Lonely – transgender blog

Dominika byla proměněna…

WHA dnes přijímá ICD11

Květen27

Minulý rok v květnu Světová zdravotnická organizace WHO ve své finální verzi uvedla novou revizi klasifikace nemocí ICD11. Již rok tedy není transsexualita touto organizací považována za duševní onemocnění a i když se nejednalo o závazný dokument, lze se na něj odkazovat při podobných závěrech, neboť je to ta samá organizace, která vydala své předchozí verze klasifikace nemocí a která tu starou pouze tímto revidovala a přijala za vlastní. WHO je na svůj dokument čítající 55tisíc druhů nemocí náležitě pyšná.

Svou finální verzi WHO zaslala Světovému zdravotnickému schromáždění WHA a dnešního dne v Ženevě na svém každoročním a 72. kongresu všechny státy tuto verzi přijímají a nic nenasvědčuje tomu, že by přijata nebyla a tímto se také pro všechy státy stává závaznou. Zároveň nastává stejný proces jako při ratifikaci ostatních mezinárodních úmluv a i v případě odmítnutí zůstává právně platný v nejvyšších instancích.

Diagnóza transsexuality z ní zcela vymizela. Nenachází se mezi duševními nemocemi a není ani nikde jinde. Zůstal v ní pouze genderový nesoulad u dětí v kategorii sexuálního zdraví, u kterého jen pouhý nesoulad není ještě znakem pro přiřazení diagnozy pod označením HA41.

Podle nápovědy k ICD11, která byla postupně doplňována by se veškeré požadavky transgender lidí směřující k společenskému přeřazení měly označovat novou diagnózou QB8Y, jež znamená „Kontaktování poskytovatele zdravotnických služeb pro jiné specifické chirurgické zákroky“ Pod touto kapitolou jsou popsány všechny stavy, kdy člověk musí navštívit zdravotnické zařízení, aniž by byl nemocný nebo zraněný. To může být buď např. při očkování nebo při darování krve apod. nebo je v tomto případě přítomna nějaká okolnost či problém, který ovlivňuje zdraví člověka, ale samo o sobě se přímo o nemoc nejedná.

PS: Omlouvám se, pokud píšu jako tatar, ale člověk si odvyká mluvit a psát.

11 komentářů to

“WHA dnes přijímá ICD11”

 1. On Květen 27th, 2019 at 13:50 :-) Says:

  Vezme tuto skutečnost už konečně česká sexuologie / psychiatrie a české státní instituce patřičně na zřetel jako nezpochybnitelný fakt, a nebo se zde budou muset poslouchat donekonečna staré struktury sexuologů a psychiatrů, které touží být autoritami za každou cenu a rozhodovat si o lidech jak to jim vyhovuje?

 2. On Květen 27th, 2019 at 14:37 :-) Says:

  Po případném vystoupení jakéhokoliv státu z Evropské Unie, a nebo rozpadu Evropské Unie, mohou nastat ze stran odpůrců EU, či jiných extrémistů z řad obyvatelstva, nenávistné štvanice proti LGBT+ lidem. Snaha těchto extrémistů bude zničit / dehumanizovat LGBT+ lidi, tak aby LGBT+ byli v takovéto společnosti jen jako podřadní a měnécení, a ve zcela slabé pozici bez jakýchkoliv práv na svoji odlišnost, potřeby a existenci.

  Příklad: V UK sílí nenávist nevzdělanců a fanatických šílenců a extrémistů, kteří nazývají LGBT+ lidi > šílenci.
  https://www.pinknews.co.uk/2019/05/27/ann-widdecombe-european-elections-2019-results-brexit-party/?utm_source=Facebook&utm_medium=Buffer&utm_campaign=PN&fbclid=IwAR2Qdll33wAHjpvb9xq9oPNe3CWbjkrWK7h_XyypQNv4AVQ8R9e1nCarG_E

  LGBT+ si musejí největší pozor dávat na lidi, kteří jsou nesnášenliví a nepřátelští právě vůči LGBT+ lidem, a mají tendence a snahu dostat se k moci a s LGBT+ lidmi zatočit / skoncovat. Takových lidí se musí LGBT+ lidé nejvíce obávat a nepodceňovat situaci ve společnosti.

 3. On Květen 28th, 2019 at 15:26 :-) Says:

  Může to v Evropě skončit i takto, pokud nebudeme obezřetní, prozíraví a neustále ve střehu proti lidskému zlu:

  https://a2larm.cz/2019/05/den-proti-homofobii-se-v-gruzii-stal-dnem-homofobie/?fbclid=IwAR24i6p3sI6grujGhomRmzc6u4Uo0mIx4D5j–enjZZWs-arTgs4ebBMiFE

  Fanatici se středověkým nehumánním myšlením proti lidem, kteří touží žít současným humánním způsobem života!

  Den homofobie v Gruzii, homofobní svinstvo, fanatičtí homofobové v akci proti mírumilovným lidem.

 4. On Červen 1st, 2019 at 9:44 Eliška Liška Says:

  Rozumím. Teď už máme, co jsme chtěli, pacienti si budou platit hormony sami, protože kde není transsexualita, nejsou ani hormony.

  Teď když máme, co jsme chtěli, do rachoty zvesela! https://www.youtube.com/watch?v=fH8tpq9Cgik

 5. On Červen 1st, 2019 at 10:58 Dominika Says:

  Sama víš, že hormony se běžně píší i na DG mimo transsexualitu a pro transgendery platí DG, co jsem uvedla viz doporučení WHO.

 6. On Červen 1st, 2019 at 11:27 Eliška Liška Says:

  Popravdě tuto zkušenost osobně nemám: přestože už jsem prostě holčička, gynekoložka i obvoďačka stále setrvačně do všech dokumentů propisují dál a dál F64.0… ale všem je nám to vlastně tak trochu jedno, překvapivě jsem se setkala v lékařské obci pouze třikrát s tím, že by na to nějaký doktor reagoval opravdu špatně. Jednou to byl můj BÝVALÝ obvoďák, velký křesťan, který si z toho dělal vysloveně legraci (Jak vás mám oslovovat dneska?), podruhé nějaký zapomenutý chirurg, který mi řešil během tranzice kýlu a potřetí sám velký endokrinolog prof. Rajko Doleček (nejdřív mi nabídl židli, byl velmi zdvořilý, ale po zjištění, s čím za ním jdu, měl najednou z minuty na minutu velmi nelaskavě hrozně moc práce, ať si jdu jinam a ať si takové nápady rozmyslím). Vše před cca 10 lety. Od té doby jsou všichni další doktoři úpa fpoho. Asi to nějak souvisí s vystupováním pacienta? To se u mě od té doby nakonec taky posunulo… popravdě tak, že jsem zase UBRALA ženskosti… taky on na to u staré babizny nikdo není zvědavý, že. Od doby přeměny jsem překročila hranici, kdy jsem ještě s chlapama mohla hrát na schovávanou.

  Takže s ICD11 teda budeme muset začít přemýšlet nad nějakým novým označením.

 7. On Červen 1st, 2019 at 11:34 Dominika Says:

  JJ, četla jsem od tebe jedno, jak ti ta návštěva dopadla ještě na hranolkách.

  To nové označení tam už je pro pre-op QB8Y a pak post-op buď u ní zůstaneme nebo k nám endokrinologové budou přistupovat jako u žen s nízkými hladinami estrogenů apod. Jde vidět, že jsi trochu starší a bojíš se změn. Ale v tomhle případě jsou obavy spíše špatné, protože se transčlověk dostává akorát do stigmatizační kruhu, ze kterého už pak nemůže vystoupit a psala jsem už hodněkrát o tom, co to všechno může způsobit.

 8. On Červen 1st, 2019 at 12:05 Eliška Liška Says:

  Popravdě, jsem teď hlavně zvědavá na bizarní situaci, která vznikne tím, že lékař by měl podle připravované novely zákona vydat potvrzení o nemoci transsexualitě, která ale vlastně neexistuje. Co tam sakra budou chtít ti zákonodárci číst?

  Pro nás starší a pokročilé – jedna 10 let stará skladba s adekvátním názvem (a textem úplně o něčem jiném) „Let me think about it“ https://www.youtube.com/watch?v=19WUwZYM7bM

 9. On Červen 1st, 2019 at 12:12 Dominika Says:

  Vůbec nechápu souvislost, proč by měl lékař vydávat potvrzení o nemoci, za jakým účelem? Při čem by to měli zákonodárci číst?

 10. On Červen 1st, 2019 at 14:21 Eliška Liška Says:

  Oprava, sexuologická společnost odmítla vydávat pouze potvrzení o nesouladu. I ten návrh zákona nezmiňuje nemoc. V návrhu změny Zákona o matrikách, §17a je formulace:

  > Dodatečný záznam o změně pohlaví se do knihy narození provede na základě osobního prohlášení toho, jehož se změna pohlaví týká, dovršil-li 12 let. K záznamu je třeba předložit potvrzení o tom, že je u této osoby trvalý nesoulad mezi duševním a zapsaným pohlavím, vydané lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru sexuologie nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru sexuologie.

  což ale samo o sobě nezakládá stav nemoci. Je to stejné, jako když si jdu k doktorovi pro potvrzení o bezinfekčnosti.

  * [http://transgender.lonely.cz/pohlavi-na-matrice-ii/](http://transgender.lonely.cz/pohlavi-na-matrice-ii/)
  * [Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů](https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNAZWJBN23)

  Omlouvám se za zmatek.

  Na oplátku jedna _race condition_, o které nevím, jestli si jí někdo všiml:

  Po aplikaci výše uvedené novely by zákon o matrikách § 72 vypadal takto:

  > (3) Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak

  > (4) Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

  > (5) Matriční úřad povolí fyzické osobě po změně pohlaví na základě její žádosti změnu jména, popřípadě jmen, a příjmení. Nepožádá-li fyzická osoba po změně pohlaví o změnu jména a příjmení, matriční úřad uvede v knize narození její příjmení v souladu s pravidly české mluvnice ve tvaru odpovídajícím novému pohlaví.

  Ze zákona by zmizela doložka o tom, že změna jména se v takovém případě má řešit soudně.

  Znamená to tedy, že kdyby si herečka Jenovéfa Boková sice úředně změnila pohlaví, ale nezměnila si jméno, podle § 72 (5) ji matriční úřad svévolně přejmenuje na Jenovéf Bok? To by vlastně nesměl, protože mužské jméno „Jenovéf“ neexistuje. Tak by svévolně přidělil nějaké náhodné jméno? Předělají ji třeba svévolně na „Jan“?

 11. On Červen 1st, 2019 at 15:14 Dominika Says:

  1. To tam kvůli ješitnosti českých sexuologů nebude
  2. Potvrdit nesoulad jde i bez Dg na formulář jako bylo doposud pro změnu jména. Žádná Dg se k tomu doposud nepotřebovala. To je zavádějící ji teď domýšlet.
  3. Hnutí transparent využilo svého práva z rozhodnutí komise EU o zapojení do legislativního procesu.

Email will not be published

Website example

Your Comment:

 
 • Přihlásit se