Lonely – transgender blog

Dominika byla proměněna…

TS, geny, hormony a proteiny IV. – Antiandrogeny

Červenec25

Před tím, než si přečtete tento článek přečtěte také:

Způsob užití estrogenů
Moje hladiny hormonů po 7mi měsících
Transsexualita a geny
Alpha receptory nereagují na fytoestrogeny
O KissPeptinu
Úvod do hormonů

Kde se testosteron bere:

Testosteron je Androgenní steroidní hormon vznikající v Leydigových buňkách, je odvozen z progesteronu a vzniká uhlíkovými úpravami molekul cholesterolu. Jeho tvorba v těle je z 66-95 procety zajišťována právě ve varlatech(testes) a zbytek tvoří nadledvinky, zpravidla se uvádí poměr 2:1. Androgeny jsou jimi vylučovány přímo do krve, kde jsou vázány na globulin SHBG, odkud se buď dál vážou na jaderné receptory v případě mužů nebo je u žen měněn na estrogeny, které zpětně difundují do Leydigových buněk. Protože androgeny procházejí krevním řečištěm, jsou metabolizovány v játrech a jejich metabolity jsou následně vylučovány močí. Největší zátěž játrům při substituční terapii nezpůsobují estrogeny samotné, jak jsem uvedla v článku o způsobech užívání estrogenů, ale největší zátěž jim způsobuje vylučování metabolitů androgenů(testosteronu). S čímž jsou spojené různé nežádoucí účinky jako běžně zvýšená potivost, kdy se minerály nevyloučí močí a vylučují se tak potem. A protože se 40 procent potu vylučuje hlavou, měníme se v ufuněná a nepřitažlivá monstra 😀 Sama s tím mám občas velký problém. S nedostatkem minerálů je souvislost i se zvýšenou únavou, proto při jakékoliv hormonální substituční terapii nezapomeňte na každodenní doplňování minerálů.

Antiandrogeny metabolizovány játry nejsou, což u mne na začátku substituční(nahrazující) terapie vedlo k tomu, že tabletu androcuru užívám Per OS(běžně spolknu) a není potřeba zde cokoliv vymýšlet, všechny antiandrogeny fungují spolehlivě tak, jak uvedu níže.

Aldosteron, dehydroepiandrosteron, zkráceně DHEA, je hormon vznikající v kůře nadledvin. V podstatě se jedná o nejméně účinnou formu testosteronu, která primárně řídí vylučovací mechanismus a s jeho nadbytkem ztrátu minerálů převážně draslíku a volných iontů vodíku. Neplní tedy hlavní roli steroidního hormonu jako je tomu v případě testosteronu, ale je to především mineralokortikoid, který se enzymy může měnit na účinnější formy steroidních hormonů. Jeho syntéza je řízena pomocí ACTH z podvěsku mozkového a jeho poločas rozpadu je velmi krátký cca 20 minut, tedy se v těle vytváří neustále.

5-α-dihydrotestosteron je vlastní 5x účinější forma testosteronu, která vzniká v semenných váčcích, prostatě, zevních genitáliích, kůži a váčcích ochlupení za pomocí katabolického enzymu. Tj. ze základů chemie základní školy znamená to, že změní zdroj, aniž by sám původce katabolizace byl změněn. Tento enzym je příznačný jak pro ženy tak pro muže. Vzniká u většiny savců a u člověka hraje největší roli v diferenciaci zevního genitálu a sekundárních pohlavních znaků. Toto je hodně důležité znát, proč někdy ke změnám dochází a někdy ne, i malé množství méně neúčinného aldosteronu může napáchat velké škody a nebo naopak. Antiandrogenní látky mohou v těchto tkáních působit buď proti množství přeměňovaného testosteronu nebo mohou snižovat působnost katalyzátorů. Obojí má v průběhu přeměny své místo. Viz níže.

K antiandrogenním látkám:

Chlormadinon-acetát, cyproteron-acetát(Androcur) a dienogest jsou silnými, perorálně účinnými gestageny, které mají antiandrogenní účinky a s částečnou androgenní aktivitou. Působí především tak, že blokují receptory androgenů v cílových orgánech, ale také snižují aktivitu kůže a 5alpha-reduktázy, enzymu odpovědného za konverzi testosteronu(ale i aldosteronu) na silnější androgen, 5alpha-dihydrotestosteronu, v mazových žlázách a vlasových folikulech. Chlormadinonacetát a cyproteron-acetát také potlačuje sekreci gonadotropinu, čímž se sníží ovariální a adrenální produkce androgenů.

Post-The-Endocrine-Journey-1

Všechny tyto látky působí jako vysoce účinná antikoncepce jak u žen tak i u TS lidí v přeměně. V roce 2003 bylo výzkumem ve Francii v Lyonu zjištěno, že antikoncepční pilulky s 2mg Chlormadinon-acetátem nebo cyproteron-acetátem a 35ug ethinylestradiolem vykazují u 80 procent žen zlepšení v chronicky povislé kůže pleti, u 59 – 70procent žen zlepšení v boji s akné, u 36procent zlepšení hirstuismu a až u 86procent s hirstuismem spojenou alopecií. Aby jsme byly tak nějak samy k sobě soudné a neočekávaly zázraky od blokátorů, tak mnoho od nich opravdu čekat nemůžeme než v tom boji s lepší pletí a omezením plochy a síly ochupení a růstu vousů, v lepších případech i změnu tvorby a ukládání tělesného tuku.

Rozumějte tomu tak, že i ženy si v nadledvinkách vytváří formu testosteronu, byť v malém množství a méně účinném a ten poté enzymy v kůži může být přeměňován na jeho silnější formu, která ve váčcích chloupků a vlasů působí nežádoucím účinkem jako je řídnutí vlasů nebo tmavnutí chloupků a také zvyšuje mazivost pleti a silné akné.

Které léky mají antiandrogenní účinky, jsou jimi:

1) Orálně podávané antikoncepční pilulky obsahující ethinylestradiol (estrogen) a antiandrogenní progesteron. Patří mezi ně cyproteronacetát (co-cyprindiol nebo Diane -35, Estelle 35 a GINET-84), drospirenon (Yasmin, Yaz) nebo dienogest (Valette).

2) Nízké dávky kombinované perorální antikoncepce s minimálním účinkem androgenů. Ty obsahují ethinylestrodiol a desorgestrel, gestoden nebo norgestimát.

3) Spironolakton 25-200 mg denně (Aldactone, Spirotone, Spiractin), který je nejúčinější u žen ve věku nad 30 let, kdy hladina estrogenů začíná klesat.

4) Samotný cyproteronacetát 50-200 mg (Androcur, Procur, Siterone – k dispozici pouze na Novém Zélandu jen na lékařský předpis). Tento silný anti-androgen se obvykle užívá ve dnech 1ho až 10ho dne menstruačního cyklu.

5) Flutamid 250-500 mg denně. Ten se obvykle používá jako hormonální antineoplastikum u mužů s rakovinou prostaty. Může způsobit hepatitidu a neměl by být použit u kožních poruch.

Při substituční HRT v přeměně se asi setkáte pouze s bodem 3. a 4. dále však:

A) Byť jsem zde vysvětlila, že progestační acetát bodu 3) má antiandrogení účinky, tak u samotného progesteronu tomu tak neplatí.

Prekurzorem všech steroidů je cholesterol, který je esterifikován v tukových kapénkách a poté hydroxylázou uvolňován a odštěpován na pregnenolon, v endoplasmatickém retikulu HER je hydrogenován na progesteron a v mitochondriích je hydrolyzován na kortikosteron, který je v nadledvinkách finálně přeměněn na aldesteron. A to platí jak pro ženy tak pro muže, i když si muži přirozeně progesteron nevyrábí.

U TS žen je s příjmem čistého progesteronu tělu dodávána progestační látka, která se mění na aldosteron, ale v mužském těle není dál měněna na estrogen a tak aldosteron v něm zůstává ve větším množství. Nelze zde také korigovat poměr mezi progesteronem a estrogeny.

Účinky progesteronu nejsou antiandrogynní, jsou laktační a mají vliv na vývoj plodu. U žen má svou roli v ovulačním cyklu a po porodu. Navíc snižuje účinky samotných estrogenů, aby se jednotlivé fáze mohly střídat. V ženském těle cyklicky progesteron snižuje účinky estrogenů a estrogeny zároveň inhibují(snižují) vznik progesteronu, brání se jim. Pro TS ženy v přeměně jsou účinky progesteronu absolutně nežádoucí kvůli chybějícím orgánům.

Laicky vysvětleno je tomu tak, že vyšší užívání progesteronu sice sníží velikost nadledvinek a sníží i tím tvorbu toho méně účinného aldosteronu, avšak s jeho větším množství sníží tím také účinky estrogenů námi přijímaných v tabletách a vůbec neovlivní funkci tvorby testosteronu ve varlatech v Leydigových buňkách a to z jednoduchého důvodu, protože k tomu není uzpůsoben. Vzhledem k tomu, že účinnost aldosteronu je běžně malá oproti testosteronu a jeho tvorba je max. z jedné třetiny, může dojít u TS žen k převýšení u androgenních účinků(snížení funkce estogenů) progesteronu nad antiandrogynními(snížení tvorby aldosteronu bez vlivu na testosteron). Nad antiandrogynními účinky progesteronu se dá uvažovat jen pouze v případě, že se jedná o ženu v cyklu, post-op transsexuální ženu nebo v případě kombinování léků účinou látkou bodu 4)

Pozn.: v případě poruchy jater, vyššího účinku antiandrogenů nebo vyššího poměru progesteronu vůči estrogenu, zůstává v těle vyšší množství nezpracovaného cholesterolu.

B) Spironolakton je draslík šetřící diuretikum, používáné jako léčivo po srdečním selhání, onemocnění jater a vysokém krevním tlaku. Jako každé diuretikum ten draslík a volné minerály stejně spotřebovává víc než je obvyklé. Bylo však také zjištěno, že je užitečný v boji proti hirsutismu a akné, jelikož má anti-androgenní vlastnosti. Spironolakton působí zejména tím, že blokuje receptory androgenu, ale neblokuje tvorbu androgenů jako takových.

Dávka spironolaktonu se obvykle pomalu zvýšuje na 25-200 mg denně, přijímána nejvíce v noci.

Vedlejší účinky spironolaktonu způsobují:

Nevolnost, průjem
Ospalost (možná kvůli vysoké hladině draslíku v krvi)
Bolesti hlavy a závratě
Nepravidelný menstruační cyklus včetně zvýšené frekvence menstruace, krvácení v
polovině měsíce nebo úplné ukončení období(amenorea)
Bolest prsou

Spironolakton je diuretikum, není látkou příbuznou progesteronu a není tedy progestačním antiandrogenem, proto také působí jen proti účinkům
aldosteronua a testosteronu před jeho přeměnou na silnější formu. Jako účinnou náhradu za cyproteronacetát ho lze považovat jen u hormonální antikoncepce u žen nebo až v případě post-op transsexuálních žen. Působí pouze proti aktivitě 5alpha-reduktáze, tedy spolehlivě působí proti nadměrnému ochlupení. To ale však nevylučuje, že by u pre-op TS žen neměl být jako primární lék cyproteronacetát nebo kombinace obou, hlavně kvůli tomu, že androgenní účinky nejsou jen pouze v těch tělesných oblastech ochlupení. Nemá asi smysl o něm uvažovat v době, kdy se pořád stále v testes tvoří největší množství testosteronu, i když jako doplňující látka může být velmi účinná.

C) Jestli jsem před chvílí psala o tom, že antiandrogeny mají 36procentní účinek v boji proti hirstuismu, tak látka cyproteronacetát z Androcuru má tento účinek až 70 procentní a to kvůli tomu, že se jedná o progestační antiandrogen. Je to látka, která antiandrogyně působí na úrovni endoplasmatického retikula a v době ještě dříve, než k syntéze aldosteronu nebo testosteronu dojde, tedy ničí jejich příčinu vzniku oproti spironolaktonu, který tlumí až jeho účinky.

Navíc snižuje účinek běžně vytvářeného testosteronu v Leydigových buňkách, kterého je v počátku přeměny a v době pre-op maximum, což je asi to nejdůležitější, co TS člověk na začátku přeměny potřebuje, snížit tvorbu testosteronu z testes. Jelikož se jedná o látku příbuznou progesteronu, dostává se krví všude. Z vlastní zkušenosti, protože působí na úrovni mezi podvěskem mozkovým a varlaty a také i mezi nadledvinkami, znepřístupní tato látka vzniku skutečně veškerého testosteronu, který si tělo pak vytváří, tedy ničí vše, co by k vzniku testosteronu a jeho následným účinkům mohlo vést. Pro nás to tedy znamená žádné DALŠÍ androgynní účinky. Odpadem je pak volný cholesterol.

Cyproteronacetát je sice zázračná látka pro TS lidi, ale za to však velmi nebezpečná pro dlouhodobé užití:

Jeho Vedlejšími účinky mohou být nezhoubné i zhoubné nádory jater, jaterní toxicita, nezhoubné nádory mozku, snížení/zvýšení libida, zvýšení hmotnosti, neklid, zvýšená únava, depresivní nálady. Jestli jste měli deprese z toho, že se situace s gender disphorií nedá dál zvládat, pak by stálo za úvahu léčit dříve depresi, než začít přeměnu za pomoci Cyproteronacetátu, opět odkáži na knihu Transsexualita a jiné poruchy identity, kde je to i doporučeno a má to zde své opodstatnění.

K té 50ce androcuru, je to dvojnásobná dávka vůči té, u které byl hlášen výskyt nezhoubných nádorů mozku a je zde v příbalovém letáku doporučení neužívat androcur po dobu několika let. Je celkem pro mne logické podstoupit úplnou nebo částečnou přeměnu MtF a tím i úřední zakončení a léky jako jsou androcur vysadit a nahradit jinými pro ženy běžnými nebo ho alespoň výrazně omezit. Což po SRS udělám.

Otázkou u post-op transsexuálních žen může být, jestli tlumit androgenní účinky ještě dříve, než je zpracován cholesterol za pomocí cyproteronacetátu a volněho pak nechat pobíhat v krevním řečišti nebo až poté, co je vytvořen androgen, tak pak až tlumit jeho účinek pomocí spironolaktonu. Asi bych sama za sebe zastala tento názor: Cyproteronacetát je prozatím nejúčinější látkou v boji proti androgenům a v době u pre-op žen, kdy jsou účinky androgenů potlačeny a zároveň s ohledem na věk vráceny do přijatelné míry, tedy vzhledově je TS člověk pro své okolí přijatelným a také k SRS nebo orchiektomii došlo, je ta správná doba cyproteronacetát snížit, vysadit, nahradit něčím jiným. A to vše bez ohledu na to, že existují státy jako třeba USA, kde je jsou tyto silné formy plně zakázány nebo pouze povoleny jen některé formy jako Nový Zéland.  Pro běžné ženy, které užívají hormonální antikoncepci na bázi cyproteronacetátu se také doporučuje týdenní vynechání v průběhu měsíčního menstruačního cyklu, ale musíme brát také v potaz to, že i u nich se nejedná o denní hodnoty 50-100mg cyproternacetátu ale jen 2mg ve spojení s estrogeny podle bodu 1).

Zajímavé zjištění: 2:1 v tvorbě testosteronu je poměr udávaný u žen, kdy jednu třetinu testosteronu tvoří nadledvinky. U mužů je běžně testosteron z nadledvinek tvořen v rozmezí 1-2procent, běžně se uvádí minimum 5procent. Proto tedy všude uvádím poměr testes vs. nadledvinky dvě třetiny až 95procent ku zbytku. Když si srovnám své hodnoty po sedmi měsísích a vynásobím je třemi, dostanu spodní hranici tvorby u žen a opravdu to souhlasí s cca 3-5procenty mých původních hodnot. A z toho mi vyplyne zajímavý závěr:  Spironolakton působí hlavně proti účinkům aldosteronu a cyproteronacetát by měl tedy působit nejvíce proti tvorbě testosteronu v testes. Obojí jsou to látky s jinou oblastí působnosti a těžké by bylo asi spoléhat pouze na spironolakton ve fázi pre-op, kde se toho testosteronu vytváří nejvíce.

Steroid_Hormone_Pathway_Testosterone

Poznámka nakonec

Tento článek jsem si nechávala jako poslední v kategorii psaní o hormonech a přiznám se, že doposud jsem nevěděla jaký k tomu mám zaujmout postavení, abych vám to mohla vůbec podat bez toho, aniž by mne někdo z vás později žaloval z nějakého navádění. Své si vím již od začátku HRT, ale nemohu to přeci přes všechny ty výše zmíněné nežádoucí účinky vám všem prohlásit za spasitelné. Podle pámbíčkářů je veškerá hormonální antikoncepce a substituční terapie špatná, berte to tak, že to může být zkrátka pravda, ale i nemusí. Sama za sebe nevidím problém v tom, když riziko nezhoubného nádoru mozku na rok-dva risknu vůči tomu, kým už řadu let chci být, protože jsem s tím byla smířená už před zahájením substituční léčby. Tento článek není doporučením a nedoporučuje žádné léky v HRT ani zde uvedené. Cyproteronacetát je sfinstvo v substituční léčbě, avšak subjektivně prozatím komplexně nejúčinější. Po SRS, až přijdu o ten hlavní zdroj testosteronu ho buď omezím nebo nahradím něčím jiným, dlouhodobě s ním nepočítám. Logicky u post-op není potřeba přijímat tak velké množství antiandrogenů.

Berte to tak, že celá přeměna je vyústěním stavu, který nám nevyhovoval a díky tomu riskujeme defacto vlastně úplně vše, co máme a nejen to zdraví. Kdo nezažil nepochopí.

Dihydrosteron_a_inhibitory

9 komentářů to

“TS, geny, hormony a proteiny IV. – Antiandrogeny”

 1. On Červenec 26th, 2015 at 0:59 Anonym Says:

  Nevím proč ty nadávky na progesteron, je dost trans, které mají zkušenosti i s feminizací obličeje – estrogen nezabíral přidali progesteron a výsledky jsou znatelné.
  I to psal někdě lékař na svých, že pokud nemá efekt estradiol má se přidat progesteron. Určitě jdou vyhledat 🙂 Ale tu na fóru píše zkušenosti:

  forum.transgenderzone.com/viewtopic.php?t=3679#.VbQTbtLtmko

  Také působí na tkáně, mění rozložení tuku a tak se bude mění ti obličej. Ona je také možnost, že změny probíhají jen po androcuru – snížení testosteronu a zároven zvýšení progesteronu, takže ve skutečnosti třeba žádný efekt podávaný estradiol nemá.

 2. On Červenec 26th, 2015 at 8:08 Dominika Says:

  Přečti si, prosím tě, ten dokument, co tam je zmíněný. Někdy mám pocit, že někteří jen něco plácnou a dál už nečtou.

  Na stránce 3. jsou fakta o progesteronu:
  Dydrogesterone – čistý progestin – nejméně androgenní = méně ale přeci androgenní
  Drospirenone – derivát spironolactonu – antiandrogen
  Cyproteron acetát – syntetický progesteron – antiandrogen

  Dodám k tomu, že čisté progestiny mají hlavně gestagenní účinky, nejsou to androgeny ani antiandrogeny, proto také tvrdím, že jsou v proměně spíše nežádoucí.
  http://www.wikiskripta.eu/index.php/Gestageny

  PS: na nic nenadávám. Uvádím fakta, že u progesteronu převáží jeho lehce androgenní účinky a omezí i účinky estrogenů, navíc je to zdroj aldosteronu a antiandrogen je pouze jeho syntetická forma.

 3. On Červenec 26th, 2015 at 8:25 Ezechiel2517 Says:

  “ žádný efekt podávaný estradiol nemá“
  Logicky ts které neberou androcur ( celé USA) tak mají efekty jen v důsledku estrogenů.

 4. On Červenec 26th, 2015 at 8:38 Anonym Says:

  Ezechiel2517 : V USA Spironolakton + podávají i progesteron, takže to udělá více než u nás androcur? 🙂 Navíc mají i estradiol ve vyšších dávkách a třeba berou i účinější estron.

  Dominika: Jo jen, že jsi tu potřebu nadávat na progesteron našla až v poslední době 🙂

 5. On Červenec 26th, 2015 at 8:55 Dominika Says:

  V USA se nepodává progesteron ani Cyproteron acetát, ale medroxyprogesteronacetát, OPĚT syntetický acetát progestinu. Píšu o tom, že syntetické acetáty progesteronu mají ty antiandrogenní účinky, ale progesteron NE, proto to rozlišuji.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Medroxyprogesterone_acetate

  Samozřejmě ve spojení se spironolaktonem

  PS: Tohle je celý seriál o hormonech a ještě mi zakazuj o čem mám psát.

 6. On Červenec 26th, 2015 at 8:59 Ezechiel2517 Says:

  @Roxana: ale ty, co berou jen spironalakton a estrogenem tak žádný progesteron nemají, a mění se stejně.
  Navíc androcur má jiný druh progesteronu, viz Dominika víše.
  Zas na druhou stranu tohle píšou na wikisriptech (pochopil jsem, že o pregestenech obecně)
  „Signifikantně ovlivňují metabolismus cukrů a stimulují ukládání tuků.“
  Ale nevím, jestli tohle pomůže nebo ne. Nepíšou kam se bude ten tuk ukládat. 😉

 7. On Červenec 26th, 2015 at 9:07 Anonym Says:

  Ezechiel2517 : na stránkách doporučené HRT nějákýho seznamu, to tam bylo. Co používají v USA nejčastěji? Těžko říci 🙂 ale rozhodně není vyjímkou nasazení progesteronu…

  Samozřejmě progsteron má vliv na tkáně po celém těle, takže to efekt má. Působení estradilu + progesteronu na tkáně bude určitě lepší než jen samotného estradiolu.

 8. On Červenec 26th, 2015 at 9:17 Dominika Says:

  A stejně si budeš mlít tu svou. Proč si o tom nezaložíš blog a nevypíšeš ty svoje zkušenosti tam?

 9. On Srpen 5th, 2015 at 23:35 Ezechiel2517 Says:

  Opravuju poslední příspěvek, i když je to už s křížkem po funuse. Místo spironalaktonu měl být Flutamide.
  Protože aspoň podle en wikipedie ten spironalakton přecijen s progestiny příbuzný je.

 
 • Přihlásit se