Lonely – transgender blog

Dominika byla proměněna…

Změna pohlaví na matrice

Červen23

Slyšeli jste toho …? Zvěřinu, myslím. Pozitivní zpráva, která dovede potěšit i naštvat zároveň je právě navrhovaná úprava §29 nového občanského zákoníku. Nechápu, proč se staří lidé se starými zvyklostmi vyjadřují k něčemu, čemu nerozumí a kde jim už dávno ujel vlak, byť stále setrvávají na pozicích, které jsou pro ně už jen spíše symbolické. I kariéra je totiž pomíjivá a někteří si to stále nechtějí přiznat. Tuto zprávu píšu až teď, jelikož při psaní tohoto blogu jsem závislá na svém volném času, ne že bych ji nezaregistrovala nebo ji chtěla nějak nezveřejňovat.

Návrh by měl vypadat takto:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb. a zákona č. 303/2017 Sb., se mění takto:

 1. V § 29 odstavec 1 zní:

„(1) Člověk, který dovršil dvanáct let a u něhož je trvalý nesoulad mezi duševním a zapsaným pohlavím v knize narození nebo jiné evidenci podle jiného právního předpisu, má právo na změnu pohlaví.“.

 1. V § 29 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Pohlaví lze změnit osobním prohlášením před matričním úřadem. K prohlášení je třeba předložit potvrzení o tom, že je u člověka trvalý nesoulad mezi duševním a zapsaným pohlavím, které mu na žádost vydá lékař se specializovanou způsobilostí v oboru sexuologie nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru sexuologie. U člověka mladšího patnácti let je třeba, aby mu k učinění prohlášení udělil souhlas jeho zákonný zástupce.“

Velmi mne tato zpráva těší, že o tom někdo „uvažuje“, protože se týká i dětí prepubertálního věku a umožňuje jim plnou socializaci, aniž by je kdokoliv musel nutit do operace. Návrh umožňující změnu pohlaví již ve dvanácti letech se dá považovat za rozumný kompromis, který snižuje možnosti nepřátelského prostředí na základních školách. Dle zprávy NTDS je míra slovního otěžování vůči transgender lidem na školách 78% a míra fyzického napadení 35%. Přestože dle zprávy USTS jsou transgender lidé statisticky v průměru „chytřejší“ než zbytek populace a dokončují vysokoškolské vzdělání 1,4x častěji, právě situace na školách nutí mnoho lidí dříve přerušovat studia. Z těchto důvodů by tu měl být tlak na to, aby se hranice možností nepodmíněné změny pohlaví snižovala. Zatím to však není ani v parlamentu a je možné, že to je jeden z mnoha planých pokusů, kterého se akorát chytla média. Než by návrh prošel parlamentem a senátem je ještě velký kus cesty a není ani jasné, jakou by měl pak finální podobu. Se zprávou přišel portál ceska-justice.cz, který píše soukromá firma a není jisté, zda se skutečně o nějaký návrh jedná. Ministerstvo se k tomu myslím ani nevyjádřilo. Z těchto důvodu jsem ke zprávě, kterou jsem si v týdnu četla, byla spíše opatrná, než abych nad ní hned jásala.

Stigmatizace duševní nemocí:

K tématu ICD11 tu píšu neustále. Transsexualita zmizela z klasifikace duševních onemocnění.  Nyní v ní zůstaly pouze diagnózy, které byly dříve známé pod označením F64.9 a F64.2 a ty byly přesunuty do kategorie duševního zdraví. Nyní již záleží na jednotlivých zemích, jak rychlé budou v přijímání této nové klasifikace. U obou diagnóz je podmínka, že touha po změně pohlaví není předpokladem pro stanovení diagnózy.

Zatím je zde takové mezidobí temna, které některé zajeté struktury nebudou chtít přijmout. Např. psycholog Weiss se po mé poznámce, že transsexualita nebude již nemocí začal rozčilovat nad tím, že je to dílo transgender aktivistů apod. Zkrátka má na tom založený byznis. Pokud by však docházelo k stigmatizacím a nějakým excesům z řad zdravotnických pracovníků, navrhovala bych se odkazovat na vydávající organizaci klasifikace nemocí WHO Světovou zdravotnickou organizaci.

 

6 komentářů to

“Změna pohlaví na matrice”

 1. On Červen 23rd, 2018 at 23:30 změna pohlaví, tak jak to dokáže řešit současná medicína, je zcela k ničemu Says:

  Pokud nemáš coby transgender žena dostatečné zázemí což je dostatek času a dostatek financí, plus dostatek feminity, a nebo dostatek splachovací psychiky a žít bizární život alá Brokešová, což je pro mnoho MtF nepřijatelný život, potom je život ženy nekomfortní, nevyhovující a příšerný, protože výsledky přeměn jsou nedostatečné!
  HLAVNĚ NEPŘIJÍT DO STYKU S PRIMITIVAMA. KTEŘÍ ŘEŠÍ ZMĚNU POHLAVÍ U TG ČLOVĚKA JAKO KRETÉNI, ODSUZUJÍ, POHRDAJÍ, POSMÍVAJÍ SE A URÁŽEJÍ TG LIDI!

  ŽÍT JAKO MUŽ JE MNOHEM MNOHEM SNAŽŠÍ , PŘÍJEMNĚJŠÍ, JEDNODUŠŠÍ A PŘIJATELNĚJŠÍ A HLAVNĚ TAM NENÍ TO PSYCHO, KDYŽ LIDÉ TG ŽENU VYHODNOCUJÍ JAKO MUŽE, SMĚJÍ SE, POHRADJÍ, PLETOU SI TG ŽENU MUŽEM, NEBO NA NÍ CIVÍ JAKO NA NĚCO PODŘADNÉHO A TO JE STRAŠNÉ PSYCHO, A TÍMTO TG ŽENÁM CELÁ TA SPOLEČNOST UBLIŽUJE A PSYCHICKY TG ŽENU TERORIZUJÍ, POŠKOZUJÍ A DEGRADUJÍ JEJÍ ŽENSKOST NA ÚROVEŇ NĚČEHO PODŘADNÉHO!
  A TO JE TO NEJSTRAŠNĚJŠÍ NA TÉ ZMĚNĚ POHLAVÍ U TG MTF.

 2. On Červen 25th, 2018 at 10:00 Alena Lennart Says:

  Domí KRÁÁÁSNĚ se to čte ale…ale má to asi bohužel ne „háček“ ale přímo jeřábový hák.Stále doufám že se mýlím a ty si našla pravdivý článek(lidovky.cz…)
  Znění zákona č. 89/2012 Sb § 29 odstvců 1 a 2 má BOHUŽEL úplně jiné znění.
  než je v tomto článku „lidovek“.Osobně nechápu PROČ média vypouští do éteru mylnou a neověřenouu informaci… :-((( pelikán někde v nějaké reportáži řekl že by to chtěl do zákona prosadit ale dle stránek poslanecké sněmovny tam toto není zakotveno :-(((
  Přikládám odkaz a stále doufám že se mýlím já… :-(((((

  http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=201&CT1=0
  nebo
  http://www.psp.cz/doc/00/13/58/00135810.pdf

  Doufám že máš pravdu a nový zákon ulehčí nám všem TS v přeměně.

 3. On Červen 25th, 2018 at 10:56 Dominika Says:

  já jsem znění navrhované změny citovala z portálu česká-justice, od které to všechny přebrali a nevím, jak oni k tomu přišli, ale děkuji za každý další doplnění.

  Když si tak čtu ty dokumenty, tak u nás minulý týden došlo k povolení manželství stejnopohlavních párů a z tohoto důvodu došlo také ke změně §29, jelikož jeho část týkající se zániku manželství se tím pádem jevila jako nadbytečná. proto ty návrhy na webu poslanecké sněmovny.

 4. On Červen 25th, 2018 at 12:03 Alena Lennart Says:

  Jo to v zákoně je, „§ 655
  Manželství je trvalý svazek dvou lidí vzniklý způsobem, který stanoví
  tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná
  podpora a pomoc.“(muže a ženy je škrtlé)
  Ale o úřední změně pohl na základě potvrzení sexuologa a vlastního prohlášení
  tam bohužel neni ani čárka :-((( A to jsem to slyšela na vlastní uši v rádiu Frekvence 1 už 20.června.Nechci ani věřit že si dovolej pustit do éteru neověřenouu ba dokonce snad smyšlenou informaci.
  A tak mně to pozitivně naladilo že RLT začnu i s F v občance a pase…a takovou jsem z toho měla radost KRUCI!!!

 5. On Červenec 7th, 2018 at 0:43 nasraná na české sexuoloy, kteří kvůli předsudkům poškozují trangender lidi Says:

  Tolerance se skalpelem za zády

  Příliš dlouho jsme si nalhávali, že být trans je v naší zemi jednoduché. Tato novela by se sice týkala jenom zlomku populace, jenomže zlomek populace jsou pořád lidé. Jsou to jednotlivé lidské životy, jednotlivé příběhy. Trans člověk nemůže změnit svoji podstatu – a i kdyby mohl, bylo by absurdní to po něm chtít. Jinakost není hrozba. Jedinou cestou je skutečně zohlednit potřeby trans osob v zákoně a posunout se o něco dál ke stavu, kdy budeme řešit nebezpečí jenom tam, kde opravdu nějaké je.

  ↓↓↓

  https://a2larm.cz/2018/07/tolerance-se-skalpelem-za-zady/

 6. On Září 15th, 2018 at 4:41 mikaela Says:

  Domčo stareho psa novým kousku nenaučíš vím to zvlastní zkušenosti hold je lepší být ddbrým birokratem a chytřejší než politik hold i já kam chodím raděj jak vždy říkám neberme těmto dětem socialismu jejich svět a jejích hračky hold kdo si hraje nezlobí. Je na každém znás jak se k tomu postaví. Z alenou musím souhlasit v jednom každý z nás máme svůj příběh můj je jak z akčního filmu ale dík životnímu vzdělání mě dost lidí nenávidí že můj postoj je víc diplomaticky
  a na úřadech su vybavená za 5 minut prostě jednám podel legislativy kterou větčina politiku ani nezná a neví co vlastně schvalují. Doktor Zvěřina je dobrý sama tam chodím jen jsem oponetkou Weise a to mě brzdí ,aby mě tenhle snílek o reálně nereálném jeho světu pustil dál jen proto že má slova mají větší váhu a mají i právní podklad že v reálu mají malý dopad na každého znás. Jsem vlastni produkční vlastního studia a mám ohlas na svou práci i v zahraničí a nestydím se za to hold baví mě svět ve stylu Playboye ale nikdy netočím pohádky a fotím jen modu kde každý může uchránit své soukromí a dělat z komara velblouda? Proč jsou i právní kličky než nějaký patok pitomců z druhé strany Vltavy . Prostě bud´ realistkou.

Email will not be published

Website example

Your Comment:

 
 • Přihlásit se