropané se o trochu více radikalizují.

posted under Dokumenty o TS
2 komentáře to

“Srovnání evropských zemí vůči LGBT právům”

 1. On Květen 16th, 2019 at 0:33 :-) Says:

  Otázka je proč se ti „běžní“ Češi radikalizují a vymezují se stále stejně konstantně vůči LGBTI lidem, a nedochází k posunu v právech a k mnohem lepšímu přijímání LGBTI lidí těmi „běžnými“ Čechy?
  Protože se ti „běžní“ Češi bojí o své jistoty a o své „love / money“, že je o tyto jistoty připraví právě LGBTI lidé, společně s dalšími diskriminovanými menšinami?
  A nebo se ti „běžní“ Češi bojí protože mají tak nízká IQ, a někteří parchanti kteří z toho politicky těží, dokáží ty „běžné“ Čechy snadno ovlivňovat a manipulovat s nimi?

  V Česku je stále zbytečně moc „ŠVEJKŮ“, a o to méně přemýšlivých „ČAPKŮ“

 2. On Květen 16th, 2019 at 23:21 :-) Says:

  Rozdílnou právní a politickou situaci v oblasti lidských práv LGBTI lidí v Evropě lze přeneseně přirovnat k aktuálně diskutované rozdílné kvalitě potravin v Evropě.

  Jasná věc. Politicky v tomto státě budeme řešit jenom to, co se nám zrovna politicky hodí, avšak ani za boha nebudeme řešit to, co je potřeba řešit.
  Jak jinak, metoda řešení problémů tzv. dlouhodobým „vyhníváním“ se v tomto státě osvědčila, že? Tak proč to takto nepraktikovat i nadále, i na těch LGBTI.

Email will not be published

Website example

Your Comment:

 
 • Přihlásit se