Lonely – transgender blog

Dominika byla proměněna…

Xenofóbní Guvernér Porto Rica odstoupil

Červenec25

Guvernér ostrovního státu Porto Rica Ricardo Rosello v noci na dnešek(vlastně ještě dnes) po svých sexistických narážkách na ženy a úrážlivých poznámkách o LGBT lidech a po následujících dvoutýdenních protestech oznámil svou rezignaci. Za menšiny se postavily osobnosti jako Ricky Martin, rapper Bad Bunny či duo Despacito. V hlavním městě jakmile se tuto informaci lidé z televizního vysílání dozvěděli, začali oslavovat a neskrývali eufórii.

https://twitter.com/ldejesusreyes/status/1154263972843053059
https://twitter.com/ProudResister/status/1154253431206375424

A teď si můžete udělat přímeru s Polskem nebo Českem, kde ani nespokojené protesty nepomáhají.

8 komentářů to

“Xenofóbní Guvernér Porto Rica odstoupil”

 1. On Červenec 26th, 2019 at 2:08 Anonym Says:

  Návrat do středověku v režii křesťanských fundamentalistů

  Trnem v oku jsou některým konzervativcům také všichni neheterosexuálové a dokonce i ženy, které mají tu drzost chtít rozhodovat o svém těle a své budoucnosti. Jak jinak si vykládat pasáže, které hlásají, že rozvod je porušení „práva na manželství“ nebo že homosexuálové (kterým fanatici neřeknou jinak než „sodomité“) by vůbec žádná práva mít neměli? V další části textu autoři dokonce přiznávají, že zákaz manželství homosexuálních párů je prvním krokem k dalším zákonům. Těmi mají být: zákaz adopce pro homosexuály a následně zákaz „sodomie“ jako takové a její propagace; zákaz rozvodů; zákaz antikoncepce a sexuální výchovy; zákaz potratů a diagnostiky plodu. Ukazují tím, jak se za líbivými hesly o „právech tradiční rodiny“ skrývá barbarská touha zakazovat a trestat.

  https://a2larm.cz/2019/04/navrat-do-stredoveku-v-rezii-krestanskych-fundamentalistu/

  V národním zájmu sektářů a tmářů

  Na příkladu Hnutí pro život se dá dobře ukázat, nakolik u nás stále vládne patriarchální systém a jak jsou ženy stále determinovány skrze svůj gender. Z boje proti feminismu, genderovým otázkám a vším, co s nimi souvisí, si hnutí udělalo svatou válku. Vydatně mu s ní pomáhá česká katolická církev, pro kterou se „národ“ stal od dob panování Dominika Duky patrně stejně posvátným jako Bůh.

  Hnutí pro život se profiluje také jako homofobní organizace – tradiční rodina je přitom jen ideologický pojem, kterým svou nesnášenlivost omlouvá. Podrobný text Simona Kovnera dobře ukazuje, jaké „hodnoty“ toto Hnutí v jádru zastává, ale možná stačí pohled na sociální sítě Zdeňky Rybové, které působí víc než strašidelně. Jenže jestli je něco skutečně děsivé, je to rychlost, s jakou ideologové z Hnutí pro život pochopili, že pro šíření vlastních zájmů je důležité odvolávat se na sociální problematiky. Přitom si z nich berou jen to, co se jim hodí, a ještě vše cpou do svých znesvobodňujících škatulek. Témata, jako je skrytá chudoba nebo sociální nerovnosti, jim na obecné, základní rovině, nepřipadají důležitá, řeší je pouze účelově: když jde o potraty. To, že se mohou (ale nemusí – řada rodin třetí dítě prostě nechce a i to je v pořádku) dít i ze sociálních důvodů, je pak jen něco, co se zrovna hodí do krámu. Fakt, že lidé kolem Hnutí pro život odmítají také antikoncepci nebo sexuální výchovu, komický rámec jejich agendy už jen dotváří.

  https://a2larm.cz/2019/07/rodicovstvi-v-narodnim-zajmu-sektaru-a-tmaru/

  KŘESŤANSTVÍ SPÁCHALO A STÁLE PÁCHÁ GENOCIDU NA TRANS LIDECH A VŠECH OSTATNÍCH LGBTQI+ LIDECH !!!

  „Potřebujeme víc trans a genderově nekonformních lidí v rozhodovacích pozicích,“ řekla trans aktivistka Geena Rocero na konferenci OSN.

  „Trans lidé a genderově nekonformní lidé tu byli odjakživa,“ připomíná a dodává, že pokrok v trans právech vyžaduje takzvanou dekolonizaci: V tomto případě konkrétně návrat ke vstřícnému pojetí genderových identit, které fungovalo v mnoha kulturách světa, než je bílí Evropané násilně převedli na křesťanství a vnutili jim koncept dvou neměnných pohlaví.

  Rocero také zdůrazňuje, že změna musí zahrnovat zvolení trans lidí do rozhodovacích pozic, mimo jiné právě v OSN.

  https://news.abs-cbn.com/overseas/07/20/19/geena-rocero-joins-lgbtqi-plus-advocates-at-un-dialogue

  KŘESŤANSTVÍ JE PRO TRANS LIDI ALE I PRO MNOHO CIS GENDER LIDÍ ZLO !!!

  Stres z nepřijetí a odsouzení ničí psychiku LGBTQI+ lidí.

  „Hodně stresu, který LGBT lidé prožívají, je kognitivně-behaviorální povahy. Chronické úzkosti z odmítnutí, pocit méněcennosti, nízké sebehodnoty, neschopnost postavit se sám za sebe.
  Míra společenského stigmatu nebo naopak uznání tedy výrazně souvisí s kvalitou života LGBT lidí.
  Kvalita a spokojenost LGBT lidí také velmi záleží na teritoriu ve kterém žijí, zdali tam převažující nesnášenliví nepřátelští lidé vůči LGBT lidem a nebo tam převažují respektující a přatelští lidé vůči LGBT lidem.
  Jedná se o nerovné podmínky pro životy LGBT lidí, která se projeví i dovnitř komunity. Homofobní země se stanou více homofobními, liberální země liberálnějšími. Z čehož vzejdou dvě skupiny LGBT lidí, jedni žijící pod tíhou represivních režimů, druzí v relativně otevřených společnostech

  https://wave.rozhlas.cz/stres-z-neprijeti-a-odsouzeni-nici-psychiku-gayu-a-leseb-depresemi-a-uzkostmi-8019391

 2. On Červenec 26th, 2019 at 2:12 :-/ Says:

  ČESKOU REPUBLIKY VEDOU TMÁŘI A VLÁDNOU ZDE NEPŘÁTELÉ LGBTIQ+ LIDÍ !

 3. On Červenec 26th, 2019 at 13:50 :-/ Says:

  Ač se Česká republika tváří na jednu stranu před světem mile, vstřícně, přátelsky a jako vyspělá demokratická země s velmi příznivými podmínkami k životu, tak se na druhou stranu k trans (a všem dalším LGBTIQ+) lidem chová dlouhodobě systematicky nepřátelsky a barbarsky, a jako k občanům druhé, třetí kategorie.
  Z pozice moci trans lidi systematicky tyranizuje podmíněnou sexuologickou léčbou a podmíněnými invazivními chirurgickými zákroky, které někteří trans lidé na svých tělech nepotřebují či je logicky odmítají jako nelidské praktiky.
  Destigmatizace trans lidi v České republice je, dá se říci, téměř nulová, a není vůbec žádný zájem lidí kteří jsou u moci tuto neférovou situaci zvrátit a změnit k lepšímu a k přijatelnějšímu životu pro trans lidi.
  Naopak zde na povrch z různých děr vylézají různí nebezpeční nesnášenliví tmáři a radikální fundamentalisté, z řád křesťankých fanatiků a ultrapravicových konzervatistů, kteří se neštítí níčeho , a kteří soustavně přesvědčují a ovlivňují společnost jak jsou trans lidé (LGBTIQ+ lidé, feministky, atd.) nepřijatelní a jakým obrovkým zlem jsou trans lidé (LGBTIQ+ lidé, feministky, atd.) pro společnost.

  Není zde sice situace proti trans lidem (LGBTIQ+ lidem, feministkám, atd.) vyhrocená jako v Polsku nebo jinde, ale tam se snadno můžeme dostat pokud necháme křesťanské fanatiky, pravicové šílence a ultrakozervativce řádit. Pokud je necháme působit a prosazovat svojí agendu, můžeme se snadno (LGBTIQ+ lidé) znovu dostat do stavu, že LGBTIQ+ lidé se znovu budou zavírat do koncentračních táborů a vyhlazovacích pracovních lágrů.
  https://www.ebar.com/news/news//279318

 4. On Červenec 28th, 2019 at 10:26 Eliška Liška Says:

  Já bych do toho tu levici/pravici tak netahala. Budu se opakovat, ale připomínám, že:

  otázku zrušení schvalování neutrálního jména matrikou, či zrušení povinného přechylování mj. torpédoval tehdejší miláček médií ministr pro lidská práva J. Dienstbier (ČSSD) a nakonec se formálně zdržela ústavní soudkyně Eliška Wagnerová (nezařazená za Zelené), která však svůj nesouhlas dala dosti zmatečně (zrušení jazykové regulace je podle ní sociální inženýrství a neliberální), avšak cynicky najevo jak v samotné rozpravě výroky „proč to ulehčovat, postrádám tam smysl jiný než vyhovět libůstce…“ „co tím chtějí dokázat?“, tak v komentáři pro Novinky, 31. ledna 2013.

  Naopak pro odbourání těchto idiotských nařízení byl např. ten hnusný xenofob Pitomio Okamura a celá ODS.

  https://www.senat.cz/cinnost/webtv/archiv.php?video=true&id_schuze=&zacatek=20130131114111&konec=20130131120226
  https://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=13597&O=9

  Nebo tak milovaný skoroprezident Jiří Drahoš: transgender je úpadek civilizace
  Poslechněte si sami z jeho vlastních úst od 16 min 40 sec. „a my […] řešíme, jestli je správné, aby si někdo po x letech […] vybral pohlaví, které chce nosit, které chce mít zapsané v dokladech […] je to úpadek civilizace, to už nesleduji ani s pobavením“

  – SENKOVÁ, Zita, Jak to vidí…: Jiří Drahoš, předseda AV ČR. Témata: nové hodnocení vědy, vliv žen na výzkum, dítě se třemi rodiči,… [online]. In: . 2017-02-09 [cit. 2018-02-07]. Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3798188

  Ani ten hnusný zlý Babiš, proti kterému se demonstruje, nemá problém:

  20. června 2018 Ministerstvo spravedlnosti pod ANO připravilo návrh 581/2017-LO-SP/8 zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona je připraven zejména v návaznosti na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (rozsudek z 6. dubna 2017 ve věcech č. 79885/12, 54271/13 a 52596/13 – A. P., Garçon a Nicot proti Francii), podle které úřední změnu pohlaví nelze podmiňovat podstoupením chirurgického zákroku či provedením sterilizace. Česká právní úprava je pak s uvedeným závěrem v rozporu, když § 29 občanského zákoníku totiž stanoví, že změna pohlaví člověka je možná pouze při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů. Přijetí takového zákona přitom není v této chvíli vůbec povinností členských zemí EU, jak na to upozorňuje předkladatel i připomínkující organizace, zejména ÚOOÚ. Ale o tom tu nakonec psala Lonely výživně.

  https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNAZWHY3ZN&tab=detail

  Takže prosím, nedělejme z toho hlavně omylem souboj zlých „pravicových šílenců“, babišovců a xenofobů vs hodných levičáků.

 5. On Červenec 28th, 2019 at 16:43 Dominika Says:

  Samozřejmě máš v tomhle Eliško pravdu. Většina kandidátů na prezidenta byli omezení jedinci a ve volbách šlo jen o to, které zlo si vybrat.

 6. On Červenec 29th, 2019 at 13:35 :-/ Says:

  Víš proč se levice neodváží podpořit a dát práva LGBT+Lidem?
  Protože levice se v Česku bojí pravice, ultrapravice, konzervatistů, ultrakonzervatistů, církve, věřících křesťanů.
  A já se jich děsím a bojím také.
  Levice s nimi totiž jedná v rukavičkách a nebo je s nimi vyloženě spolčená.

 7. On Červenec 29th, 2019 at 15:16 :-/ Says:

  V České republice je totiž úmylsně zavedena a uporně udržována lidskoprávní nespravedlnost a ekonomická nerovnost a nespravedlnost!
  Toto se netýká pouze prekarizované části společnosti, ale samozřejmě se to týká také velké části LGBT+ lidí v tomto státě, kde se neustále rozhoduje o tom kdo je člověk první kategorie a kdo člověk druhé kategorie.

 8. On Červenec 29th, 2019 at 15:38 :-/ Says:

  Co tak mužům zakázat, aby vládli a byli u moci?

Email will not be published

Website example

Your Comment:

 
 • Přihlásit se